Vyhľadávanie:

Excelentní študenti ochotní pomáhať

Excelentní študenti ochotní pomáhať

Bez umelej inteligencie to nepôjde nikde, ani v hutníctve.

Spoločnosť U. S. Steel Košice podporovala v uplynulom akademickom roku prostredníctvom svojho Štipendijného programu v štúdiu na vysokej škole 24 talentovaných študentov. Predstavíme vám dvoch z nich, ktorí ukončili náročné štúdium s prospechom 1,0 a popritom stihli aj pomáhať.

Barbora Ľapinová si vybrala odbor Analýza dát a umelá inteligencia. Nedávno po troch rokoch štúdia ukončila na Univerzite P. J. Šafárika bakalársky stupeň. Predtým sa však stihla zapojiť aj do Hutníckej kvapky krvi počas júnových dobrovoľníckych dní našej spoločnosti, kde pomáhala s evidenciou darcov (na titulnej snímke).

„Barbory sme sa pýtali, prečo práve tento študijný odbor, čo je na ňom zaujímavé? Už na gymnáziu som si obľúbila matematiku natoľko, že som sa jej venovala aj vo svojom voľnom čase a vedela som s ňou stráviť hodiny. Keď prišiel čas na podávanie prihlášok na vysokú školu, dlho som rozmýšľala, no nakoniec s vidinou uplatniteľnosti som si vybrala štúdium informatiky v Prahe. Po istom čase som si uvedomila, že sa svojej vášne pre matematiku nechcem vzdať a keď som skúmala svoje možnosti v rámci ďalšieho štúdia, zaujal ma novozriadený študijný program Analýza dát a umelá inteligencia na UPJŠ v Košiciach, ktorý mi prišiel ako skvelý kompromis, keďže ide hlavne o aplikáciu matematickej teórie v informatike.“

Hneď v prvom ročníku sa študenti začali stretávať s odbornými predmetmi, ako je napríklad analýza dát a začali rozvíjať svoje analytické myslenie. „Táto časť mi za posledné roky prišla ako najzaujímavejšia – to, ako mi riešenie problémov v škole zmenilo prístup pri riešení problémov aj počas všedných dní. Ďalšou skvelou časťou sú na našom štúdiu bezpochyby učitelia, bez ktorých by osobný rozvoj nebol možný. V ročníku nás tento rok na našom odbore bolo šesť. Takýto malý počet študentov umožňuje, že učitelia majú oveľa viac priestoru venovať sa nám. Na hodinách je stále uvoľnená atmosféra a so spolužiakmi máme medzi sebou taktiež veľmi dobré vzťahy. Všetky tieto faktory prispievajú k tomu, že sa vlastne do školy každý deň teším.“

A ako Barbora resetuje hlavu po hodinách sedenia pri štúdiu matematiky a informatiky? „Veľmi rada si oddýchnem na každodennej prechádzke a pri chvíľke jogy. Vypnúť mi taktiež pomáha cestovanie s blízkymi, dobré knihy a hudba, ku ktorej patria koncerty, ktoré radi navštevujeme spolu s otcom, či štúdium histórie, ktorá ma tiež veľmi zaujíma.“

Barbora si zvolila veľmi zaujímavú tému aj pre svoju bakalársku prácu. Ako hovorí: „Umelá inteligencia je za posledné roky na vzostupe vo všetkých možných sférach, no netreba zabúdať na jej využitie pre zlepšenie kvality života rôznych znevýhodnených skupín ľudí. Predmetom mojej práce bolo rozpoznávanie posunkovej reči z obrázkov, konkrétne lokalizácia posunkujúcej ruky, jej ohraničenie tzv. bounding box-om a určenie toho, ktorý znak posunkovej abecedy bol na obrázku znázornený. Túto tému som mala v hlave už od prvého ročníka, keďže systémy rozpoznávania posunkovej reči z dvojrozmerných videosignálov zaostávajú za systémami rozpoznávania reči z jednorozmerných audiosignálov o približne 30 rokov. Mnou navrhnuté riešenie dokázalo klasifikovať znaky so správnosťou takmer 97 percent.“

Baví ma sa učiť a hľadať dôkazy riešení problémov.

Štúdium Analýza dát a umelá inteligencia si vybral aj Samuel Durkáč, ktorý ukončil prvý ročník. Počas dobrovoľníckeho podujatia Hutníci pre Košice pomáhal v botanickej záhrade pri likvidovaní náletových drevín v časti obnoveného historického rybníka. Položili sme mu podobné otázky ako Barbore: prečo práve tento odbor?

„Vybral som si odbor Analýza dát a umelá inteligencia, pretože už od základnej školy som sa venoval a zaujímal o matematiku a informatiku prostredníctvom seminárov a  účasti na olympiádach.  Baví ma sa učiť aj hľadať dôkazy riešení problémov. No a tento odbor som si vybral aj preto, že odborníci v tejto oblasti sú veľmi žiadaní vo viacerých odvetviach, ako sú medicína, bankovníctvo, obchod, marketing a mnohé ďalšie. A sú výnimočne dobre platení.

Umelá inteligencia (skratka AI - Artificial Intelligence) nie je ani v našom podniku len teóriou. Už niekoľko rokov ju aplikuje do praxe tím z nášho digitálneho štúdia Digital Studio Europe, ktorý vedie Robert Vandlik. Na základe analýzy dát prináša tím nové riešenia a úspory v miliónoch eur. Prečo sa bez AI v hutníctve nezaobídeme, vysvetľuje Juraj Sabol, generálny manažér pre stratégie.

„Riešenia na báze AI nám pomáhajú vyrábať oceľ efektívnejšie už niekoľko rokov. Ich hlavná výhoda spočíva v tom, že obrovské množstvo dát, ktoré naše linky produkujú, dokážu „pretaviť“ do odporúčaní, na základe ktorých vieme výrobné procesy riadiť v reálnom čase. Ako príklad uvediem náš systém detekcie konca tavby na kyslíkových konvertoroch, ktorý na základe analýzy plynov a ďalších dát operátorom radí, kedy tavbu ukončiť, aby dosiahli požadovanú teplotu a uhlík. Pred zavedením tohto riešenia sa operátori spoliehali hlavne na statické výpočty pred začatím tavby. Vďaka novému systému vedeli výrazne zvýšiť úspešnosť.“

Ľubomír Račko z digitálneho štúdia potvrdzuje, že modely na báze AI nám denne v mnohých oblastiach už rutinne pomáhajú zefektívňovať výrobu a šetriť náklady. Zároveň pomáhajú zvyšovať spoľahlivosť zariadení a stabilizujú procesy. Mimoriadne dôležité je aj garantovanie vysokej kvality našich výrobkov. Bez nej by sme si už v dnešnom prostredí len veľmi ťažko dokázali udržať konkurencieschopnosť.

„Zároveň chápeme, že ak sa chceme v tejto oblasti udržať na špičke, musíme sa starať aj o budúcnosť,“ pokračuje Ľ. Račko.  „Preto je pre nás veľmi dôležité aktívne pracovať so študentami vysokých škôl a univerzít. Chceme ich motivovať k práci v našom odvetvi a ukázať im možnosti, ako pretaviť svoje vedomosti, získané na škole, do reálnej praxe. Dnes už sú v našom tíme absolventi VŠ pevne etablovaní ako plnohodnotní dátoví vedci a naďalej si zdokonaľujú svoje vedomosti a zručnosti. Tentoraz však už priamo na tvorbe a implementácii metód strojového učenia a umelej inteligencie do reálnej, skutočnej výroby.“

Jedným zo študentov, ktorí u nás brigádujú ako podpora Digital tímu, je aj Samuel Durkáč, ktorý hovorí: „Venujeme sa aplikáciám umelej inteligencie a hľadáme spôsoby, ako optimalizovať produkciu v spoločnosti a ušetriť.“ Ak práve neštuduje alebo nepracuje, rád hráva futbal, chodí plávať alebo zájde do kina.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...