KONTAKT  |    _eng _sk

In Look Days 2011
           Pridané: 24.10.2011
Autor: -c-
Kategória: 22/2011

Piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie In Look Days 2011, ktorý sa 13. a 14. októbra 2011 uskutočnil v aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach, priviedol do nášho mesta odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia. Stretnutie, ktorého cieľom bolo zlepšiť a zefektívniť vzájomne prospešnú spoluprácu medzi akademickým sektorom a praxou v Európskej únii, ponúklo i priestor na výmenu praktických skúseností. Diskutovalo sa o manažmente organizačného správania, ľudských zdrojov a kompetencií, manažérstve kvality, procesov, projektov, organizácie, ako aj o tvorbe, aktualizácii a publikovaní riadiacej dokumentácie, ale i o spoločensky zodpovednom podnikaní.

Spoločnosť U. S. Steel Košice na konferencii zastupoval riaditeľ pre servis ľudských zdrojov Gabriel Bardiovský, ktorý vystúpil s prednáškou o efektívnom manažovaní záznamov a dokumentácie, pričom sa zameral najmä na sústavu riadiacich aktov spoločnosti, systémový prístup v riadení dokumentácie a organizačných štruktúr, fakty, ktoré ich ovplyvňujú a na najvýznamnejšie problémy riadenia dokumentácie.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu