KONTAKT  |    _eng _sk

Je to jednoduché – treba dodržiavať pravidlá
           Pridané: 26.08.2019
Autor: Zuzana BOBRIKOVÁ
Kategória: Bezpečnosť

Predák aglomerácie Milan Janšo získal ocenenie za mesiac júl

Milan Janšo pracuje v železiarňach 34 rokov. Podstatnú časť odpracoval na aglomerácii divízneho závodu Vysoké pece, v súčasnosti ako predák aglomerácie v prevádzke Príprava výroby. V stredu 7. augusta mu viceprezident Miroslav Kiraľ­varga odovzdal ocenenie Šampión bezpečnosti za mesiac júl.

„Jeho príklad je veľmi pozitívny aj preto, že jeho pracovisko je oblasť s výskytom plynu a z toho vyplývajúcim rizikom. Práve on patrí medzi ľudí, ktorí presadzujú prísne dodržiavanie všetkých postupov a predpisov, ktoré súvisia s plynom. Ľudí ako pán Janšo potrebujeme, aby sme dosahovali dobré výsledky pri bezpečnej práci,“ povedal pri odovzdávaní ocenenia zástupca generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu USSK Robert Meitner.

Predák aglomerácie Milan Janšo svojich ľudí vedie k dodržiavaniu kardinálnych pravidiel i postupov bezpečnej práce. Spolupracuje, koordinuje a metodicky riadi dodávateľov počas bežných a stredných opráv, upozorňuje dodávateľov na dodržiavanie základných bezpečnostných predpisov a presne im špecifikuje nebezpečenstvá, ktoré ich môžu ohroziť v prevádzke. „Je to jednoduché. Treba len dodržiavať všetko, čo je dané v predpisoch. Vtedy to musí ísť. Pokiaľ tu chceme pracovať, musíme dodržiavať všetky pravidlá,“ veľmi stručne a jednoducho vysvetľuje podstatu všetkého Milan Janšo. 

Niekto môže všetky pravidlá a súvisiacu administratívu považovať za byrokraciu. Každé má ale svoj význam a vzniklo na základe dlhoročných skúseností. Aj preto treba neustále upozorňovať na správne vypisovanie Povolenia na prácu dodávateľa či Povolenia pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Milan Janšo vo svojej prevádzke vytrvalo upozorňuje dodávateľov na možné riziká vzniku požiaru pri zváraní, pálení a brúsení a navrhuje im alternatívy na predchádzanie vzniku požiaru. Prísne dbá na to, aby mal každý zamestnanec funkčné osobné detektory CO, kontroluje stav dokovacích staníc a viaczložkových analyzátorov plynu, únikových masiek, stará sa o bezpečnostnú bezchybnosť postrojov, rebríkov, suchých predlôh a iného náradia a prístrojov vyžadujúceho pravidelnú kontrolu, či bezpečnostného značenia. Dôležitú úlohu má aj pri zaškoľovaní nových žeriavnikov dodávateľa prác pre stredné opravy spekacích pásov a pre investičnú akciu Odprášenie aglomerácie.

„Nikdy sme nemali na pracovisku vážnejší úraz, ak sa niečo prihodilo, tak z deväťdesiatich percent išlo o dodávateľov. Všade, kde sa pracuje, sa niekto oškrie, udrie, ale to sú zvyčajné drobné úrazy, ktoré sa stanú aj v domácnosti a nedajú sa ovplyvniť. To, že si udriete lakeť, sa vám stane aj doma, v záhradke. To sú bežné veci, ktoré sa ťažko dajú ovplyvniť. Nič vážnejšie sme ale nemali,“ hrdo konštatuje Milan Janšo.

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia