KONTAKT  |    _eng _sk

"Každý deň vo fabrike je pre mňa niečím nový..."
           Pridané: 26.08.2013
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 17/2013

Vysokoškoláci si doterajší priebeh dvojmesačnej letnej stáže pochvaľujú

Pred mesiacom a pol povedali, že si do fabriky prišli po neoceniteľné praktické skúsenosti. Splnili sa ich očakávania? Čo robia, ako ich prijali dočasní kolegovia na pracoviskách, ako vnímajú hutu, čo ich prekvapilo? Sú vôbec s doterajším priebehom letnej stáže, ktorej program má pod palcom tím z úseku generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov, spokojní? Pozdávajú sa im tréningy zamerané na rozvoj manažérskych zručností alebo radšej nasávajú vedomosti priamo v prevádzkach a pri riešení rôznych projektov. Ako ich vnímajú mentori? Nuž, negatívnu odpoveď na tieto otázky sme nedostali. Práve naopak. Štvorica vysokoškolákov, ktorých sme spomedzi stážistov náhodne vybrali a navštívili ich na ich pôsobisku, si príležitosť naučiť sa niečo nové priamo v praxi pochvaľovala.

Františka Barana, poslucháča Podnikovo-hospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, sme našli v kancelárii za počítačom. V dcérskej spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice. "Baví ma práca s číslami a controlling a práve také niečo robím aj teraz tu," prezradil s úsmevom čo to o svojej práci. "Prijali ma tu veľmi pekne, môj mentor Filip Orator i pán Tomáš Žatkovič ma zapájajú do riešenia rôznych úloh a keď niečo potrebujem, vždy mi pomôžu. Akurát sme mali poradu. Teší ma, že ma berú tak, akoby som tu riadne pracoval. Ako kolegu," konštatoval a dodal, že atmosféra, ktorá na pridelenom pracovisku vládne, ho zaujala i prekvapila. "Je taká priateľská, až rodinná..." Aj keď, ako poznamenal, má ešte pred sebou dva týždne stáže, už teraz vie, že na fabriku a ľudí v nej bude veľmi rád spomínať. "Pracovné návyky a skúsenosti, aké tu získavame, by sme asi nikde inde nezískali... a s niečím takým, ako sú tréningy manažérskych zručností, ktoré absolvujeme, som sa ešte nestretol," pochválil program stáže. Spokojný je aj jeho mentor Filip Orator, vedúci odboru controlling a logistika v OBAL-SERVIS-e. "Františkovi chceme poskytnúť možnosť zoznámiť sa s reálnymi procesmi v rámci controllingu a plánovania výroby. Zapojili sme ho do procesu upgradu systému na plánovanie výroby paliet. Pomáha pri unifikácii kódov skladových položiek a zúčastňuje sa operatívnych porád. Jeho prístup je veľmi pozitívny a je skvelé, že sme aspoň na tento krátky letný čas dostali do nášho tímu trocha novej krvi. Dúfam, že to, čo sa u nás naučí, v budúcnosti zužitkuje."

Brigádu v železiarňach ešte ako stredoškolák okúsil Marián Varga, študent Vysokej školy bezpečnostného manažmentu v Košiciach. Firma mu teda nebola neznáma, keď sa uchádzal o miesto stážistu. Teraz "zarezáva" na útvare bezpečnosti práce, kde sa mu predchádzajúce skúsenosti z oceliarne veľmi zišli. "Spolu s mojím mentorom Jánom Heržákom a Tomášom Zagatom, riaditeľom pre bezpečnosť prvovýroby, pracujem na projekte kamerového systému na identifikáciu prítomnosti vody v kyslíkovom konvertore. Cieľom je zabrániť nežiaducej udalosti pri vsádzaní ešte pred skujňovaním," načrtol projekt, ktorý pomáha riešiť. Na oddelení riaditeľky pre systém BOZP Ivety Dudlákovej sa bližšie oboznámil aj s aplikovaním nových platných právnych predpisov v praxi a základmi metodiky BOZP. Nedávno absolvoval školenie z Kardinálnych pravidiel a ako poznamenal, je správne, že ich firma formulovala, pretože ich nedodržiavanie môže viesť k fatálnym dôsledkom. Nechápe, ako sa môže niekto benevolentne stavať k používaniu osobných ochranných pracovných pomôcok. "Ak sú raz pravidlá stanovené, mali by sa dodržiavať," zamyslel sa. S uznaním sa vyjadril o ústretovosti svojho mentora i o tom, ako sa mu venuje. Inšpektor bezpečnosti práce Ján Heržák zasa oceňuje, že Marián má prehľad o interných predpisoch, pozná požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v našej spoločnosti, takže mu ich nebolo treba objasňovať. "Maximálne pozitívny zmysel pre dodržiavanie a presadzovanie pravidiel a predpisov súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia, ako aj cieľavedomé plnenie pridelených úloh a záujem o dianie v administratíve a v samotnej výrobnej prevádzke si zaslúži u pána Vargu skutočne pozornosť. Už po prvých týždňoch môžem povedať, že sa stal súčasťou nášho dynamického kolektívu," uviedol okrem iného.

Zuzana Semanová priznala, že pôvodne chcela študovať manažment. Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola až druhou voľbou. Dnes neľutuje. Hutníctvo ju, povedala, baví. I stáž v divíznom závode Koksovňa. "Každý deň sa tu dozviem niečo nové, mojím mentorom je koordinátor technológie výroby Peter Tkáč, ktorý je veľmi ústretový a rád odpovie na všetky moje otázky," povedala. Oboznámila sa už s pracoviskami na skládke uhlia, na príprave vsádzky, so vzorkovňou, laboratóriami. V čase nášho stretnutia mala pred sebou prehliadku koksárenských batérií. "Už sa tam veľmi teším," konštatovala budúca hutníčka. Od jej mentora Petra Tkáča sme sa tiež dozvedeli, že Zuzanu koksári zapojili do projektu prípravy materiálového zabezpečenia žiaruvzdorných opráv na koksárenských batériách. "Oceňujem jej dobrú znalosť práce s PC a veľmi dobré komunikačné schopnosti," povedal a pochválil stážistku i za zodpovedný prístup k riešeniu pridelených operatívnych úloh.

Spokojný s priebehom stáže v divíznom závode Oceliareň je aj Dávid Cuper, študent Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. "Sú tu milí ľudia, prijali ma veľmi pekne, veľa sa mi venujú, čo je pre mňa podstatné," zhodnotil prístup oceliarov. Doložil tiež, že dostáva úlohy, plnenie ktorých potom prezentuje každú stredu hlavnému manažérovi DZ Oceliareň Róbertovi Tóthovi. "Ešte som nepochodil celú oceliareň, ale do konca stáže to istotne stihnem. Inak, každý deň vo fabrike je pre mňa niečím nový."

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia