KONTAKT  |    _eng _sk

Európsky parlament schválil redukciu emisií
           Pridané: 14.07.2021
Autor: Zdroj: euractiv.sk
Kategória: Životné prostredie

Minulý mesiac, 24. júna, Európsky parlament schválil nový klimatický zákon. Schválil tak zvýšenie cieľa redukcie emisií skleníkových plynov do roku 2030 zo 40 percent na najmenej 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Europoslanci vyjadrili nádej, že emisie by mohli poklesnúť až o 57 percent. Na novom klimatickom zákone sa dohodli Parlament a Rada Európskej únie už v apríli. Dvomi najdôležitejšími bodmi sú zakotvenie dosiahnutia uhlíkovej neutrality európskeho bloku do roku 2050 do legislatívy a zníženie emisií skleníkových plynov o najmenej 55 percent do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990. Po roku 2050 by sa Únia mala usilovať o dosiahnutie záporných emisií. Novým je aj nový emisný cieľ do roku 2040. Ten by mala Európska komisia navrhnúť do šiestich mesiacov po prvom globálnom hodnotení pokroku pri dosahovaní cieľov Parížskej klimatickej dohody v roku 2023. Európska komisia by taktiež mala do 30. septembra 2023 a následne každých päť rokov zhodnotiť pokrok dosiahnutý všetkými krajinami EÚ. Europoslanci zároveň presadili zriadenie Európskej vedeckej poradnej rady pre zmenu klímy. Jej úlohou bude monitorovať dosiahnutý pokrok a sledovať konzistentnosť politík Únie s klimatickými cieľmi a medzinárodnými záväzkami Únie.  

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu