Vyhľadávanie:

George F. Babcoke čestným občanom Sokolian

George F. Babcoke čestným občanom Sokolian

Obecné zastupiteľstvo ocenilo dobrú spoluprácu susedov

George F. Babcoke, prezident U. S. Steel Košice, je od minulého týždňa čestným občanom obce Sokoľany. Tejto pocty sa mu dostalo na mimoriadnom slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v utorok 12. januára 2010.

Na slávnosti, ktorú udelenie čestného občianstva sprevádzalo, boli prítomní aj Kathleen Babcoková, viceprezident U. S. Steel Košice pre technológiu Vladimír Jacko s manželkou, generálny manažér USSK pre environment Tibor Duchonovič a riaditeľ USSK pre Vonkajšie vzťahy Ján Bača. Starosta Sokolian Tomáš Suchý pred poslancami a hosťami ocenil úroveň spolupráce obce a oceliarskej spoločnosti, ktorá sa, konštatoval, po nástupe Georgea F. Babcoka zintenzívnila.

Vyzdvihol najmä pochopenie a podporu firmy pri riešení súčasných i budúcich projektov jedného z najbližších susedov huty. Spoločný postup uplatnili napríklad pri projektovej príprave výstavby čistiarne odpadových vôd a kanalizácie v obci, v minulosti huta podporila výstavbu obecných chodníkov i rekonštrukciu detského ihriska.

Starosta vyslovil nádej, že aj ďalšie smelé plány Sokolian sa stanú skutočnosťou a že pri ich realizácii budú huta i obec spolupracovať. "Rekonštruovali sme už materskú školu i základnú školu, dom smútku, máme pripravené projekty na vybudovanie športovo - relaxačného centra, ktoré bude slúžiť nielen na športové aktivity, ale aj na usporiadanie kultúrnych a spoločenských akcií, chceme vybudovať optickú širokopásmovú sieť na digitalizáciu obce, opraviť cesty, kultúrny dom, investovať do riešenia rómskej problematiky," načrtol niektoré z veľkorysých plánov.

"Verím, že obec bude na vás hrdá a že jej dobré meno budete šíriť aj v Spojených štátoch," dodal Tomáš Suchý počas odovzdávania plakety a dokumentu osvedčujúceho čestné občianstvo nášho prezidenta.

"Pre mňa osobne je to pocta," konštatoval George F. Babcoke po prevzatí plakety a dodal: "Viem, že spolupráca obce a firmy bola výborná aj v minulosti. Máte moje slovo, že taká bude aj v budúcnosti. Pre našu korporáciu je dôležité, ako nás vnímajú susedia v mieste, kde podnikáme. Naša spoločnosť investuje nemálo prostriedkov do environmentálnych projektov, ktoré skvalitňujú aj život obyvateľov priľahlých obcí. V lete tohto roku ukončíme projekt odsírenia koksárenského plynu, čím zlepšíme kvalitu ovzdušia. Pracujeme na projekte čistiarne vody v Sokoľanoch a na stole máme ďalšie projekty spoločných záujmov, ktoré by mali zlepšiť život obyvateľov obce.
Tím viceprezidenta Vladimíra Jacka pripravuje projekt výstavby parkoviska s terminálom pre kamiónové vozidlá v priestore bývalých skleníkov pri bráne č. 4, čo sa odrazí na bezpečnosti cestnej premávky v úseku od Ludvikovho dvora po Hanisku."


Prezident U. S. Steel Košice sa potom spolu s manželkou zapísal do kroniky obce a spoločne s manažérmi spoločnosti zotrval s poslancami, ktorí sa zaujímali o aktuálne dianie vo firme i plány oceliarov do budúcnosti. Tomáš Suchý súčasne Georgea F. Babcoka pozval na júnové Sokolianske slávnosti býka. Tradíciu slávností začali v obci písať vlani, keď sa stali oslavou prinavrátenia katastra.

Sokoľany prišli o pozemky spolu s ďalšími trinástimi obcami v okrese Košice - okolie začiatkom osemdesiatych rokov. Bývalý Krajský národný výbor v Košiciach direktívne rozhodol o pričlenení 3 500 hektárov, na ktorých stáli aj železiarne, do katastra mesta, kde plynuli aj príjmy daní z nehnuteľností. Po dvanásťročnom súdnom spore s mestom Košice Sokoľany v roku 2009 získali späť do svojho katastra takmer sedemsto hektárov pozemkov, na ktorých stojí U. S. Steel Košice i ďalšie firmy. Pokladnica Sokolian je tak ročne bohatšia o približne sedemsto tisíc eur daní z nehnuteľností. Vďaka tomu môže vyše 1 200 obyvateľov svoju obec, ktorá je vzdušnou čiarou od huty vzdialená približne osemsto metrov, rozvíjať. Sokoľany, ktoré sú členom Regionálneho združenia obcí Hornád, si v tomto roku pripomenú 742. výročie prvej písomnej zmienky o obci.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...