KONTAKT  |    _eng _sk

Hostia z Pittsburghu
           Pridané: 03.04.2006
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 13/2006

Pracovnú návštevu v U. S. Steel Košice absolvovala v dňoch 21. - 24. marca 2006 skupina amerických manažérov z centrály U. S. Steel Corporation v Pittsburghu. Dvanásťčlenný tím viedli Thomas W. Sterling, senior viceprezident pre ľudské zdroje a Eugen P. Trudell, viceprezident pre Business Service Center (BSC). V centre pozornosti amerických odborníkov bola oblasť informačných technológií.

"Cesta do Európy mala dva hlavné ciele," informoval Andrew Armstrong, viceprezident pre BSCe so sídlom v Košiciach. "Hodnotenia manažérov BSC za rok 2005 a odbornú časť, v ktorej sa top manažéri zaoberali tromi okruhmi problémov. Rada pre globálne aplikácie (Global Application Council) sa zaoberala možnosťami spolupráce a využitím najlepších skúseností pri tvorbe globálnych aplikácií. Rada pre globálnu infraštruktúru (Global Technical Council) sa zaoberala štandardizáciou v oblasti budovania infraštruktúry. Poslednou radou, ktorej základy sa položili v Košiciach, bolo definovanie cielov rady pre štandardizáciu prevádzkových činností (Standard Operation Procedures) v rámci celého BSC. Manažéri diskutovali o procese globálnej certifikácie ISO 9001:2000 pre BSC, vzájomnom zosúladení normotvorného procesu ako aj o možnostiach a perspektívach vzájomnej spolupráce krátkodobými výmennými programami zamestnancov, ktoré by sa mali začať už v 2. kvartáli 2006."

Pobyt v Košiciach využili hostia aj na prehliadku DZ Teplá a Studená valcovňa, kde si v reálnych podmienkach pozreli využívanie výpočtovej techniky v našej spoločnosti. Zároveň navštívili aj stavenisko haly novej pozinkovacej linky č. 3.

Empty

ODPORÚČAME

13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021