Vyhľadávanie:

Hutník a zdaňovanie príjmov dôchodcov

Hutník a zdaňovanie príjmov dôchodcov

V súvislosti s výplatou likvidačného zostatku a dividend spoločnosti Hutník a. s. v likvidácii sme v redakcii zaznamenali dopyt dôchodkyne, ktorú zaujímalo, či daň z príjmu musia odviesť štátu aj dôchodcovia, a ak áno, akým spôsobom, keďže oni daňové priznania nepodávajú. Mnohí tiež vlastnia len jednu alebo dve akcie a v týchto prípadoch predstavuje daňová povinnosť iba zopár desiatok korún.

Pretože táto otázka môže zaujímať viacerých čitateľov, o vysvetlenie sme požiadali Helenu Vilinskú, likvidátorku spoločnosti Hutník a.s. v likvidácii.

"Podľa môjho názoru predmetom dane z príjmu fyzických osôb podľa § 3 zákona 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov je okrem iných príjmov aj príjem z kapitálového majetku. Príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona zahŕňa aj príjem z úrokov a ostatných výnosov z cenných papierov. V našom prípade ide o príjem z dividend.
Podľa § 32 citovaného zákona daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník do troch mesiacov po ukončení zdaňovacieho obdobia, t. j. za rok 2004 do 31. 3. 2005, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 40 416 korún, t. j. 50 percent z nezdaniteľnej časti základu dane, pričom dôchodok sa nepovažuje za zdaniteľný príjem.
Z uvedeného vyplýva, že akcionári spoločnosti HUTNÍK, ktorí za rok 2004 budú mať zdaniteľné príjmy vyššie ako 40 416 Sk, sú povinní podať daňové priznanie a daň odviesť.
Daň z dividend sú povinní odvádzať aj poberatelia starobného dôchodku, ak ich zdaniteľný príjem presiahne 40 416 Sk. V prípade, že zdaniteľným príjmom je len príjem od spoločnosti HUTNÍK a.s., sú povinní podať daňové priznanie ak vlastnili viac ako 299 kusov akcií, pretože zdaniteľným príjmom je 135,37 Sk na akciu z celkovej vyplatenej sumy 785 Sk za akciu."


Likvidátorka spoločnosti Hutník a. s. v likvidácii odporúča v prípade potreby kontaktovať odborníkov na oblasť daní.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...