KONTAKT  |    _eng _sk

Informačné a komunikačné technológie v automobilovom priemysle
           Pridané: 22.05.2006
Autor: František JAKAB
Kategória: 20/2006

Aktivity zamerané na prezentáciu výskumného potenciálu akademickej sféry v oblasti automobilového priemyslu a spoluprácu s inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti, majú v súčasnosti pre Slovenskú republiku mimoriadny význam, vzhľadom na pozíciu, ktorú Slovenská republika v tejto oblasti má. V roku 2007 sa Slovensko stane svetovým lídrom v počte automobilov vyrobených na obyvateľa. Slovensko je odhodlané využiť túto príležitosť a budovať na inovačnom potenciáli informačných technológií v automobilovom priemysle.

Technická univerzita v Košiciach patrí medzi vedúce akademické výskumne orientované pracoviská v SR, ktoré túto problematiku pozorne sledujú a aktívne sa na riešení úloh pre potrebu rozvíjajúceho sa automobilového priemyslu podieľajú.

To bol aj dôvod, prečo Technická univerzita v Košiciach v úzkej spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, so Združením automobilového priemyslu SR, IT Asociáciou Slovenska a spoločnosťou elfa, s.r.o. zorganizovala v stredu 10. mája 2006 prvý ročník medzinárodnej konferencie zameranej na problematiku využívania informačných a komunikačných technológií v automobilovom priemysle. Cieľom konferencie bolo vytvoriť v stredoeurópskom regióne stále, vysoko profesionálne medzinárodné fórum, tvorené zástupcami Európskej komisie, priemyslu, školstva a verejného sektoru umožňujúce výmenu, návrh a implementáciu nových myšlienok s využitím informačných technológií v automobilovom priemysle. O význame konferencie svedčí aj to, že nad ňou prevzali osobnú záštitu Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Juraj Sinay, rektor Technickej univerzity v Košiciach, Róbert Šimončič, riaditeľ Európskej rady pre Americké obchodné komory, Jozef Uhrík zo Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky a Juraj Sabaka, riaditeľ IT asociácie Slovenskej republiky. Konferencia bola organizovaná taktiež v úzkej spolupráci s viacerými ďalšími významnými inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti automobilového priemyslu nielen v SR, ale aj v zahraničí.

Konferencia sa konala v reprezentačných priestoroch Technickej univerzity a v priestoroch Auly Maxima s voľným prístupom pre záujemcov. Konferenčné priestory boli prepojené videokonferenčným systémom s veľkoplošnou projekciou a na prenos bola využívaná videokonferenčná technológia VRVS (ako výsledok úspešnej spolupráce akademickej sféry v SR s Kalifornským technologickým inštitútom v Pasadene, USA, www.vrvs.org). Celý priebeh konferencie bolo možné ako už tradične pri podobných aktivitách organizovaných Technickou univerzitou v Košiciach, voľne sledovať práve prostredníctvom uvedeného videokonferenčného systému aj na Internete. Videozáznam všetkých prednášok bude dostupný prostredníctvom portálu: http://videoserver. cnl.tuke.sk). Sprievodnou akciou konferencie bola aj malá prezentačná tematická výstava výskumných a vzdelávacích aktivít Technickej univerzity a jej partnerov v priestoroch Auly Maxima.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu