Vyhľadávanie:

Jablko poznania pre Davida H. Lohra

Jablko poznania pre Davida H. Lohra

Technická univerzita Košice získala certifikát systému manažérstva kvality

Technická univerzita v Košiciach sa v minulom roku podrobila náročnému certifikačnému procesu s cieľom získať ako prvá univerzita na Slovensku certifikát kvality ISO 9001:2000. Za významnej podpory spoločnosti U. S. Steel Košice bol tento proces úspešne zavŕšený a minulý týždeň vo štvrtok, 16. marca 2006, sa v hoteli Slovan, za účasti predstaviteľov hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života uskutočnilo slávnostné odovzdanie certifikátu. Nechýbali na ňom ani prezident U. S. Steel Košice David H. Lohr a ďalší topmanažéri spoločnosti.

"Je to pre nás výnimočná udalosť," povedal okrem iného na tlačovej besede, ktorá sa uskutočnila krátko pred slávnostným aktom a na ktorej sa zúčastnil aj viceprezident pre výrobu Scott C. Pape a vedúca oddelenia rozvoj SMK Eva Molnárová, rektor Technickej univerzity v Košiciach Juraj Sinay. "Získať certifikát v podmienkach vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti nie je na Slovensku každodennou záležitosťou. Dosiahli sme ho. Je to skutočne mimoriadny dôvod na radosť."

Ako ďalej skonštatoval, univerzita má dnes presne identifikované riadiace procesy, stanovené presné zodpovednosti, definované metódy kontroly, vytvorený jednotný manuál. Vysoko ocenil skutočnosť, že pri zavádzaní prvkov systémov manažérstva kvality, ktoré významne podmieňujú ďalšie úspechy nielen univerzity, ale aj priemyselného a spoločenského sektoru, stála pri technickej univerzite a intenzívne ju podporovala spoločnosť U. S. Steel Košice. A to od samého začiatku v roku 2004 až po úspešný certifikačný audit koncom vlaňajška. "Túto skutočnosť považujem za jeden z vrcholov dlhoročnej úspešnej spolupráce našich inštitúcií a tiež ako inšpiráciu pre naše vzájomne prospešné vzťahy v budúcnosti."

V mene celej korporácie U. S. Steel zablahoželal univerzite k tomuto významnému míľniku v jej živote viceprezident pre výrobu Scott C. Pape. Ako povedal, reakcia spoločnosti na žiadosť o podporu a asistenciu pri realizácii tejto iniciatívy, bola veľmi rýchla. Spočívala v know-how profesionálov z fabriky, a takých odborníkov, akými sú Eva Molnárová a členovia tímu SMK. "U. S. Steel Košice patrí tiež k zákazníkom Technickej univerzity, jej absolventi sú pre nás dôležitým zdrojom umu a talentu. Úzko spolupracujeme na mnohých projektoch, ktoré sa do značnej miery opierajú o odborné znalosti, či expertízy. Veľmi vysoko si ceníme hodnotu, ktorú ISO vnáša do našich vzájomných vzťahov. Predovšetkým preto, že aj naša spoločnosť sa opiera o systém manažérstva kvality, ktorý je taktiež založený na ISO štandardoch a normách. Robíme to všetko ruka v ruke so zameraním sa na kontinuálne zlepšovanie všetkých vnútorných procesov vo firme. Z tejto certifikácie nebude mať výhody len univerzita alebo naša spoločnosť, ale predovšetkým študenti. Profitovať z tejto skutočnosti bude však celý košický región, keďže jeho prosperita je priamo previazaná s kvalitou vzdelávacieho systému."

Eva Molnárová, vedúca oddelenia rozvoj SMK v U. S. Steel Košice, bola poradkyňou v zavádzaní manažérstva kvality na Technickej univerzite bezmála dva roky. Ako skonštatovala, bola to náročná práca, spoločnými silami však úspešne zvládnutá. Vyzdvihla fakt, že univerzita sa ako celok rozhodla vytvoriť jednotný systém riadenia kvality a predložiť ho na medzinárodnú certifikáciu. Jednotlivé fakulty, ktoré sú viazané na servisnú činnosť rektorátu, samé o sebe fungujúci a zlepšujúci sa systém nemôžu zabezpečiť. Presvedčili sa o tom napríklad aj na banskej fakulte v Ostrave.

Krátko po jedenástej hodine prevzal certifikát ISO 9001:2000 z rúk zástupcu RW TÜV Bratislava Ivana Janeka rektor Technickej univerzity Košice Juraj Sinay. Vo svojom príhovore okrem iného zdôraznil, že Technická univerzita je prvou na Slovensku, ktorá sa odhodlala svoje manažérske postupy nechať overiť tímu skúsených odborníkov a podriadiť prísnym medzinárodným certifikačným štandardom. Do každodennej práce boli zavedené moderné, mnohoročnou praxou vo svete overené postupy riadenia kvality. To ocenili aj odborníci z Európskej asociácie univerzít, ktorí v rámci celoplošnej evalvácie (určenia hodnoty) slovenských vysokých škôl, získavali pred dvomi týždňami prvé informácie o stave výskumnej a vzdelávacej činnosti pracovísk TU Košice.

"Dovoľte mi," povedal na záver, "poďakovať sa všetkým kolegom na univerzite, ale aj partnerom mimo nej, osobitne nášmu najvýznamnejšiemu a strategickému partnerovi - spoločnosti U. S. Steel Košice za prácu, ktorú venovali realizácii myšlienky certifikácie podľa medzinárodných noriem a štandardov v doteraz netradičnej oblasti akademických činností. Nebolo to vždy jednoduché a ľahké. Spoločným úsilím sa nám však podarilo posunúť systémy riadenia kvality na našej univerzite a tým aj úroveň našej výskumnej činnosti a kvalitu našich absolventov na úroveň porovnateľnú s najvyspelejšími partnermi v Európe a v iných častiach sveta." Osobné poďakovanie za podporu v rámci procesu zavádzania systému manažérstva kvality adresoval prezidentovi U. S. Steel Košice Davidovi Lohrovi a odovzdal mu Jablko poznania Technickej univerzity v Košiciach. Kyticu kvetov, na znak vďaky za poradenskú činnosť, daroval Eve Molnárovej. "Bez jej pomoci by sme sa z certifikátu dnes asi ťažko tešili."

Prezident U. S. Steel Košice David H. Lohr v svojom krátkom vystúpení zablahoželal univerzite k získaniu certifikátu a vysoko ohodnotil prácu tímu, ktorý sa na celom procese podieľal. "Na to, že ste dosiahli medzinárodnú certifikáciu systému manažérstva kvality, môžete byť právom hrdí. Systém, ktorý zavádzate, je pre nás veľmi dôležitý. Najmä preto, že univerzita je pre nás zdrojom potenciálu, umu a odbornosti ľudí, ktorí pracujú v našej spoločnosti. Naša spolupráca stojí na skutočne pevných základoch a verím, že bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...