KONTAKT  |    _eng _sk

"Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť..."
           Pridané: 20.11.2006
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 46/2006

Skončila sa košická prehliadka najúspešnejších filmov medzinárodného festivalu Ekotopfilm 2006

Minulý týždeň, od 7. do 9. novembra, mali Košičania jedinečnú príležitosť pozrieť si to najlepšie, čo v poradí už XXXIII. ročník Medzinárodného festivalu odborných filmov Ekotopfilm 2006 ponúkal. Už po piatykrát, vďaka spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá bola generálnym partnerom festivalu, sa v priestoroch Historickej radnice uskutočnila prehliadka environmentálnej a na trvalo udržateľný rozvoj zameranej filmovej tvorby režisérov a producentov z celého sveta. Vďačnými divákmi boli dopoludnia žiaci základných a stredných škôl, na svoje si prišli aj tí, ktorí si nenechali ujsť večerné projekcie určené pre širokú verejnosť. "Ďakujem, bola to dobrá akcia. Som presvedčená, že pre mladých je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť," dala sa počuť jedna z učiteliek odborného učilišťa na Alejovej ulici v Košiciach. "Preto som sem prišla aj so svojimi žiakmi. Filmy boli naozaj veľmi dobré... Páčili sa nám všetky do jedného."
Neboli to však len filmové predstavenia. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu bol aj sprievodný odborný program.

O environmentálnej výchove a vzdelávaní

Predovšetkým pedagógom základných a stredných škôl bol určený seminár, na ktorom sa hovorilo nielen o environmentálnej výchove a vzdelávaní pod gesciou Ministerstva školstva SR, ich programe a formách v slovenských školách, ale aj rôznych spôsoboch a metódach ako zaujať a naučiť deti, aby si prírodu a životné prostredie vážili a chránili ho. Veľký kus práce v tejto oblasti robí aj Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP. S možnosťami, ktoré pomôžu skvalitniť výchovu k životnému prostrediu v materských, základných i stredných školách, sa podelila Martina Pihuličová z košického Centra environmentálnej výchovy, ktoré má v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Je organizátorom rôznych súťaží pre deti zameraných na ochranu životného prostredia, či už celoslovenských alebo regionálnych, má vypracovaný celý rad úspešných projektov.
Spomenúť možno projekt environmentálnej výchovy pre postihnutú mládež, prihraničný program osvety v životnom prostredí, ktorého cieľom je zlepšenie vzdelanosti v tejto oblasti nielen školskej mládeže, ale aj dospelých, pre najmenších a ich rodičov je to zasa Program Envík, na ktorom sa v tohotoročnom lete zúčastnili aj zamestnanci U. S. Steel Košice. Je tu však aj organizovanie letných a zimných táborov, tvorivých dielní, seminárov pre pedagógov a celý rad ďalších aktivít, ktoré centrum environmentálnej výchovy pedagógom i širokej verejnosti ponúka.

Šikanovanie v školách je, žiaľ, realitou

Na tom, že šikanovanie v školách a školských zariadeniach sa v súčasnom období stáva vážnym problémom, ktorému treba venovať neustálu pozornosť, a to tak z hľadiska preventívneho ako aj sankčného pôsobenia, sa zhodli na seminári všetci prítomní pedagógovia. Úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhého, agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, opakované útoky, nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou - to sú podstatné znaky šikanovania, ktoré sa prejavuje v priamej podobe, a to fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete a podobne. Takéto formy správania sa detí nemožno považovať, ako sa to môže na prvý pohľad zdať, za neškodný humor a zábavu. Už podceňovanie počiatočných prejavov šikanovania je zvlášť nebezpečné. Lýdia Bergerová z košickej Pedagogicko-psychologickej poradne upozorňuje, že šikanovanie, zahŕňajúce všetky formy psychického i fyzického násilia, znižuje u žiaka výkon a bezprostredne ohrozuje jeho duševné i fyzické zdravie.
Prieskum, ktorý sa uskutočnil na slovenských základných a stredných školách pred štyrmi rokmi potvrdil, že tento neduh nie je u nás ničím výnimočným. Až 9,3 percenta opýtaných žiakov potvrdilo, že boli obeťami šikanovania, 21 percent boli jeho svedkami. Nedávny prieskum v Košiciach, do ktorého sa zapojilo pätnásť zo šestnástich oslovených škôl, odhalil, že "šikana" čo do počtu prípadov vzrástla. Deje sa predovšetkým v triedach počas prestávok a zaujímavé je zistenie, že jej obete sa najčastejšie nezverujú so svojim problémom rodičom, ale spolužiakom. V každom prípade ide o problém, ktorý sa dá riešiť. Konkrétne návody ako na to poskytuje okrem iného aj metodické usmernenie Ministerstva školstva SR k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá je akousi pomôckou pre pedagógov pri zistení, že sa medzi deťmi niečo nekalé deje. Varovaním je nedávny tragický prípad poľskej dievčiny, obete tvrdého šikanovania, ktorá si siahla na život.

Večer s dokumentaristom a fotografom

Vskutku zážitkom bolo večerné stretnutie s dvomi výnimočnými osobnosťami, ktoré cez hľadáčik kamery či fotoaparátu zachytávajú jedinečný svet pod vodou i na súši. Zaplnené hľadisko kinosály so zaujatím sledovalo nielen jedinečný dokument približujúci dobrodružnú prácu známeho českého fotografa Richarda Jaroněka pri mapovaní života bielych a tigrích žralokov v jeho podmorskom vesmíre v Južnej Afrike, ale i ukážky z diel slovenského dokumentaristu a režiséra Pavla Barabáša, ktorého filmy získali na mnohých svetových festivaloch grand prix a veľa ďalších ocenení. Jeho Pururambo o Novej Guinei, najväčšom tropickom ostrove sveta, ktorý aj v čase satelitov skrýva veľa tajomstiev, povier a neobjavených záhad a kde žijú ľudia v neprívetivých močiaroch vysoko na stromoch v primitívnych podmienkach ako v dobe kamennej, len nedávno ovenčili hlavnou cenou na festivale v Kanade. Pútavé, vtipnými komentármi popretkávané rozprávanie oboch hostí o svojich cestách, hľadaní nepoznaného, zážitkoch na ktoré sa nezabúda, vyznaniach o svojej láske k prírode a všetkému živému, sa pretiahlo až do neskorých večerných hodín.

Stratégia rozvoja regiónu Slovensko-východ

Stredajšie popoludnie patrilo nielen starostom a ďalším predstaviteľom samospráv, ale všetkým tým, ktorých zaujíma rozvoj nášho regiónu. Mária Molnárová z odboru Regionálny rozvoj KSK priblížila účastníkom semináru základné atribúty Stratégie rozvoja regiónu Slovensko-východ a stratégiu financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ na programovacie obdobie rokov 2007 až 2013.
Programovacie obdobie rokov 2007 až 2013 je pre Slovensko prvým programovacím obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať zdroje z fondov Európskej únie v priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec, na ktorom sa v súčasnosti pracuje. V novom programovacom období bude Slovensko môcť zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu čerpať v bežných cenách vyše 11,5 mld eur. Košický a Prešovský kraj, ktoré na základe hodnotenia sociálno-ekonomickej situácie patria k najzaostalejším regiónom na Slovensku, pripravujú spoločne dokument, ktorý bude východiskom pre identifikáciu a realizáciu spoločných rozvojových aktivít v regióne Slovensko-východ. Rozvojový program, ktorý berie do úvahy plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest, mikroregiónov a obcí, bude v decembri tohto roku predmetom rokovania oboch krajských zastupiteľstiev. Hlavným cieľom je zvýšiť ekonomickú výkonnosť v oboch regiónoch, produktivitu práce a zvýšiť ich celkovú prosperitu.

Empty

ODPORÚČAME

30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?
24.11.2021
Núdzový stav - cesta do práce
15.11.2021
Včera sme otvárali burzu v New Yorku
26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu