Vyhľadávanie:

Hrdosť na absolventov

Hrdosť na absolventov

Viceprezident pre výrobu Scott C. Pape navštívil SOU-hutnícke v Šaci

Pozvanie na krátku návštevu Stredného odborného učilišťa hutníckeho v Košiciach - Šaci prijal minulý týždeň vo štvrtok dopoludnia viceprezident pre výrobu Scott C. Pape. S riaditeľom školy Jozefom Šablatúrom hovoril o histórii učilišťa, ktoré si v tomto roku pripomenie 40. výročie svojho vzniku, zameraní jeho učebných odborov i budúcej existencii.

"Toto učilište vzniklo pre potreby firmy, ktorej nástupkyňou sa stala spoločnosť U. S. Steel Košice," pripomenul Jozef Šablatúra. "Dnes, podľa našich informácií, až 60 percent zamestnancov fabriky tvoria naši absolventi. Chcel by som sa vám poďakovať za to, že vaša spoločnosť vytvára podmienky našim študentom na absolvovanie odbornej praxe. V tomto školskom roku," doplnil základné informácie, "praxuje vo výrobných prevádzkach huty vyše 240 tretiakov a štvrtákov. Naším zámerom je, aby sme túto vzájomnú spoluprácu udržali a prehlbovali."

Viceprezident Scott C. Pape ocenil podiel pedagógov na výchove mladých, odborne zdatných ľudí. "Musíte byť právom hrdí na to, že vaši absolventi, ktorí pracujú v oblasti výroby ocele, veľmi dobre rozumejú tomuto odboru," skonštatoval pred prehliadkou priestorov teoretického i praktického vyučovania školy. V sprievode členov vedenia učilišťa si so záujmom prezrel počas vyučovania počítačové triedy, zváračskú školu i dielne a halu NC strojov. Zaujímalo ho tiež, koľko študentov a v akých profesiách opúšťa ročne brány školy, či je do vyučovacích osnov zaradená problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uznanlivo prijal informáciu, že tejto otázke venujú v učilišti veľkú pozornosť. Dôkazom je i skutočnosť, že každá hala slúžiaca na výcvik praktických zručností má vypracovaný pracovno-bezpečnostný a technický predpis.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...