Vyhľadávanie:

Keď je v centre pozornosti vždy človek

Keď je v centre pozornosti vždy človek

Prečo si vážime pomoc a podporu zo strany Nadácie U. S. Steel Košice (2)

Tisícky projektov a verejnoprospešných aktivít v rôznych sférach života spoločnosti už v priebehu svojej existencie podporila Nadácia U. S. ­Steel Košice. Oslovili sme niektoré partnerské inštitúcie, ktorým podala i podáva pomocnú ruku, a opýtali sa, ako vnímajú spoluprácu s Nadáciou U.  S. Steel Košice a akú konkrétnu podporu a pomoc z jej strany si najviac cenia. Odpovedá Judita Varcholová, riaditeľka Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach,  inštitúcie, ktorá má pod palcom domov na polceste pre mladých dospelých.

„Spolupráca s Nadáciou U.  S. Steel Košice je systematická, lebo dlhodobo podporuje mladých dospelých pri dosahovaní ich cieľov najmä v oblasti ukončenia alebo zvýšenia vzdelania a následne získania zamestnania.  A tiež všestranná, pretože zahŕňa aj  oblasti športu, kultúry a spoločného trávenia voľného času. Podčiarknuť treba individuálny a osobný rozmer ako veľmi dôležitý vzťahový aspekt medzi pracovníkmi U. S. Steel Košice a mladými dospelými. Každoročné stretnutia, najmä na Vianoce, majú neformálny charakter, chlapci sa tešia  na rozhovory s pracovníkmi a čelnými predstaviteľmi vedenia spoločnosti a  s  ich  rodinnými príslušníkmi. Vtedy rôznorodým otázkam  o radostiach a strastiach  života niet konca. Po odchode návštevy ešte dlho sedíme pri doznievaní príjemných pocitov radosti a   vďačnosti za tieto výnimočné chvíle spolupatričnosti. Flexibilita Nadácie U.  S. Steel Košice je ďalšou veľkou pridanou hodnotou spolupráce. Možnosť variovať a dopĺňať zmluvné zadania  účelu v priebehu roka v prípade nevyhnutných potrieb vystihujú slová: „Včas dávať, je dvakrát dávať.“ Najmä teraz, v období epidémie Covid-19,  potrebujeme urgentne dopĺňať ciele podpory a dočkali sme sa ústretových riešení. Túto vlastnosť Nadácie U.  S. Steel Košice pociťujú  mladí dospelí v čase núdze dvojnásobne. Zamestnanci domova na polceste,  pracujúci v krízovom pláne a režime, sú vďační okrem finančnej podpory, za každé povzbudenie a pocit spoluzodpovednosti zo strany pracovníkov nadácie, ktorá je evidentne prítomná nielen v rozhovoroch, ale najmä v činoch.Ceníme si schopnosť Nadácie U.  S. Steel Košice pracovať s ľuďmi a nielen s papiermi a termínmi.  Človek v centre pozornosti -  nie je to len fráza, ale postoj.  Výsledkom sú dobré vzťahy, úcta a vďačnosť. To je ďalšia prítomná realita v našom vzťahu, ktorá  produkuje dobrovoľnú pozitívnu motiváciu stále k ďalšej spolupráci. A to si veľmi ceníme a ďakujeme za to.“

Na našu otázku odpovedala aj riaditeľka Spojenej školy na Opatovskej ulici v Košiciach Mária Čabalová.

„Pomoc a spoluprácu s Nadá­ciou U. S. Steel Košice registrujem už niekoľko rokov, veď len podujatie Rallye Opatovská  - Žiť na plný plyn podporila nadácia už 23-krát. Táto kultúrno-spoločenská akcia sa zapísala do sŕdc našich telesne a viacnásobne postihnutých detí, každý rok sa na ňu pýtajú a tešia sa na stretnutie s hutníkmi, ktorí sú už našimi dobrými "kamarátmi". V tomto roku sme ju preložili na mesiac september pre momentálnu situáciu v akej sa Slovensko nachádza, ale pevne verím, že september nás nesklame a že sa budeme môcť opäť stretnúť. Okrem tejto akcie sa chceme poďakovať za finančný príspevok v rámci projektu Stromček prianí. Pomohli sme si dvakrát - škola si mohla kúpiť 7-miestne auto, ktoré nám slúži na prepravu našich žiakov dodnes. Z druhej časti sme zakúpili našim žiakom špeciálne lavice pre vozičkárov, ktoré používame už niekoľko rokov.

Naša ďalšia konkrétna spolupráca sa viaže k Vianociam a vianočným trhom na Hlavnej ulici v Košiciach a k charitatívnemu stánku U. S. Steel Košice, v ktorom môžu naši žiaci  prezentovať svoje výrobky. Oceňujeme nielen finančnú pomoc ale aj ľudskú, prístup ľudí k akciám, ktoré organizujeme spoločne, je vždy ústretový, sú ochotní pomáhať a dohodnúť sa za akýchkoľvek podmienok. Veľmi pekne ďakujeme Nadácii U. S. Steel Košice a prajeme jej ešte veľa krásnych, aj spoločných akcií, na ktorých budú môcť železiari pomôcť všetkým tým, ktorí to naozaj potrebujú.“

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...