Vyhľadávanie:

Za prínos v starostlivosti o životné prostredie

Za prínos v starostlivosti o životné prostredie

Spoločnosť U. S. Steel Košice získala Cenu ministra ŽP Slovenskej republiky

Ocenenie

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia udelil minulý týždeň vo štvrtok, 3. júna 2004, v kongresovom centre hotela Reduta v Lučenci minister životného prostredia SR László Miklós cenu spoločnosti U. S. Steel Košice za výnimočný prínos v starostlivosti o životné prostredie.

"Na udelenie ceny nás nominovala Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku a jej získanie si veľmi ceníme," povedal po jej prevzatí generálny manažér pre environment U. S. Steel Košice Tibor Duchonovič. "Je odzrkadlením plnenia strategických zámerov spoločnosti U. S. Steel Košice v oblasti ochrany životného prostredia, predovšetkým na úseku trvalého znižovania množstva emisií, odpadových vôd a produkcie odpadov. Na vysporiadanie sa s environmentálnymi záťažami z minulosti i na nové ekologické projekty sme v posledných rokoch vynaložili značné investičné prostriedky. Len vlani to bolo viac ako pol miliardy korún, plán na tento rok počíta s vyše šesťnásobkom."

Najvýznamnejšími investičnými akciami v oblasti ochrany ovzdušia boli vlani také projekty, ako odprášenie spekacích pásov aglomerácie či rekonštrukcia filtra K2. Výsledkom realizácie prvej stavby je zníženie negatívneho vplyvu prevádzky aglomerácie na životné prostredie a súčasne zlepšenie pracovných podmienok. Množstvo vypustených tuhých znečisťujúcich látok z elektrostatických odlučovačov do ovzdušia kleslo oproti pôvodne používaným odprašovacím zariadeniam o 87 percent. Rekonštrukciou filtra kotla č. 2 v teplárni sa podarilo znížiť množstvo emisií tuhých znečisťujúcich látok ročne o 3250 ton. V záujme zlepšenia kvality odpadových a podzemných vôd bolo realizovaných viacero investičných akcií. Spomenúť treba ekologizáciu mokrého odvalu, rekonštrukciu a modernizáciu čistiarne odpadových vôd v Sokoľanoch, úpravu vôd pod suchým odvalom či prívod k sedimentačnej nádrži ČOV Sokoľany.

"Podmienky na ďalšie, po environmentálnej stránke vyhovujúce hospodárenie s odpadmi, boli vytvorené po ukončení rozsiahlej, viacúčelovej investície - ekologizácie suchého odvalu," konštatoval Tibor Duchonovič. "Okrem vybudovania podzemnej tesniacej steny s monitorovacím systémom, boli na telese suchého odvalu vybudované dve nové kapacity skládok - skládka nebezpečných odpadov s tromi samostatnými kazetami a na ploche 18 tisíc metrov štvorcových skládka nie nebezpečných odpadov. Realizáciou tohto projektu, ktorý bol mimochodom vďaka svojmu prínosu vyhodnotený v rámci medzinárodnej ekologickej súťaže ako najlepší, spĺňa U. S. Steel Košice právne požiadavky súvisiace so skladovaním odpadov."

K získaniu Ceny ministra životného prostredia SR nesporne prispeli nielen tieto konkrétne výsledky ale i fakt, že starostlivosť o životné prostredie patrí v U. S. Steel Košice k základným pilierom podnikania. Významnú úlohu pri riešení úloh v tejto oblasti pritom zohrávajú systémy environmentálneho manažérstva - RMS.

Certifikáty podľa ISO 14 001 už získali divízne závody Studená valcovňa, Hutnícka druhovýroba, Obalová vetva, Teplá valcovňa a Expedícia. Ďalšie majú EMS zavedený, zatiaľ bez externej certifikácie.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...