Vyhľadávanie:

Od pozorovaní k dialógu

Od pozorovaní k dialógu

Prezident Lohr a ďalší topmanažéri firmy sa stretli s najlepšími z najlepších zástupcov zamestnancov

V piatok 31. marca sa topmanažéri firmy na neformálnom obede stretli so zástupcami zamestnancov USSK, ktorí v minulom roku dosiahli najlepšie výsledky v oblasti pozorovaní. Pozorovania sú jednou z najlepších a najúčinnejších metód pri odstraňovaní rizík v oblasti bezpečnosti práce. V súčasnosti máme vo firme 700 zástupcov zamestnancov, ktorých úlohou, okrem bežných pracovných povinností, je riziká v oblasti bezpečnosti práce vyhľadávať, upozorňovať na ne a samozrejme ich v kooperácii s manažérmi na pracoviskách odstraňovať. S najlepšími z najlepších sa stretli prezident USSK David H. Lohr, viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre výrobu Scott C. Pape, viceprezident pre pracovné vzťahy a motiváciu Martin Pitorák, generálny manažér pre bezpečnosť Karl. G. Kocsis, zástupca GM pre bezpečnosť Róbert Meitner, riaditeľ pre Vonkajšie vzťahy Ján Bača a generálni manažéri ocenených zástupcov zamestnancov.

Zástupcov zamestnancov privítal viceprezident Miroslav Kiraľvarga. Ocenil úsilie zástupcov zamestnancov na ich pracoviskách, ktorých výsledkom je práve zvýšenie bezpečnosti pri práci a tým aj eliminácia vzniku pracovných úrazov. Zároveň vyzval ocenených zástupcov zamestnancov, ak majú návrhy na zlepšenie bezpečnej práce, aby ich na tomto stretnutí prezentovali, vedenie firmy sa nimi bude zaoberať.

"Som rád, že sa môžem s vami stretnúť," prihovoril sa k zástupcom zamestnancov prezident USSK David H. Lohr. "Práca, ktorú vykonávate, je veľmi dôležitá, dôležité je ale aj presvedčenie, ktoré pomáhate medzi zamestnancami šíriť - že bezpečnosť je v našej firme prioritou číslo jeden. V našej firme máme to veľké šťastie, že máme obrovský potenciál ľudí, ktorí pracujú s otázkami bezpečnosti práce, a to je veľké pozitívum. Táto práca však nie je len o číslach, koľko ľudí sa bezpečnosti práce venuje, ale predovšetkým o kvalite a kvalitných výsledkoch v tejto oblasti. Som presvedčený, že vaším cieľom, ale aj cieľom všetkých zamestnancov USSK, je vrátiť sa z firmy po skončení práce domov zdraví."

Ako ďalej povedal prezident, na prvý pohľad to vyzerá ako celkom jednoduchá úloha, ale za ňou je množstvo náročnej práce. Prináša však výsledky, ktoré sa odrážajú v znižovaní pracovných úrazov na našich pracoviskách. Za prvý štvrťrok sme v USSK zaznamenali 6 registrovaných pracovných úrazov, dúfam, že s vašou pomocou, povedal prezident, sa nám podarí vo firme s tým istým číslom uzavrieť aj rok 2006.

Potom prezident odovzdal ocenenia piatim najlepším zástupcom zamestnancov pri odhaľovaní rizík v oblasti bezpečnosti práce. Ocenenia si zároveň prevzali aj ich majstri, ktorí majú významný podiel na tom, že pozorovania zástupcov zamestnancov a likvidácia rizík v oblasti bezpečnosti práce prináša svoje ovocie. Ocenenia si prevzali zástupcovia zamestnancov a majstri Jaroslav Piňko a Ján Mazúch z úseku Generálneho manažéra pre údržbu, Miroslav Kažimír a Miroslav Mačaj z úseku Generálneho manažéra pre valcovne, Jaroslav Ferenčík a z úseku Generálneho manažéra pre druhovýrobu, Peter Stolár a Miroslav Bodrog z úseku Generálneho manažéra pre energie a dopravu a Ján Sibert a Milan Bugorčík z úseku Generálneho manažéra pre prvovýrobu. Ocenení získali poukážky HOLYDAYPASS, ktoré budú môcť využiť na rekreačné účely.

V neformálnej diskusii počas obeda zástupcovia zamestnancov hovorili o svojej práci, zvyšovaní bezpečnosti pri práci, v ktorom dôležitú úlohu zohrávajú pozorovania, ale aj o svojich záľubách a koníčkoch. Prezident potom všetkých vyzval, aby z tohto stretnutia odniesli odkaz všetkým svojim kolegom, a rozširovali ho medzi nimi, že každému úrazu sa dá predísť, že nulovú úrazovosť je dosiahnuteľná. Ak budú o tom presvedčení všetci zamestnanci, náš cieľ - nulová úrazovosť - sa stane skutočnosťou. V priebehu roka by sme vo firme, dodal prezident, chceli pozorovania rozšíriť o dialóg, nechceme totiž ľudí len pozorovať pri ich činnostiach, ale zároveň s nimi komunikovať a učiť ich ako pracovať bezpečne. Vďaka tomuto dialógu sa naučí jedna i druhá strana pracovať lepšie a bezpečnejšie. Zároveň všetkým oceneným poďakoval za to, že aj vďaka ich aktivite bol rok 2005 vo firme zatiaľ najbezpečnejší. Vyjadril tiež presvedčenie, že vďaka ich spolupráci sa posunieme o ďalší krok k cieľu - nulovej úrazovosti.

Medzi ocenenými boli aj zástupca zamestnancov Jaroslav Piňko a jeho majster inžinier Ján Mazúch. Obaja pracujú v prevádzke oprava valcovní a samozrejme, aj tu je množstvo nebezpečenstiev, pri ktorých možno prísť k úrazu. "Napríklad porezaniu, zasiahnutiu čistiacimi prostriedkami, demontáži náhradných dielcov, k zasiahnutiu ruky a nohy pádom telesa," povedal pre Oceľ východu Jaroslav Piňko. "Všetci u nás v dielni poznáme riziká, ktoré nám hrozia. Ako zástupca zamestnancov chodím po pracovisku, všímam si všetky riziká, upozorňujem kolegov, ak porušujú pravidlá a keď sa vyskytne nejaké možné väčšie nebezpečenstvo, ktoré by mohlo viesť k úrazu, napíšem hlásenie, ktoré podstúpim svojmu nadriadenému."

"Keď od zástupcu zamestnanca dostanem hlásenie o možnom riziku," konštatoval majster Ján Mazúch, "zadám ho do systému, kde sa pozorovania a hlásenia sústreďujú. Po dohode so zástupcom zamestnancov určíme termíny na jeho odstránenie. Samozrejme sledujeme ako prebieha proces likvidácie rizika, a prijímame také opatrenia, aby sa nebezpečenstvo odstránilo. Ak treba, využívame pri tom aj pomoc bezpečnostného technika, ktorý nám poradí ako problém odstrániť."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...