Vyhľadávanie:

Hutníctvu ostali verní desiatky rokov

Hutníctvu ostali verní desiatky rokov

Oslavovali jubilanti z divíznych závodov Zušľachťovne a obalová vetva, Expedícia a z vedenia spoločnosti

Štvrtý a v tomto roku zároveň posledný večierok spojený s udeľovaním ocenení za dlhoročnú prácu pre spoločnosť U. S. Steel Košice patril jubilantom z divíznych závodov Zušľachťovne a obalová vetva a Expedícia, ako aj z vedenia spoločnosti, konkrétne úsekov BSC, ochrana - Európa, technológia, výroba, riadenie externých služieb a vzťahov, nákup, materiálové riadenie, predaj a marketing, ľudské zdroje, z právneho úseku a finančného úseku. V slávnostne vyzdobenej sále DoubleTree by Hilton sa ich v piatok, 25. novembra 2011, zišlo spolu s rodinnými príslušníkmi niekoľko desiatok.

Jubilantom prišli zagratulovať prezident spoločnosti David J. Rintoul, viceprezidenti Mark Tabler, Robert Beltz, Matthew Lewis, John Coyne, Vladimír Jacko a Martin Pitorák, ktorý mimochodom patril v ten večer tiež k oslávencom, keďže vo firme odpracoval už tri desiatky rokov, ďalej generálny právny zástupca Joseph Napoli, generálni manažéri, riaditelia divíznych závodov a predsedovia základných organizácií OZ KOVO. Oceňovanie oslávencov nasledovalo hneď po slávnostných príhovoroch prezidenta Davida J. Rintoula a predsedu ZO OZ KOVO Štábne útvary Františka Ujlakiho.

Tridsaťpäťročné pracovné jubileum si pripomenula i Oľga Vukušičová z BSC. Jej cesta do železiarní nebola taká kľukatá, ako možno u iných kolegov. Po ukončení strednej ekonomickej školy, v ktorej potom ešte dva roky pracovala ako sekretárka, nastúpila v sedemdesiatom šiestom do firmy. Prijali ju do mzdovej učtárne, kde vlastne pracuje až doteraz, aj keď sa názvy pracovísk menili. Najprv to bolo podnikové riaditeľstvo. Po atomizácii firmy prešla do Strojární VSŽ, po ich likvidácii do VSŽ Konzult, neskôr do spoločnosti VSŽ Oceľ a napokon do U. S. Steel Košice. Zúčtovávala mzdy za zmluvných zamestnancov, vypomáhala so zúčtovaním miezd pre Steel arénu. V roku 2009 ukončila štúdium na Technickej univerzite Košice a stala sa vedúcou tímu pre Mzdovú metodiku. "Práca mzdovej účtovníčky ma celú pohltila. Páčili sa mi na nej kontakt s ľuďmi, samostatnosť a zodpovednosť za správne zúčtovanie miezd," odpovedala na otázku, čo jej práca vo firme dala a prečo pri nej zostala. Dodala, že sa pri tom neustále vzdelávala, absolvovala rôzne školenia, študovala odborné materiály v závislosti od zmeny legislatívy. "V súčasnosti nemôžem nespomenúť aj štúdium anglického jazyka, ktoré nám spoločnosť vo veľkej miere umožňuje, veľmi sa oň zaujímam a snažím sa ho využiť aj vo svojej práci." Na čo najradšej spomína? "Napriek tomu, že som pracovala stále v ženskom kolektíve, čo však dnes už nie je pravda, vždy sme v učtárni vychádzali veľmi dobre, vedeli sme si vzájomne poradiť, ale po práci sa aj dobre zabaviť. Na rôznych podujatiach sme sa zúčastňovali aj s celými rodinami, na čo dodnes veľmi rada spomínam."

Výnimočným bol piatkový večer aj pre Tibora Hanesza, hlavného manažéra pre EMS a rozvoj útvaru GM pre environment. Z rúk prezidenta Davida J. Rintoula si za tri desiatky rokov odpracovaných vo firme prevzal odznak i ďakovný list. "Vo fabrike som začínal ako "ultrazvukár" na oddelení defektoskopia, ktoré bolo v tom období súčasťou Výskumného a skúšobného ústavu. Neskoršie, začiatkom deväťdesiatych rokov, ako vedúci oddelenia defektoskopia v spoločnosti Rúrovne a profily s r.o. som úzko spolupracoval pri zavedení a plnení požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001 pre systém manažérstva kvality, ale pod značkou Amerického petrolejárskeho inštitútu - API. Certifikát API Q1 získali Rúrovne a profily v marci 1993," vrátil sa na čas do minulosti T. Hanesz. Zdá sa, že práve v tomto období už bolo jasné, ktorým smerom sa bude jeho budúca kariéra uberať. Začal pracovať na úseku systémov manažérstva pod vedením mentora tejto oblasti - inžiniera Ladislava Kucka, v súčasnosti koordinuje implementáciu a kontinuálne zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva v U. S. Steel Košice podľa normy ISO 14001. Neuvažoval niekedy o odchode? Prečo ostal firme verný? "Práca mi umožnila spoznať nielen veľa ľudí, či už vo firme alebo v iných spoločnostiach, ale i problémy a výzvy ochrany životného prostredia na rôznych výrobných celkoch a výrobných procesoch, ktoré sme spoločne s kolegami z útvaru GM pre environment museli riešiť. Výsledkom nášho snaženia je nula externých incidentov v oblasti životného prostredia v štyroch posledných rokoch," konštatoval.

Slávnostnú chvíľu si užíval i Ondrej Bálint z divízneho závodu Zušľachťovne a obalová vetva, ktorý si z večierka odniesol okrem ďakovného listu a medaily aj náramkové hodinky, pozornosť firmy za štyridsaťročnú pracovnú vernosť. Ako mladý elektrikár sa najprv uchytil v údržbe, potom prešiel na "kolotočové" zmeny do Studenej valcovne. "Dnes robím ako peciar na dynamolinkách... Či je to ťažká robota? Ako sa to vezme, je však veľmi zodpovedná," konštatoval, pochvaľujúc si kolektív, v ktorom pracuje. Aj keď sa viacerým hutníkom zdá, že medziľudské vzťahy na pracovisku už nie sú aké bývali, O. Bálint má iný názor. "Neviem, kde je to ako, ale v našej zmene sme v pohode, dokonca sa tu viacerí z prevádzky dnes stretneme. Partia je skvelá." Čo robí, keď nerobí? "Kúpil som chalupu, stále je tam čo robiť... Aj dnes som odtiaľ prišiel..."

Jozef Zábavnik prišiel za prácou do železiarní pred tridsiatimi piatimi rokmi. Čerstvý absolvent strojníckej fakulty začínal ako asistent v ústredných zámočníckych dielňach. Po vojenčine a po organizačných zmenách prestúpil do Teplej valcovne. Dnes je revíznym technikom plynových zariadení. "Vo firme je nás osem. Robíme odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení v celom podniku, ja konkrétne v Teplej valcovni, ale aj v iných závodoch," povedal krátko o svojej práci. Tá sa za tri desiatky rokov, ako podotkol, poriadne zmenila. Vďaka vývoju techniky. "Keď sme nastúpili do železiarní, všetko sme písali ručne. Kópie správ získavali nekonečným xeroxovaním... Veľkým prínosom pre celú našu činnosť mal nástup výpočtovej techniky. Všetky informácie sú dnes v počítači, čo nám samozrejme uľahčuje a zjednodušuje robotu..."

V tomto roku si pracovné jubileum pripomenulo dovedna päťstosedemdesiatšesť zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice. Bolo medzi nimi 262 "tridsiatnikov", 209 hutníkov oslávilo vo firme 35 rokov, 103 zamestnancov úctyhodných 40 rokov a dvaja dokonca 45 rokov. Ani na záverečnom večierku nebola núdza o dobrú náladu. Nesporne k nej prispelo vystúpenie Drišľaku a tanečná zábava so skupinou Atlantic.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...