KONTAKT  |    _eng _sk

Historický okamih pre všetkých
           Pridané: 19.03.2021
Autor: -fal-
Kategória: Bezpečnosť

Od roku 2012 sa v korporácii USS udeľujú Ceny prezidenta za excelentnosť v oblasti bezpečnosti. Metodika hodnotenia alebo bodo­vania pozostáva z viacerých premenných. Hodnotí sa počet registrovaných pracovných úrazov, frekvencia všetkých úrazov podľa metodiky Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia v USA (Occupational Safety and Health Administration – OSHA) počet významných úrazov, počet odpracovaných dní bez OSHA evidovaného úrazu a ďalšie kritériá, pričom do hodnotenia sa neráta len výsledok dosiahnutý za posledný rok, ale berie sa do úvahy a vyhodnocuje sa aj obdobie predchádzajúcich troch rokov.

Po prvý raz toto ocenenie získal U. S. Steel Košice.

Generálneho manažéra Róberta Meitnera sme sa opýtali, aké boli jeho prvé pocity, keď sa dozvedel, že sme toto ocenenie získali a k čomu nás to zaväzuje: “Je to potvrdenie toho, čo všetci spoločne v oblasti BOZP robíme. Počnúc mojím tímom na útvare GMBO, cez manažérov, až po zamestnancov v našich výrobných prevádzkach. Neznamená to však, že sme dobehli do cieľa a môžeme spať na vavrínoch. Bezpečnosť práce je proces, ktorý nesmie zastať, či zaspať alebo skončiť. Naše úsilie musí pokračovať ďalej.”

O vyjadrenie sme požiadali prezidenta a viceprezidentov U. S. ­Steel Košice.

Jim Bruno: “Som veľmi hrdý na všetkých našich zamestnancov. Tento úspech sa dá dosiahnuť iba ak sa skutočne zameriavate na bezpečnosť, a to nielen na bezpečnosť seba,
ale aj na bezpečnosť vašich kolegov, ktorí s vami spolupracujú. Gratulujem vám všetkým. Teším sa na oslavu s každým z vás, keď nám to situácia s pandémiou umožní.”

Elena Petrášková: “Bezpečnosť je nikdy nekončiaci proces. Menšie zaváhanie môže znamenať veľký problém v živote nielen jedného človeka, ale aj ďalších okolo neho, či už v práci, alebo pre jeho najbližších doma. Som veľmi hrdá na nás všetkých, že sa nám podarilo dosiahnuť tento úspech a zvlášť v roku, kedy sme  pracovali za mimoriadne odlišných podmienok ako po iné roky. Dvoj pecný chod, na konci roka spúšťanie výroby po 18 mesiacoch naplno, nové situácie, úlohy a niekedy aj postupy práce. Boj s neznámou pandémiou, akú sme tu nikdy nemali. Používanie nových OOPP, ROR, výpadok kolegov, kvôli pozitivite či karanténe, ako aj pravidelne potrebné testovanie na ochranu nás všetkých. Bol to veľmi neštandardný rok a ukázali sme, že vieme myslieť na to najdôležitejšie – bezpečnosť pri práci.   A že je to pre nás dôležité, sme dokázali práve týmto úspechom. Kolegovia, prosím, nezaspime na úspechu. Ďakujem všetkým !!!“

Marcel Novosad: “Kontinuálne zlepšovanie bezpečnosti práce je každodenná  mravenčia práca všetkých zamestnancov. Stačí jedna sekunda nepozornosti alebo zaváhania a všetky výsledky sa zrútia ako domček z kariet. Chcel by som sa poďakovať všetkým našim zamestnancom, pretože len keď každý z nás prispeje svojou troškou k lepšej bezpečnosti, iba vtedy ten pomyselný domček bude každodenne pevnejší a pevnejší. Taktiež by som chcel vyzvať všetkých, aby sme ešte viac komunikovali, aby sa bezpečnosť zlepšovala ešte viac efektívnejšie.”

O zhodnotenie a blahoželanie kolegom sme požiadali aj zástupcu odborov – predsedu RO OZ KOVO U. S. Steel Košice.

Juraj Varga: “V dobe, ktorú práve žijeme, si stále viac uvedomujeme, aké je dôležité zdravie. A práve preto ďakujem všetkým zamestnancom za to, čo sme doteraz spoločne dosiahli v oblasti BOZP. Zároveň všetkým pripomínam, aby sme naďalej neúnavne plynulo pokračovali v bezpečnom správaní pri svojej každodennej činnosti. Aby každý z nás predvídal a eliminoval možnosť vzniku akéhokoľvek úrazu, používal zdravý ,,sedliacky” rozum a vždy sa v plnom zdraví  vracal z práce za svojimi blízkymi.”           

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok