Vyhľadávanie:

Kde a ako budeme bývať

Kde a ako budeme bývať

Do 31. marca tohto roku mali príležitosť základné školy v Košiciach a blízkom okolí zapojiť sa do, v poradí už druhého ročníka, ekologickej súťaže pod názvom Kde a ako budeme bývať, ktorej vyhlasovateľom a hlavným organizátorom je spoločnosť U. S. Steel Košice. Čas uzávierky zasielania projektov uplynul.

"V tomto roku sa do súťaže, ktorej cieľom je podporiť v deťoch pozitívny vzťah k životnému prostrediu, jeho ochrane a zveľaďovaniu, ale aj ich kreativitu pri koncipovaní projektov, zapojilo 27 základných škôl," informuje Róbert Brožek, člen výberovej komisie. "Oproti minulému roku síce klesol počet prihlásených projektov, no ich kvalita stúpla na mimoriadne vysokú úroveň."

Aj preto sa komisia, ktorú tvoria zástupcovia U. S. Steel Košice, Krajského školského úradu v Košiciach a Občianskeho združenia Sosna, rozhodla, že pri výbere víťazných projektov ohodnotí maximálne sedem. Rozhodujúcimi kritériami pri posudzovaní projektov sú vplyv riešení na životné prostredie, užitočnosť, finančná náročnosť, originalita a stupeň zapojenia sa žiakov do tvorby a realizácie projektu. Slávnostné vyhlásenie súťaže sa uskutoční 20. mája tohto roku. Deti za svoju prácu získajú aj zaujímavé vecné ceny.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...