KONTAKT  |    _eng _sk

Každý si zaslúži vrátiť sa z práce v poriadku
           Pridané: 14.03.2019
Autor: Zuzana BOBRIKOVÁ
Kategória: Bezpečnosť

Ani historicky najnižší počet závažných úrazov nedáva možnosť poľaviť v ostražitosti

Národný inšpektorát práce (NIP) zaznamenal vlani historicky najnižšie počty závažných pracovných úrazov s následkom smrti, či ťažkej ujmy na zdraví, za posledných 20 rokov. Tento výsledok sa podarilo dosiahnuť vďaka neustálemu zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách po celom Slovensku. U. S. Steel Košice so svojou firemnou stratégiou Safety1 podporuje tézu, že „nula“ úrazov je dosiahnuteľný cieľ.

V minulom roku inšpektorátu práce oznámili 9080 pracovných úrazov, čo je o 835 úrazov menej, ako v roku 2017. Tých najvážnejších, smrteľných, bolo 38. Hoci je to stále smutné a hrozivé číslo, ide o historicky najnižší počet úmrtí na pracovisku. Naposledy sa podobné číslo podarilo zaregistrovať v roku 2011. Veľmi významne klesol tiež počet pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví, medziročne sa znížil o 41,5 percenta. V záznamoch figuruje 69 takýchto prípadov, na porovnanie v roku 2017 to bolo 118 prípadov. Najviac smrteľných úrazov mali zamestnanci vo veku od 40 do 60 rokov, najrizikovejšie oblasti sú dlhodobo stavebníctvo, priemysel, doprava a logistika.

Generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Karol Habina pri hodnotení minulého roka vyslovil potešenie z klesajúcich trendov závažných pracovných úrazov, no k spokojnosti má určite ďaleko. „Za každým z týchto čísel sa skrývajú reálni ľudia, ich rodiny, niekomu chýbajú. Nesmieme poľaviť v úsilí vytvárať bezpečné pracoviská pre všetkých, kým sa nám spolu so zamestnávateľmi a zamestnaneckými organizáciami nepodarí dosiahnuť zdanlivo nedosiahnuteľnú métu nula smrteľných pracovných úrazov. Každý si zaslúži, aby sa z práce domov k rodine vrátil tak, ako z domu odišiel - živý a zdravý.“

Aj preto je prioritou NIP účinne šíriť osvetu, prevenciu, ale tiež kontrolovať a keď je to potrebné, tak i sankcionovať zamestnávateľov, pretože nemožno tolerovať stratu ani jedného ľudského života. Inšpekcia práce v roku 2017 prijala účinné opatrenia a robí cielené kontroly, špecifikované v krajoch na jednotlivé tematiky, pri ktorých analyzovala rizikové oblasti, no miesto majú stále aj sankcie. „V prípade smrteľných a vážnych pracovných úrazov inšpektorát vlani uložil desať pokút v celkovej výške 352 tisíc eur," zdôraznil Karol Habina.

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré vznikne zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ich plnením. Ak to zdravotný stav zamestnanca umožňuje, vznik pracovného úrazu by mal oznámiť inšpektorátu bezodkladne. Rovnakú povinnosť má aj svedok udalosti. Oznamovaciu povinnosť musí splniť aj zamestnávateľ a informovať inšpektorát o pracovnom úraze s následkom smrti alebo ťažkou ujmou na zdraví. Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo sa u neho zistila choroba z povolania, má nárok na úrazové dávky. Ak príde zamestnanec o život, nárok na dávky majú pozostalí. Nejde o zanedbateľné sumy. Ako uviedla Andrea Oršolitsová zo Sociálnej poisťovne, v roku 2018 vyplatili úrazové dávky poškodeným vo výške viac ako 48 miliónov eur. Oveľa vyššia hodnota sa skrýva v zmarených životoch a zdraví našich blízkych. Na to by sme mali myslieť každý deň.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá