KONTAKT  |    _eng _sk

Jednoduchá cesta, ako dosiahnuť cieľ
           Pridané: 12.07.2018
Autor: Gabriel KÁDÁR
Kategória: 07/2018

Spoločnosť U. S. Steel Košice bude podporovať koučingovú kultúru

Špičkové firmy poznajú a chápu hodnotu svojich zamestnancov a preto neustále investujú do ich výkonnosti, angažovanosti a profesionálneho rozvoja. Chápu totiž, že angažovaný zamestnanec je nielen produktívnejší,  ale pozitívne ovplyvňuje celé svoje okolie.  Jedným z najlepších nástrojov, ktoré majú firmy k dispozícii na to, aby túto stratégiu podporili, je koučing.

Čo vlastne koučing je? Koučing je partnerský vzťah kouča a koučovaného v procese myslenia a kreativity, ktorý inšpiruje koučovaného, aby maximalizoval svoj vnútorný  potenciál alebo minimalizovali vnútorné prekážky, ktoré obmedzujú  jeho výkon. Koučing vychádza z presvedčenia, že sám jednotlivec má odpovede na svoje vlastné problémy. Kouč nie je odborníkom v danej oblasti problému, ale zameriava sa na pomoc jednotlivcovi pri uvoľňovaní jeho vlastného potenciálu. Kladie dôraz na jednotlivca a na to, čo je v jeho vnútri. Kouč je partnerom koučovaného,  symbolicky ho sprevádza na ceste pri riešení jeho problému, pomáha mu vidieť možnosti, preberať zodpovednosť, uvedomovať si vlastné skryté predpoklady a robiť vedomé rozhodnutia.  

Podpora  koučingovej kultúry vo firmách znamená nielen rozvíjanie lídrov, ale aj posilnenie ich podpory pre rozvoj zamestnancov a rozvoj ich  zručností v rámci organizácie. Tento štýl vedenia kladie dôraz na nepretržité učenie, komunikáciu a spätnú väzbu, pomáha manažérom maximalizovať ich potenciál a hodnotu pre organizáciu a zároveň podporuje motivujúce a energizujúce pracovné prostredie.

Koučingový štýl vedenia zlepšuje zosúladenie zamestnancov s cieľmi firmy, podporuje zanietenie, zvyšuje angažovanosť, podporuje rozvoj ľudí a zvyšuje výkon, podporuje tvorivosť a zvyšuje zodpovednosť jednotlivých zamestnancov.

Aj preto sa U. S. Steel Košice rozhodla podporovať a rozvíjať koučingovú  kultúru. Pred niekoľkými rokmi sme preškolili manažérov z uplatňovania metódy GROW, ktorá do našej spoločnosti zaviedla základy koučovacieho štýlu. Cieľom tejto metódy je pomôcť zamestnancom nájsť relatívne jednoducho cestu, akým spôsobom dosiahnuť cieľ. V blízkej budúcnosti sa koučovací princíp začne uplatňovať aj pri vedení hodnotiacich pohovorov, kde doterajší model formálneho polročného hodnotenia bude nahradený neformálnymi štvrťročnými koučovacími rozhovormi.  Ďalšou aktivitou  pre podporu koučingovej kultúry v našej spoločnosti bude  formálne zavedenie interného koučingu, ktorý budú realizovať vyškolení interní kouči. Viac sa tejto problematike budeme venovať v budúcom vydaní Ocele východu.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu