Vyhľadávanie:

Grant využili na jednorazové i pravidelné aktivity

Grant využili na jednorazové i pravidelné aktivity

Občianske združenie Francesco pomáha rodinám s autizmom

Život s deťmi postihnutými autizmom nie je jednoduchý. Takmer nekomunikujú, nedokážu porozumieť reči druhých a nenadväzujú kontakty s rovesníkmi. Majú svoj "vlastný" svet, ktorému my ostatní dokážeme len ťažko porozumieť. Autistické deti preto vyžadujú zvýšenú starostlivosť, absolvujú rôzne terapie a venujú sa im odborníci. To všetko, samozrejme, stojí nemalé finančné prostriedky.

V tejto oblasti má bohaté skúsenosti Občianske združenie Francesco - regionálne autistické centrum v Prešove, ktoré podáva pomocnú ruku nielen deťom a mladým ľuďom postihnutým autizmom, ale aj rodinným príslušníkom. V súčasnosti ich služby využíva približne dvesto klientov. Deťom ponúkajú terapeutické služby, voľnočasové aktivity a pre rodičov rôzne školenia a prednášky o problematike autizmu. Občianske združenie úzko spolupracuje i so špecializovanou Súkromnou základnou školou s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom na Vodárenskej ulici v Prešove. Aktivity, ktoré súvisia so starostlivosťou o autistické deti, sú finančne náročné, mnohé pokrývajú z rôznych fondov, sponzorských darov a nadácií. Šťastie skúsili aj v grantovom programe Spoločne pre región, ktorý vyhlásila U. S. Steel Košice v spolupráci s Karpatskou nadáciou. A vyplatilo sa. Projekt s názvom Aj autisti chcú športovať finančný grant získal.

"Hlavným poslaním projektu je vytvoriť a zlepšiť možnosti športového vyžitia detí a mladých ľudí s autizmom a ich rodín," rozhovorila sa o cieľoch hlavná koordinátorka projektu Lívia Michnovičová. "Samozrejme, že s prihliadnutím na možnosti autistov, pretože špecifiká ich postihnutia im zväčša neumožňujú venovať sa kolektívnym športom, nezvládajú návštevy bežných športových klubov, prípadne detských ihrísk." Projekt myslí aj na zapájanie celých rodín. "Z grantu financujeme športové a voľnočasové aktivity, ktoré pomáhajú zmierniť sociálnu izoláciu rodín s autistickým členom. Okrem toho chceme, aby zdraví súrodenci mali možnosť nadviazať priateľstvá s deťmi, ktoré majú tiež súrodencov s autizmom," pripomenula L. Michnovičová.

Z dlhodobých celoročných aktivít, ktoré ponúka OZ Francesco, sa mimoriadnej obľube teší plávanie rodín, pri ktorom sa stretávajú deti a dospelí raz týždenne v plaveckom bazéne SPŠ strojníckej v Prešove. Jazdecká škola Kanaš ponúka zasa hipoterapiu. Časť grantu použili aj na jednodňové stretnutia. "Ešte v máji sme zorganizovali tábor v prírode, ktorý bol zameraný na oddychové a relaxačné aktivity, pohyb a činnosti na zlepšenie komunikačných schopností i prenos naučených zručností do praktického života," informovala L. Michnovičová.

Mnohé detí s autizmom fascinujú dopravné prostriedky. Preto boli niektoré aktivity zamerané aj na cestovanie, napríklad osobným vlakom, zubačkou, lanovkou, či električkou. Skvelým podujatím bol tiež Medzinárodný deň detí, ktorý autisti oslavovali v Hendrichovciach. Na akcii sa intenzívne podieľal aj náš kolega z divízneho závodu Studená valcovňa Štefan Gladič, ktorý sa chlapcom i dievčatám venoval pri športových činnostiach. Na podujatí sa podieľali aj skauti a členovia Domky - združenia saleziánskej mládeže. Akciu zorganizovali s cieľom posilnenia komunity rodín, ktorých sa autizmus dotýka. V pestrom programe nechýbalo člnkovanie, vodný bicykel, jazda na voze ťahanom koňmi, lukostreľba, futbal, preťahovanie lanom, rôzne pohybové súťaže a hry. Nakoniec si všetci pochutili na guláši a akciu spríjemnila i opekačka.

K jednorazovým akciám sa zaradilo aj ukončenie školského roka v júni, ale aj nedávny začiatok nového školského roka, keď sa členovia Francesca stretli na mestskom kúpalisku vo Svidníku. Obe akcie boli určené pre deti s autizmom, ktoré navštevujú Súkromnú základnú školu s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom a ich rodinných príslušníkov. Na podujatí sa zúčastnili aj klienti špecializovaného zariadenia a klienti poradenského zariadenia a ich rodinní príslušníci.

"Všetky projektové aktivity doteraz hodnotíme ako veľmi úspešné, najmä pre ich prínos pre našu cieľovú skupinu. Takisto komunikácia a spolupráca s našimi partnermi je na vysokej úrovni," uviedla na margo realizácie projektu Aj autisti chcú športovať L. Michnovičová.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...