Vyhľadávanie:

Stolný tenis, futbal i tenis

Stolný tenis, futbal i tenis

V máji a júni pripravujeme pre zamestnancov U. S. Steel Košice bohatý športový program

Na nečinnosť sa v najbližších dvoch mesiacoch naši spolupracovníci v čase svojho osobného voľna nebudú môcť sťažovať. Po zimnej olympiáde pripravuje útvar riaditeľa pre Personálny servis a vzdelávanie v spolupráci s Radou odborov OZ METALURG U. S. Steel Košice ďalšie športové turnaje a súťaže. O nich sme hovorili so zodpovedným pracovníkom spomínaného útvaru, ktorý športové turnaje a súťaže riadi, Jánom Margitom:

"V mesiacoch máj a jún sa uskutočnia majstrovstvá spoločnosti v stolnom tenise jednotlivcov i družstiev, futbalový šampionát i tenisový turnaj manažérov v štvorhre. Ako prví do bojov zasiahnu stolní tenisti, a to v Piatok a v sobotu 14. - 15. mája v stolnotenisovej herni vysokoškolských internátov na Jedlíkovej ulici. Po nich sa od 17. mája rozbehne futbalový turnaj o majstra U. S. Steel Košice. Ten sa pre zmenu odohrá nie v Šaci, ako po uplynulé dva roky, ale v Košiciach. Tento raz v príjemnom prostredí a na kvalitnom trávniku bývalého štadióna VSS, teraz je to atletický štadión Technickej univerzity na Solovjevovej ulici. A do tretice pripravujeme na sobotu 19. júna tenisový turnaj manažérov v štvorhre, ktorý sa bude hrať na antukových dvorcoch v Mestskom parku pri kúpalisku bývalej krytej plavárne."

· Aké sú podmienky a termíny prihlásenia sa?

"Do týchto turnajov a súťaží sa môže prihlásiť každý kmeňový zamestnanec z vedenia, DZ, útvarov a iných úsekov našej spoločnosti. Samozrejme, že spomínané súťaže a turnaje sa odohrajú podľa platných pravidiel jednotlivých druhov športu bez vekového obmedzenia súťažiacich zamestnancov. Hrací systém určíme podľa počtu prihlásených jednotlivcov či družstiev. Pre najlepších troch vo všetkých kategóriách budú pripravené poháre a vecné ceny.

Prihlášky na stolný tenis očakávame na e-mailovej adrese jmargita@usske.sk do 7. mája 2004, resp. na útvare riaditeľa pre Personálny servis a vzdelávanie. Prihlášky na futbalový šampionát je potrebné odoslať o niečo skôr, a to už do 1. mája 2004, nakoľko 6. mája 2004 sa o 14.00 h. uskutoční žrebovanie do skupín. Bude sa konať za účasti zástupcov prihlásených tímov v budove Personálneho servisu na Vstupnom areáli (vedľa hlavnej vrátnice) na 1. poschodí č. dverí 8A.

Do tenisového turnaja manažérov sa môžu prihlásiť zamestnanci z kategórie THZ. Súťažné dvojice, ktoré budú štartovať na turnaji v štvorhre, si účastníci vytvoria sami a môžu byť aj zmiešané (muž-žena). Prihlášky je potrebné odovzdať do 31. mája 2004 telefonicky na čísle 3-1549, faxom 3-0181, alebo elektronickou poštou na spomínanej adrese."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...