Vyhľadávanie:

"Je to pre mňa obrovská výzva."

"Je to pre mňa obrovská výzva."

Výskumník a vývojár Ladislav Horváth nás bude reprezentovať vo Svetovej oceliarskej asociácii

O tom, že U. S. Steel Košice ponúka svetu kvalitných odborníkov, hovorí aj najnovšia pracovná pozícia Ladislava Horvátha z útvaru generálneho manažéra pre výskum a vývoj USSE. Od 1. marca 2011 sa stal členom tímu Svetovej oceliarskej asociácie (World Steel Association - WSA), kde bude pôsobiť ako manažér pre technológie a environment. Kufre má už zbalené a spolu s manželkou čakajú iba na posledné dokumenty a víza potrebné na usídlenie sa v Pekingu v Číne, kde má WSA zastúpenie.

· Na ako dlho odchádzate a čo bude náplňou vašej práce?
Moja misia potrvá tri roky a spolu s kolegami z ďalších hutníckych podnikov sveta budem porovnávať energetickú náročnosť výroby ocele v hutníckych podnikoch Číny, Južnej Kórei a Japonska. Náš tím sa bude konkrétne zaoberať porovnávaním najnovších technológií na výrobu koksu, surového železa a ocele. Ja budem zodpovedať za celý projekt.

· Bezpochyby zodpovedná práca a ocenenie vašich vedomostí a znalostí. Aká bola cesta na nové pôsobisko?
Na túto pracovnú pozíciu ma odporučili moji nadriadení - viceprezident pre technológiu Vladimír Jacko, generálny manažér pre výskum a vývoj USSE Peter Korytko a generálny manažér pre inžinierske činnosti Michael Simko, za čo som im veľmi vďačný. Na začiatku sme ani netušili, že ma vyberú, veď okrem United States Steel Corporation mali možnosť navrhnúť svojich zástupcov aj iné oceliarske korporácie.

· Čo očakávate od novej práce a čo pre vás táto zaujímavá príležitosť znamená?
Pracovať vo Svetovej oceliarskej asociácii je pre mňa obrovská výzva, možnosť spolupracovať s kolegami z celého sveta a nájsť v sebe možno iný pohľad na niektoré veci. Predpokladám, že získam nové poznatky v oblasti výroby koksu, surového železa a ocele. Budem mať možnosť navštíviť moderné oceliarske závody, ktoré využívajú najnovšie technológie a najnovšie postupy výroby ocele. Na druhej strane je to tiež príležitosť spoznať nových ľudí a novú kultúru, odlišnú od európskej.

Rád by som sa poďakoval všetkým, s ktorými som v železiarňach doteraz spolupracoval a ktorí mi pomohli pri mojom odbornom raste. Ďakujem tiež kolegom, súčasným aj bývalým, za ich cenné rady, odovzdané skúsenosti, ochotu, podporu a pochopenie. Verím, že všetko, čo som v našej firme získal, zúročím v novej pozícii.

Ladislav Horváth ukončil inžinierske a doktorandské štúdium na katedre pecí a teplotechniky Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V spoločnosti U. S. Steel Košice pracuje od roku 2006. Začínal ako výskumník a vývojár v oblasti energetiky a spaľovacích procesov, od roku 2008 bol špecialistom pre energetické projekty a ekológiu a od roku 2010 riaditeľom odboru energie, spaľovanie a žiaruvzdorné materiály Výskumu a vývoja USSE. Počas pôsobenia vo firme spolupracoval na projektoch zameraných na ekológiu, na zníženie energetickej náročnosti výroby ocele a na využitie alternatívnych palív v hutníckom závode.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...