Vyhľadávanie:

Administratívne poplatky u lekára už hutníci za určitých podmienok neplatia

Administratívne poplatky u lekára už hutníci za určitých podmienok neplatia

Firma i nemocnica podpíšu spoločné memorandum

Administratívny poplatok 1,20 eura pri návšteve praktického a odborného lekára zaviedla Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica od 1. apríla 2011. Keďže tento krok nebol prekonzultovaný s viceprezidentom pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom a odbormi, kompetentní, aj na podnet negatívnych reakcií zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, zvolali stretnutie so zástupcami vedenia nemocnice.

"Dohodli sme sa na tom, že naši zamestnanci, ktorí majú uzatvorenú dohodu s praktickými lekármi šačianskej nemocnice o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, budú od poplatku s platnosťou od 5. apríla oslobodení. A to aj v prípade návštevy odbornej ambulancie. Naša dohoda vyústila do memoranda, ktoré podpíšeme tento týždeň," informoval viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák.

Na to, aké dôvody viedli šačiansku nemocnicu k zavedeniu administratívnych poplatkov sme sa opýtali riaditeľa Nemocnice Košice-Šaca, a.s., 1. súkromnej nemocnice Juraja Vančíka.

"Zníženie platieb štátu do zdravotníctva a zníženie platieb zdravotných poisťovní pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyvolalo v prostredí tohto odvetvia napätie a hrozbu štrajku. Keďže štát nerieši promptne túto situáciu, niektoré polikliniky v Košiciach vyberajú od 2 do 20 eur, pričom takéto poplatky zaviedli aj niektoré nemocnice na Slovensku. Informácie z médií hovoria o nemocniciach v Malackách, Zvolene a iných. Už niekoľko rokov platia vyššími územnými celkami schválené poplatky, napríklad za výber operatéra, za prednostné ošetrenie a podobne. Všetky tri zdravotné poisťovne, ktoré pôsobia na Slovensku, majú veľmi limitované zdroje a my musíme za tie isté peniaze urobiť o päťdesiat až sto výkonov viac. Príklad? Jeden z desiatich pacientov pri operácii zlatej žily potrebuje tzv. stapler, ktorý stojí 497 eur.
Dve z poisťovní nám však uhradia len 300 eur za operáciu. Vo všeobecnosti sme od poisťovní zaznamenali významný pokles platieb. Dostali sme sa do zložitej situácie. Ak chceme ďalej inovovať nemocnicu, poskytovať našim pacientom vyšší štandard než je na Slovensku bežný, museli sme zvoliť práve takýto krok. Zavedenie administratívnych poplatkov nám pomôže prežiť toto zlé obdobie. My nemôžeme tvoriť dlžoby, no na dlžoby, ktoré tvoria fakultné nemocnice, sa skladáme ako daňoví poplatníci všetci. Je to absolútna nerovnosť podnikania. A čo sa týka zavedenia poplatkov? Dnes sú poplatky každodennou súčasťou odborných ambulantných vyšetrení na poliklinikách a vyberajú ich dokonca aj štátne zariadenia. My investujeme veľké prostriedky do modernizácie. Choďte sa pozrieť, ako vyzerajú naše oddelenia... To všetko nestálo korunu..."


Po rokovaní s vedením U. S. Steel Košice a odborovou organizáciou teda nakoniec nemocnica od pôvodného zámeru ustúpila. Ukázala, podľa slov riaditeľa Juraja Vančíka, dobrú vôľu. Zopakujme, že od poplatku 1,20 eura sú oslobodení súčasní zamestnanci U. S. Steel Košice, ktorí sú registrovaní u všeobecného lekára Nemocnice Košice-Šaca, a.s., a to v prípade každého vyšetrenia vo všetkých ambulanciách a za rovnakej podmienky aj zamestnanci tých dcérskych spoločností, ktoré sú súčasťou preventívno-zdravotníckeho programu U. S. Steel Košice a šačianskej nemocnice.

Dohoda sa netýka šesť eurového poplatku za hospitalizáciu v nemocnici. Uhradiť ho bude musieť každý pacient. Keďže nové pravidlá nadobudli účinnosť od 5. apríla, poplatky, ktoré pacienti uhradili do tohto termínu, nebude nemocnica vracať.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...