Vyhľadávanie:

Kam sa uberá výskum a aplikované technológie

Kam sa uberá výskum a aplikované technológie

Uskutočnila sa 8. medzinárodná konferencia Oceľové pásy

Viac ako 90 odborníkov zaoberajúcich sa tematikou výroby a spracovania oceľových pásov valcovaných za tepla a za studena a ich finalizáciou z Českej republiky, Číny, Holandska, Chorvátska, Juhoafrickej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska, Slovenska, Talianska, Ukrajiny a USA sa zišlo na 8. medzinárodnej konferencii Oceľové pásy 2011, ktorá sa uskutočnila v dňoch 4. - 6. októbra 2011 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.

Cieľom tohto fóra je prezentovať teoretické, technologické a priemyslové výsledky v oblasti valcovania a finalizácie oceľových pásov za tepla a za studena. Stretnutie vyplnili rokovania v troch sekciách na tému mechanických a metalurgických technológií procesu valcovania pásov za tepla, valcovania pásov za studena a modelovania a simulácie procesov valcovania pásov. Časť účastníkov konferencie využila aj možnosť exkurzie v prevádzkach U. S. Steel Košice.

Mirka Kráľa, vedúceho odboru technológia procesov výrobného úseku USSK a podpredsedu organizačného výboru konferencie, sme sa opýtali, čo ho na tohtoročnom stretnutí, ktoré umožňuje vedeckým pracovníkom a inžinierom vymieňať si skúsenosti o súčasnom stave výskumu a aplikovaných technológií, najviac zaujalo.

"Zaujímavé boli prednášky o navíjaní zvitkov vyvalcovaných za tepla tak, aby nedochádzalo k vzniku teleskopov. Valcovaniu za tepla sa tiež venovala prednáška o odstraňovaní okují z povrchu pásov. Čínski účastníci prezentovali svoje skúsenosti z valcovania uhlíkovej ocele o hrúbke dva milimetre na Steckelovej valcovacej trati a z vplyvu priečneho profilu pásu vyvalcovaného za tepla na rovinnosť pásu následne valcovaného za studena. Veľmi zaujímavé boli dve prednášky, ktoré prezentovali prínosy z používania primazávania valcov na teplej širokopásovej trati v Košiciach a Steckelovej trati v Ostrave.
Zamestnanci spoločnosti USSK prezentovali výsledky dosiahnuté pri pokračujúcom vývoji dynamo materiálov, povrchové úpravy pozinkovaného materiálu, vplyv teploty žíhania na kvalitu GA (galvanneal) povrchov. Tiež boli prezentované výsledky prechodu elektrolytickej pocínovacej linky č. 1 z technológie PSA (phenol sulphonic acid) na technológiu MSA (methane sulphonic acid).
V sekcii modelovania a simulovania predstavili rôzne modely, ktoré pomáhajú pri riadení procesov a pri predpovedaní charakteristík hotového výrobku. Išlo hlavne o model zameraný na simuláciu vývoja vypuklosti a rovinnosti pásu vyvalcovaného za tepla a model na predikciu mechanických hodnôt pásu vyvalcovaného za tepla. Oboznámili sme sa tiež s výsledkami zlepšenia húževnatosti HSLA (mikrolegovaných) ocelí pri nízkych teplotách.
V sekcii merania a riadenia zaujala prednáška o kamerových systémoch na kontrolu kvality povrchu v reálnom čase počas spracovávania materiálu."


Záštitu nad podujatím, ktoré pravidelne organizuje Společnost Ocelové pásy, prevzal prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...