KONTAKT  |    _eng _sk

Káble na artefaktoch
           Pridané: 23.07.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 29/2007

Okolie Dómu sv. Alžbety a Kaplnky sv. Michala dostane krajšiu tvár

Už bezmála dva mesiace je okolie klenotov Košíc - Dómu sv. Alžbety a Kaplnky sv. Michala rozkopané. Pamiatkári, archeológovia, architekti, stavbári... Všetci majú plné ruky práce. Nepotrvá však dlho a historické jadro nášho mesta, ktoré patrí z turistického hľadiska k najnavštevovanejším, sa zaskvie v plnej kráse.

O tom, že stavebné práce na úpravách pokračujú plynulo, sa na kontrolnom dni, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia investora - Mesta Košice, zhotoviteľa diela - firmy SVIP a predstavitelia ďalších zainteresovaných strán, presvedčil aj primátor František Knapík. "Mesto v tomto roku prikročilo k ďalšej etape rekonštrukcie najcennejšieho historického jadra," informoval v kruhu novinárov primátor. "Práce sa začali koncom mája, s ich postupom som spokojný, zatiaľ neevidujeme žiadne časové sklzy." Ak sa nevyskytne nič mimoriadne, do konca septembra, povedal F. Knapík, by malo byť dielo dokončené. Aj vzhľadom na blížiaci sa sviatok sv. Michala. Predbežné zámery rátajú s finančnými nákladmi 13,5 milióna korún, no ukazuje sa, že rozpočet, vzhľadom na neplánované práce a výkony, bude treba prehodnotiť. "Chceme, aby návštevníci mohli vidieť čo história a podzemie skrývali. Nájdeme na to prostriedky," konštatoval primátor. Uvažuje sa o rekonštrukcii archeologickými vykopávkami odkrytého schodiska v západnej časti územia pri vstupe do Kaplnky sv. Michala, rátať treba aj s úpravou a zachytením základov súvisiacich s týmto sakrálnym objektom a staršou zástavbou. Povrch bude porfýrový, nadviaže na severnú časť Dómu sv. Alžbety, v kombinácii s jemným zásypom, drvenými kamienkami a s dlažbou. Memoriálny "košický chodník slávy" by nemal byť podľa slov F. Knapíka narušený, ostane zachovaný. Atraktívny priestor v centre mesta zvýrazní po ukončení stavebných prác nové osvetlenie dómu z južnej strany. "Prioritou mesta je, aby historická časť centra bola nielen rekonštruovaná, ale aj zdokumentovaná jeho história. Archeologický prieskum, ktorý sa tu uskutočnil a ktorý počas rekonštrukčných prác ďalej trvá, poodhalil nové skutočnosti," konštatoval primátor.

Odborník z Archeologického ústavu v Nitre, ktorý má prieskum pod palcom, by mohol o nálezoch hovoriť celé hodiny. Mnohé z nich sú z historického hľadiska veľmi vzácne.

"Archeologický prieskum, ktorý sme si naplánovali na jún a júl, sa pomaly chýli k záveru," informoval Mário Bielich. "Minulý mesiac sme skúmali severnú stranu Kaplnky sv. Michala, v júli sme sa zamerali na jej južnú časť. Doteraz sme vykopali obvodový múr cintorína zo 16. storočia, ktorý máme zachytený na východnej a západnej strane, preskúmali severnú prístavbu kaplnky, ktorú dal postaviť Juraj Szatmáry na začiatku 16. storočia. Podarilo sa nám zdokumentovať bohaté hroby na cintoríne, ktorý Košičania používali do polovice 18. storočia. Bol jediným a hlavným cintorínom v meste. Posledného zosnulého tu mali pochovať v roku 1771. Hroby, ktoré skúmame, pochádzajú pravdepodobne z 15. až 16. storočia. Obsahujú rôzne šperky, predmety dennej spotreby, strieborné gombíky, zlaté prstene. Najbližšie ku kostolu boli pochovávaní aristokrati a bohatí mešťania, preto sú aj nálezy bohatšie."

Nájdené artefakty v súčasnosti konzervujú odborníci v Archeologickom ústave v Nitre. Podľa dohody by sa mali vrátiť späť do Košíc, kde ich sprístupnia verejnosti. V dvoch či troch vitrínach umiestnených v Kaplnke sv. Michala alebo v jej blízkosti.

"Na niektorých miestach sme sa dostali na rozhranie sakrálnej a profánnej časti mesta, kde sme našli keramiku z 15. a 16. storočia," pridal ďalšiu zaujímavosť M. Bielich. "Medzi najzaujímavejšie nálezy patrí keramická nádoba, do ktorej neznámy, pravdepodobne miestny majster, vyryl vedutu (pohľad na mesto, resp. krajinu v širšom zornom uhle a jeho výtvarné vyjadrenie - pozn. autorky) mesta. Môžu to byť Košice. Teraz ju analyzujeme."

Archeológovia krôčik po krôčiku odkrývajú minulosť. Zatiaľ podrobne preskúmali dvadsať až tridsať hrobov. Archeologický a antropologický materiál vyberajú. Kostry, u ktorých vedia určiť, že patria jednej osobe, prejdú v Nitre antropologickým výskumom. Určí sa pohlavie, vek a možno aj príčina smrti.

"Na niektorých kostrách badať príznaky sečných rán a na lebkách rany hrubým predmetom," ozrejmuje ďalšie podrobnosti M. Bielich. "Vo vrstvách z 15. storočia sme objavili rôzne zvyšky zvieracích kostí, čo nám zasa povie niečo viac o stravovaní obyvateľov mesta v stredoveku. Taktiež semienka, čo je dôležité z hľadiska archeobotaniky a vtedajšieho potravinového reťazca."

Spracovanie a zakonzervovanie nálezov, vrátane kožených častí odevov, opaskov a ich praciek, či vcelku zachovalého dreveného poriska sekery z 15. storočia, potrvá podľa vyjadrenia M. Bielicha asi rok. No už teraz je zrejmé, že Košice boli v 15. a 16. storočí určite jedným z najbohatších miest severného Uhorska a vo vtedajšej dobe zohrávali veľmi významnú úlohu. Nálezy to nesporne potvrdzujú. Špecialisti ich mohli odkryť aj vďaka novému pamiatkovému zákonu, ktorý sprísnil kontrolu pri výkopových prácach a dovolil preskúmať artefakty. Nad nimi ležali káble, nie staršie ako desať až dvadsať rokov...

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu