Vyhľadávanie:

Vzrastie konkurencieschopnosť školy i jej absolventov

Vzrastie konkurencieschopnosť školy i jej absolventov

Otvorili Centrum odborného vzdelávania pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie

Centrum odborného vzdelávania, už deviate v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, otvorili v uplynulých dňoch v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského 44 v Košiciach. Zamerané bude na automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie.

"Chceme zatraktívniť odborné vzdelávanie, zvýšiť konkurencieschopnosť školy a jej absolventov, posilniť tvorivosť žiakov, rozvíjať ich podnikateľské myslenie. Pedagogickí pracovníci získajú vynikajúce podmienky na celoživotné vzdelávanie zamerané na využívanie nových priemyselných technológií. Budeme mať možnosť organizovať odborné technické súťaže v automatizácii, informačných i komunikačných technológiách. Ide nám o to, aby toto stredisko dobre fungovalo, aby sa stalo centrom, na ktoré nadviažu satelitné školy. Verím, že sa jeho činnosť rozbehne," povedal na slávnosti za účasti podpredsedu KSK Emila Ďurovčíka, vedúceho odboru školstva KSK Štefana Kandráča, riaditeľov stredných škôl, zástupcov akademickej obce, ako aj zamestnávateľov, ktorí so školou spolupracujú pri výchove a vzdelávaní budúcich elektrotechnikov, riaditeľ školy Štefan Krištín. Medzi hosťami nechýbali ani viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák, generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča, riaditeľ pre nábor a výber Gabriel Kádár a ďalší manažéri oceliarskej spoločnosti, pre ktorú škola prvý rok pripravuje budúcich elektroenergetikov. Košická oceliareň plánuje spolupracovať tak pri fungovaní centra, ako aj jeho využívaní.

"Podmienky na výchovu kvalifikovaných odborníkov musíme v školách pripraviť tak, aby boli absolventi pripravení či už pokračovať v štúdiu na príslušných vysokých školách alebo spĺňať požiadavky zamestnávateľov a uspieť na trhu práce. Aj preto je dôležité zriaďovanie centier odborného vzdelávania a spolupráca troch pilierov na ich budovaní - školy, zriaďovateľa a zamestnávateľov. Potvrdzuje to aj vznik tohto centra," pripomenul v svojom príhovore podpredseda KSK Emil Ďurovčík.

Centrum, na vzniku ktorého sa podieľalo spolu s KSK viacero zamestnávateľov, je vybavené špičkovým technickým zariadením, ďalšie pribudne postupne. Pedagógovia si kladú ambiciózne ciele. Plánujú, okrem iného, ponúkať pre študentov i zamestnávateľov rôzne kurzy. Patrí tu napríklad tvorba internetových stránok, programovanie jedno čipových mikropočítačov, úvod do hydrauliky, logické riadenie ovládacích a regulačných obvodov, údržba a vyhľadávanie chýb v pneumatických a elektro pneumatických zariadeniach a podobne.

Košický samosprávny kraj začal vytvárať centrá v súlade s koncepciou odborného vzdelávania. Vznikli v školách s veľmi dobrou úrovňou materiálno-technického i personálneho zabezpečenia pre príslušný odbor alebo skupinu odborov. Slúžia nielen pre žiakov školy a pre zamestnávateľov, ktorí s centrami priamo spolupracujú, ale aj pre študentov ostatných škôl a firmám pri zmene kvalifikácie alebo zvyšovaní vzdelania. Prvé centrum odborného vzdelávania, pre strojárstvo vzniklo v septembri 2009 v Strednej priemyselnej škole strojníckej v Spišskej Novej Vsi. Postupne k nemu pribudli ďalšie, zamerané na oblasť hotelierstva, obchodu a služieb, elektrotechniku a informatiku, stavebníctvo, informačné a sieťové technológie, automobilový priemysel, kadernícke a kozmetické služby a tiež Centrum odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu v SOŠ Košice-Šaca, pri zriadení ktorého úzko spolupracovala spoločnosť U. S. Steel Košice.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...