Vyhľadávanie:

Festival plný súťaží a dobrej nálady

Festival plný súťaží a dobrej nálady

V Gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach sa miesila slovenčina s angličtinou

Súťaživá atmosféra a výborná nálada podnecovaná skvelou hudbou, vytrvalým povzbudzovaním i vzrušenou vravou, v ktorej sa miesila slovenčina s angličtinou, vládli v utorok, 6. novembra, v telocvični Gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach celé popoludnie. Športovisko pod strechou sa tu na niekoľko hodín zmenilo na prírodu s jesennou scenériou vyzdobenou pestrofarebným lístím, gaštanmi, strašiakom, ale i darmi Zeme... Desiatky detí na niekoľkých stanoviskách predvádzali svoju šikovnosť a zručnosť v rôznych zábavno-súťažných disciplínach, ktoré pre nich pripravili ich starší noví kamaráti - gymnazisti. V rámci už 12. festivalu Dreams and Teams. Tentoraz patril Quality School, ktorú navštevujú deti amerických manažérov spoločnosti U. S. Steel Košice a žiakom Základnej školy na ul. L. Novomeského v Košiciach.

Medzinárodný projekt Dreams and Teams vznikol vo Veľkej Británii a jeho zakladateľmi a organizátormi sú Britská Rada a Youth Sport Trust. Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho programu je rozvíjanie organizačných, manažérskych a vodcovských schopností a zručností mladých ľudí vo veku od 15 do 19 rokov a budovanie ich občianskeho a medzinárodného povedomia prostredníctvom športu a medzinárodných vzdelávacích kontaktov. Dnes projekt realizujú v 45 krajinách sveta a na Slovensku v 12 gymnáziách. Gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach účasť v projekte ponúkla Britská Rada v Košiciach na základe víťazstva školy v regionálnom kole súťaže projektov pod názvom Poklady môjho regiónu v máji 2004.

"Vo Veľkej Británii sa projekt teší veľkej popularite a má obrovskú podporu," dala nám vedieť jeho koordinátorka v Gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach Alena Bačišinová. "Prvý športový festival sme pripravili ešte v roku 2005 pre našich študentov primy a sekundy. Bol veľmi úspešný..." Postupne študenti pod jej vedením pripravili ďalšie podujatia pre mladšie deti v základných školách a detských domovoch. Spoločne organizujú súťaže, výzdobu ihriska alebo športovej haly, občerstvenie i odmeny pre súťažiacich, učia sa komunikovať a spolupracovať s predstaviteľmi samospráv. Okrem úmyslu zapojiť do športu každého, aj tých menej zdatných, mladí ľudia spolu objavujú zmysel charity, fair play, rovnosti, rozmanitosti kultúr, náboženstva, etiky a globálnej komunikácie.

"Pri príprave a organizácii športových podujatí pre deti z rôznych výchovno-vzdelávacích zariadení v Košiciach naši študenti získavajú a rozvíjajú svoje manažérske schopnosti, učia sa pracovať v tíme a sú motivovaní robiť pre miestnu komunitu prospešnú činnosť. Mňa ako učiteľku angličtiny teší, že sme prostredníctvom tohto projektu nadviazali partnerské vzťahy so školou vo Veľkej Británii. Navštevujeme sa, vymieňame skúsenosti..."

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...