KONTAKT  |    _eng _sk

Kde a ako budeme bývať
           Pridané: 25.04.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 17/2005

Do 31. marca tohto roku mali príležitosť základné školy v Košiciach a blízkom okolí zapojiť sa do, v poradí už druhého ročníka, ekologickej súťaže pod názvom Kde a ako budeme bývať, ktorej vyhlasovateľom a hlavným organizátorom je spoločnosť U. S. Steel Košice. Čas uzávierky zasielania projektov uplynul.

"V tomto roku sa do súťaže, ktorej cieľom je podporiť v deťoch pozitívny vzťah k životnému prostrediu, jeho ochrane a zveľaďovaniu, ale aj ich kreativitu pri koncipovaní projektov, zapojilo 27 základných škôl," informuje Róbert Brožek, člen výberovej komisie. "Oproti minulému roku síce klesol počet prihlásených projektov, no ich kvalita stúpla na mimoriadne vysokú úroveň."

Aj preto sa komisia, ktorú tvoria zástupcovia U. S. Steel Košice, Krajského školského úradu v Košiciach a Občianskeho združenia Sosna, rozhodla, že pri výbere víťazných projektov ohodnotí maximálne sedem. Rozhodujúcimi kritériami pri posudzovaní projektov sú vplyv riešení na životné prostredie, užitočnosť, finančná náročnosť, originalita a stupeň zapojenia sa žiakov do tvorby a realizácie projektu. Slávnostné vyhlásenie súťaže sa uskutoční 20. mája tohto roku. Deti za svoju prácu získajú aj zaujímavé vecné ceny.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu