KONTAKT  |    _eng _sk

Firmy volajú po vzdelaných absolventoch
           Pridané: 03.11.2008
Autor: Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Kategória: 44/2008

Dialóg medzi podnikateľskou sférou a akademickou oblasťou

Dialógu medzi podnikateľskou sférou a akademickou oblasťou sa venovalo podujatie Biznis a vzdelávanie: premosťovanie priepasti (Business and Academia: Bridging the Gap), ktoré organizovala Americká obchodná komora v pondelok, 27. októbra, v konferenčnej sále Golden Royal v Košiciach.

Prezident spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) George F. Babcoke, ktorá bola sponzorom podujatia, vo svojom príhovore zdôraznil, že nevyhnutnou podmienkou pre ďalší rozvoj ekonomiky je vyhľadávanie a správne vedenie talentovaných zamestnancov, ktorí sú prínosom pre každého, či už domáceho alebo zahraničného investora. Zamestnávatelia podľa neho musia byť súčasťou vzdelávacieho procesu a USSK sa svojimi návrhmi a pripomienkami aktívne zapojila do prípravy nového zákona o stredných odborných školách.

Rovnako aj Ján Figeľ, člen Európskej komisie (EK) a komisár zodpovedný za vzdelávanie, tréning, kultúru a mládež, poukázal na nutnosť prepájať podniky so vzdelávaním, ktoré musí vedieť reagovať na potreby trhu. Stratégiou EK je modernizovať vzdelávanie z hľadiska riadenia, obsahu študijných odborov i financovania. Poukázal takisto na trend stále väčšej globalizácie vzdelávania a s tým súvisiacu nevyhnutnosť podporovať mobilitu študentov. Eurokomisár Figeľ zdôraznil aj potrebu učiť sa podnikať. (To je aj cieľom študentských spoločností Junior Achievement Slovensko, ktoré v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia podporuje aj USSK - pozn. autorky).

Martin Pitorák, viceprezident USSK pre ľudské zdroje vo svojej prezentácii poukázal na to, že kvôli nepremyslenému nárastu gymnázií a zániku mnohých stredných odborných škôl je na trhu práce nedostatok technických stredoškolských absolventov, čo robí problém najmä v automobilovom priemysle. USSK predchádza problémom s nedostatkom zamestnancov priamou spoluprácou s viacerými strednými priemyselnými a odbornými školami v Košiciach, študentom ktorých poskytuje štipendiá, praktický zácvik v podniku a najlepším z nich aj pracovnú zmluvu už v poslednom ročníku štúdia. Podobne aj letná stáž je už niekoľko rokov nástrojom vyhľadávania potenciálnych zamestnancov a výberu tých najlepších absolventov vysokých škôl a univerzít.

Viaceré úspešné príklady spolupráce TU s priemyselnými aj IT firmami v regióne, medzi ktorými sú U. S. Steel Košice či Getrag Ford, ale aj Cisco, T-Systems, Siemens a ďalšie, priblížil prorektor Technickej univerzity (TU) pre vedu a výskum Stanislav Kmeť. Aj v jeho prednáške zaznela výzva zvyšovať pripravenosť absolventov na meniace sa potreby trhu práce.

Dlhá diskusia účastníkov z firiem, univerzít i neziskových organizácií potvrdila, že téma je veľmi aktuálna. Ako však poukázal jeden z diskutujúcich, pokiaľ na Slovensku bude štátny rozpočet na vzdelávanie vo výške 0,65 percenta HDP v porovnaní s vyspelými krajinami EÚ, Japonskom či USA, kde sa pohybuje na úrovni troch percent HDP, problémy vo vzdelávaní a príprave budúcich zamestnancov firiem budú pretrvávať.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu