Vyhľadávanie:

Kam s poukážkami RELAXPASS

Kam s poukážkami RELAXPASS

Všetkým hutníkom zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily

Spoločnosť U. S. Steel Košice pristúpila v roku 2004 k zmene pri poskytovaní príspevkov zo sociálneho fondu pre svojich zamestnancov. Hlavným zámerom bolo, aby každý zamestnanec dostal príspevok zo sociálneho fondu v určitej výške, ktorý by mohol účelovo využiť na regeneráciu pracovnej sily. Cieľom tiež bolo, aby sa mohol každý voľne rozhodnúť, ako, kde a kedy príspevok využije. Sociálni partneri sa rozhodli realizovať tento zámer v spolupráci s renomovaným partnerom, ktorý by vedel naplniť očakávania spoločnosti U. S. Steel Košice.

Univerzálne poukážky RELAXPASS bude možné účelovo využiť u zmluvných partnerov U. S. Steel Košice na úhradu služieb, kultúrneho alebo športového charakteru, v týchto typoch prevádzok: športové centrá, fitnes centrá, plavárne, regeneračné centrá, relaxačné centrá, soláriá, sauny, masáže, cestovné kancelárie, kiná, divadlá a filharmónie.

V priebehu augusta 2004 budú poukážky RELAXPASS v hodnote 450 korún distribuované všetkým zamestnancom spoločnosti U. S. Steel Košice v riadnom pracovnom pomere, ktorí odpracovali minimálne 3 mesiace. Každý dostane päť 50-korunových a päť 40-korunových poukážok. Platia do konca roka 2004. Voľba ich nominálnych hodnôt zohľadňuje cenové úrovne individuálnych vstupeniek v našom regióne. Zamestnanec tak môže pri platbe za služby platiť jednou poukážkou, respektíve ich kombináciou. Právo na výdavok mu nevzniká, ak je cena služby nižšia než hodnota poukážky.

Zoznam zariadení, v ktorých je možné poukážky použiť, budeme pravidelne uverejňovať v Oceli východu, nájdete ho tiež na intranetovej stránke (Sociálna politika) a na informačných tabuliach útvaru Personálny servis a vzdelávanie, ktoré sú umiestnené v areáli U. S. Steel Košice. Zoznam bude rozširovaný a aktualizovaný, a to aj v nadväznosti na odporúčania zamestnancov.

V prípade, že má zamestnanec záujem zaradiť do zoznamu ďalšie zariadenia, ktoré tieto poukážky akceptujú, môže tak urobiť prostredníctvom formuláru. Nájdete ho na intranetovej stránke.

Každé zariadenie, ktoré akceptuje poukážky RELAXPASS, je označené nálepkou, na ktorej je uvedená aj bezplatná telefónna linka. Na nej sa možno dozvedieť informácie o platnosti poukážok.

Poukážky predstavujú nepeňažný príjem na strane zamestnanca a podliehajú dani z príjmov. Preto budú zálohovito zdanené. Aj napriek tomu je však táto forma pre zamestnanca výhodná. Prevzatie poukážky potvrdí na preberacej listine každý vlastnoručným podpisom. Zastúpenie iným zamestnancom nebude možné.

Ak niekto nemá o poukážku záujem, nemusí ju prevziať. V takomto prípade je potrebné, aby zamestnanec vyškrtol na preberacej listine miesto na podpis.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...