Vyhľadávanie:

Ako je to s dávkami DDP i termínmi ich vyplácania

Ako je to s dávkami DDP i termínmi ich vyplácania

Generálny riaditeľ DDP Stabilita Marián Štofko odpovedá na vaše otázky

V súvislosti s transformačným procesom, ktorým v súčasnosti prechádza systém doplnkového dôchodkového poistenia na Slovensku, sme priniesli niekoľko článkov zaoberajúcich sa zmenami, ktoré čakajú aj na poistencov DDP Stabilita. Nie každý má vo všetkom jasno a tak sme otázky, s ktorými ste sa na našu redakciu najčastejšie obracali, adresovali generálnemu riaditeľovi DDP Stabilita Mariánovi Štofkovi.

· Ak sa rozhodnem prestúpiť do inej DDP, bude mi zamestnávateľ prispievať?
Zamestnávateľ vám bude prispievať len v tom prípade, ak poisťovňa, do ktorej ste sa rozhodli prestúpiť, bude mať uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s vaším zamestnávateľom. Zároveň je však potrebné uvedomiť si, že prestup do inej doplnkovej dôchodkovej poisťovne a presun vášho účtu je možný len v tom prípade, ak vám ešte nevznikol nárok na žiadnu z dávok doplnkového dôchodkového poistenia v pôvodnej DDP.

· Odchádzam do dôchodku, poistencom DDP Stabilita som piaty rok. Môžem svoj účet zrušiť a dostať všetky peniaze, ktoré som si spolu so zamestnávateľom nasporil naraz?
Spôsob, akým budete mať vyplácané dávky v dôchodku, závisí od výšky konta na vašom individuálnom účte pri ukončení poistného vzťahu. Ak je suma na účte nižšia ako 30 000 korún, môžete požiadať o jednorazové vyrovnanie. Ak je táto suma vyššia, zvolíte si druh dôchodku a dobu, počas ktorej vám budú dávky doplnkového dôchodkového poistenia vyplácané, pričom máte možnosť požiadať o výplatu prvej zvýšenej dávky. Všetky podmienky, ktoré musia byť splnené pre výplatu dávky, sú uvedené v dávkovom pláne, ktorý je súčasťou vašej zamestnaneckej zmluvy .

· V tomto roku budem mať päťdesiat rokov. Jednu dávku, výsluhový dôchodok, som už na požiadanie dostal. Môžem ešte pred odchodom na dôchodok dostať nejakú ďalšiu?
Ak ste mali vyplatený výsluhový dôchodok, napríklad formou jednorazovej výplaty, nemôžete mať tento dôchodok vyplatený ešte raz, lebo ten sa vypláca iba jedenkrát počas trvania poistného vzťahu. Avšak samozrejme môžete požiadať o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, nakoľko jeho vyplácanie nie je podmienené odchodom do starobného dôchodku, ale splnením dvoch nasledujúcich podmienok, a to: dosiahnutím potrebného veku 50 rokov a súčasne zaplatením príspevkov na DDP najmenej za 12 mesiacov. Ak tieto podmienky spĺňate, potom po ukončení poistného vzťahu môžete následne požiadať o vyplácanie dávky. Poistenec by ale mal zvážiť, či chce ukončiť poistný vzťah ešte pred odchodom do dôchodku, pretože ukončením poistného vzťahu mu zároveň prestáva prispievať jeho zamestnávateľ.

· Prečo sa doplnkový dôchodok vypláca iba raz štvrťročne, keď všetci prispievame mesačne. Bolo by spravodlivejšie, keby sme dávku dostávali spolu so starobným dôchodkom raz za mesiac. Neuvažuje sa o tom?
Nemyslíme si, že súčasný spôsob je nespravodlivý. Je dokonca lepší ako mesačné vyplácanie dávok, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, poistenec dnes dostane vyplatené dávky na obdobie troch mesiacov dopredu. Napríklad v dávke vyplatenej v apríli je súčasne vyplatená dávka za máj a jún. Výška dávky, ktorá sa vypláca, je vlastne vypočítaná ako mesačná dávka vynásobená počtom mesiacov na koľko sa vypláca. Po druhé, mesačným vyplácaním dávok by poisťovňa neúmerne zvyšovala náklady na správu poisťovne, nakoľko poplatky spojené s týmito úkonmi neustále narastajú. Nárast správnych výdajov by sa v konečnom dôsledku nepriaznivo premietol do výšky pripísaných výnosov. Okrem toho je možné zo skúsenosti uviesť aj ďalšiu skutočnosť. Vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového poistenia nie je, ako sme už spomínali, podmienené odchodom do starobného dôchodku. V praxi by teda vo väčšine prípadov aj tak nedochádzalo k zosynchronizovaniu termínov výplat oboch dôchodkov.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...