Vyhľadávanie:

Investície do vzdelávania sa vždy vyplácajú

Investície do vzdelávania sa vždy vyplácajú

O rozvoji ľudských zdrojov s riaditeľom útvaru Personálny servis a vzdelávanie Milanom Polčom

Milan Polča
Milan Polča

Investície do rozvoja ľudských zdrojov sa vždy vyplácajú. O tom dnes už nikto nepochybuje. Spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorá má efektívny, precízne vypracovaný systém vzdelávania, investuje ročne do odborného rozvoja svojich zamestnancov nemalé finančné prostriedky. Ich výška od roku 2000 niekoľkonásobne narástla.

"Pri plánovaní vzdelávania," informuje riaditeľ útvaru Personálny servis a vzdelávanie Milan Polča, "vychádzame zo strategických zámerov a potrieb spoločnosti. Definujeme potreby vzdelávania či už u skupín zamestnancov alebo jednotlivcov." Na vysvetlenie dodáva, že definovanie potrieb vzdelávania u jednotlivcov pre R kategóriu určujú kvalifikačné požiadavky na robotnícke profesie, v prípade technicko-hospodárskych zamestnancov sa vzdelávacie programy odvíjajú od výsledkov hodnotenia výkonu zamestnancov.

Podiel nákladov na vzdelávanie, zahrňujúci manažérsku, jazykovú a profesijnú prípravu, oblasť kvality a informačných technológií, a tiež účasť na konferenciách a seminároch, predstavuje v U. S. Steel Košice 2,7 percenta z celkových nákladov na pracovnú silu. V porovnaní s firmami rovnakého, respektíve podobného priemyselného odvetvia, sa v tejto oblasti radíme k najlepším. I tu sa ekonomika zlepšuje. Podľa slov Milana Polču sa realizáciou školení vo vlastnej réžii, ktoré sa predtým nakupovali od dodávateľov, podarilo usporiť nemalé finančné prostriedky. V minulom roku využil útvar riaditeľa pre Personálny servis a vzdelávanie interné zdroje pri príprave a organizovaní 74 druhov školení. Podľa štatistiky bol jeden zamestnanec vlani na školeniach, tréningoch a ďalších iných vzdelávacích aktivitách priemerne 38 hodín, čo je o 4 hodiny viac, než v roku 2002. Pravidelné hodnotenie vzdelávania je v U. S. Steel Košice samozrejmosťou.

"Hodnotíme spokojnosť so vzdelávacou aktivitou, úroveň nadobudnutia poznatkov počas školení alebo bezprostredne po ich ukončení a úroveň aplikovania nadobudnutých poznatkov v praxi," hovorí Milan Polča. "V minulom roku stupeň celkovej spokojnosti účastníkov s priebehom vzdelávacích aktivít dosiahol číslo 1,43. Je to veľmi dobrý výsledok," konštatuje a na vysvetlenie dodáva, že stupnica spokojnosti je od 1 do 5, pričom 1 je najlepšie hodnotenie a 5 najhoršie. "Za pozitívne považujeme ak výsledné hodnotenie nie je horšie ako 2. Túto hranicu stanovuje aj norma Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov."

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...