KONTAKT  |    _eng _sk

Inštruktori odborného výcviku v školských laviciach
           Pridané: 20.12.2017
Autor: -c-
Kategória: Študenti

Pod dohľadom skúsených zamestnancov U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností - inštruktorov odborného výcviku budú v aktuálnom školskom roku praxovať v prevádzkach U. S. Steel Košice desiatky žiakov stredných odborných škôl s technickým zameraním.  Praktické skúsenosti vo fabrike nadobúdajú  budúci hutníci operátori, mechanici strojov a zariadení, programátori obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanici elektrotechnici či mechanici mechatronici zo Strednej odbornej školy v Košiciach Šaci, ale aj elektrotechnici zo Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach, s ktorými vstúpila košická oceliareň do systému duálneho vzdelávania, rovnako ako i žiaci Strednej odbornej školy technickej v Košiciach.

Minulý mesiac absolvovalo v šačianskej škole bezmála sto inštruktorov odborného výcviku tréning zameraný na najdôležitejšie aspekty výchovno-vzdelávacieho procesu, a to s dôrazom na  základné poznatky pedagogiky, psychológie, metodiky odborného výcviku a organizácie odbornej prípravy mládeže. Súčasťou školenia bolo aj oboznámenie sa s charakteristikou súčasného stavu odbornej prípravy mládeže v podaní zástupcu riaditeľa SOŠ Košice-Šaca Petra Smolnického, ktorý priblížil legislatívny rámec v tejto oblasti, základné pedagogické dokumenty, učebné osnovy a tematické plány, ale tiež  informácie inšpektora BOZP v U. S. Steel Košice Ondreja Homolu o význame bezpečnosti práce a s ňou súvisiacich predpisoch a povinnostiach v podmienkach fabriky. Vzdelávaciu aktivitu ukončila prehliadka priestorov pre teoretické i praktické vyučovanie v SOŠ Košice-Šaca a výmena skúseností z prevádzkovej praxe žiakov.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá