KONTAKT  |    _eng _sk

Ocenenie za bezpečnosť aj pre dodávateľov
           Pridané: 12.07.2018
Autor: -ker-
Kategória: Bezpečnosť

Počet aj závažnosť úrazov kontraktorov majú klesajúcu tendenciu

Na kvartálnom mítingu vedenia spoločnosti U. S. Steel Košice so zástupcami dodávateľských firiem, ktorý sa konal 21. júna 2018 aj za účasti prezidenta firmy Scotta Buckisa,  boli po prvý raz udelené ocenenia za príspevok k bezpečnosti práce. Vedenie košických železiarní tak chce motivovať svojich partnerov k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti pri práci. Ocenenie vo forme darčekového poukazu v hodnote 50 eur na výber zo sortimentu bezpečnostných pomôcok si z rúk generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu a REACH U. S. Steel Košice Marka Sala prevzal priamo na stretnutí zástupca spoločnosti EZSO Milan Kravčák. Ďalší dvaja ocenení Radovan Olšavský z firmy HM Košice a Ján Tomko-Kralo zo spoločnosti UNIMONT – VMS si darčekové poukazy prevzali dodatočne. Ako uviedol Pavel Vaščák, riaditeľ pre bezpečnosť práce valcovní, finálnej výroby a kontraktorov,  k rozhodnutiu oceňovať zamestnancov dodávateľských firiem ich priviedla snaha motivovať ich pracovníkov, aby dodržiavali predpisy a boli príkladom aj pre svojich kolegov. „Pripravili sme kritériá, podľa ktorých v spolupráci s bezpečnostnými technikmi dodávateľských firiem, našimi bezpečnostnými  technikmi, ale aj s kolegami z Údržby budeme pravidelne hodnotiť  prínos k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti na pracovisku. Tými kritériami sú okrem iného, že zamestnanec musí byť príkladom pre svojich kolegov, musí pri výkone práce dodržiavať pravidlá, nesmie mať z minulosti porušenia predpisov alebo úraz,“ informoval Pavel Vaščák.  

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia dodávateľských firiem, ktoré odpracovali v železiarňach minimálne 10 000 hodín. Situáciu z pohľadu bezpečnosti práce za uplynulý štvrťrok zhodnotil špecialista pre systém BOZP Martin Harvan.  Informoval, že úrazovosť zamestnancov dodávateľských firiem sa v tomto roku po nepriaznivom trende z roku 2017 zlepšuje a znižuje sa aj závažnosť pracovných úrazov, čo svedčí o väčšej disciplíne zamestnancov. V tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že sa tieto výsledky budú v budúcnosti ďalej zlepšovať.  

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu