Vyhľadávanie:

Keď je v centre pozornosti vždy človek

Keď je v centre pozornosti vždy človek

Prečo si vážime pomoc a podporu zo strany Nadácie U. S. Steel Košice (2)

Tisícky projektov a verejnoprospešných aktivít v rôznych sférach života spoločnosti už v priebehu svojej existencie podporila Nadácia U. S. ­Steel Košice. Oslovili sme niektoré partnerské inštitúcie, ktorým podala i podáva pomocnú ruku, a opýtali sa, ako vnímajú spoluprácu s Nadáciou U.  S. Steel Košice a akú konkrétnu podporu a pomoc z jej strany si najviac cenia. Odpovedá Judita Varcholová, riaditeľka Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach,  inštitúcie, ktorá má pod palcom domov na polceste pre mladých dospelých.

„Spolupráca s Nadáciou U.  S. Steel Košice je systematická, lebo dlhodobo podporuje mladých dospelých pri dosahovaní ich cieľov najmä v oblasti ukončenia alebo zvýšenia vzdelania a následne získania zamestnania.  A tiež všestranná, pretože zahŕňa aj  oblasti športu, kultúry a spoločného trávenia voľného času. Podčiarknuť treba individuálny a osobný rozmer ako veľmi dôležitý vzťahový aspekt medzi pracovníkmi U. S. Steel Košice a mladými dospelými. Každoročné stretnutia, najmä na Vianoce, majú neformálny charakter, chlapci sa tešia  na rozhovory s pracovníkmi a čelnými predstaviteľmi vedenia spoločnosti a  s  ich  rodinnými príslušníkmi. Vtedy rôznorodým otázkam  o radostiach a strastiach  života niet konca. Po odchode návštevy ešte dlho sedíme pri doznievaní príjemných pocitov radosti a   vďačnosti za tieto výnimočné chvíle spolupatričnosti. Flexibilita Nadácie U.  S. Steel Košice je ďalšou veľkou pridanou hodnotou spolupráce. Možnosť variovať a dopĺňať zmluvné zadania  účelu v priebehu roka v prípade nevyhnutných potrieb vystihujú slová: „Včas dávať, je dvakrát dávať.“ Najmä teraz, v období epidémie Covid-19,  potrebujeme urgentne dopĺňať ciele podpory a dočkali sme sa ústretových riešení. Túto vlastnosť Nadácie U.  S. Steel Košice pociťujú  mladí dospelí v čase núdze dvojnásobne. Zamestnanci domova na polceste,  pracujúci v krízovom pláne a režime, sú vďační okrem finančnej podpory, za každé povzbudenie a pocit spoluzodpovednosti zo strany pracovníkov nadácie, ktorá je evidentne prítomná nielen v rozhovoroch, ale najmä v činoch.Ceníme si schopnosť Nadácie U.  S. Steel Košice pracovať s ľuďmi a nielen s papiermi a termínmi.  Človek v centre pozornosti -  nie je to len fráza, ale postoj.  Výsledkom sú dobré vzťahy, úcta a vďačnosť. To je ďalšia prítomná realita v našom vzťahu, ktorá  produkuje dobrovoľnú pozitívnu motiváciu stále k ďalšej spolupráci. A to si veľmi ceníme a ďakujeme za to.“

Na našu otázku odpovedala aj riaditeľka Spojenej školy na Opatovskej ulici v Košiciach Mária Čabalová.

„Pomoc a spoluprácu s Nadá­ciou U. S. Steel Košice registrujem už niekoľko rokov, veď len podujatie Rallye Opatovská  - Žiť na plný plyn podporila nadácia už 23-krát. Táto kultúrno-spoločenská akcia sa zapísala do sŕdc našich telesne a viacnásobne postihnutých detí, každý rok sa na ňu pýtajú a tešia sa na stretnutie s hutníkmi, ktorí sú už našimi dobrými "kamarátmi". V tomto roku sme ju preložili na mesiac september pre momentálnu situáciu v akej sa Slovensko nachádza, ale pevne verím, že september nás nesklame a že sa budeme môcť opäť stretnúť. Okrem tejto akcie sa chceme poďakovať za finančný príspevok v rámci projektu Stromček prianí. Pomohli sme si dvakrát - škola si mohla kúpiť 7-miestne auto, ktoré nám slúži na prepravu našich žiakov dodnes. Z druhej časti sme zakúpili našim žiakom špeciálne lavice pre vozičkárov, ktoré používame už niekoľko rokov.

Naša ďalšia konkrétna spolupráca sa viaže k Vianociam a vianočným trhom na Hlavnej ulici v Košiciach a k charitatívnemu stánku U. S. Steel Košice, v ktorom môžu naši žiaci  prezentovať svoje výrobky. Oceňujeme nielen finančnú pomoc ale aj ľudskú, prístup ľudí k akciám, ktoré organizujeme spoločne, je vždy ústretový, sú ochotní pomáhať a dohodnúť sa za akýchkoľvek podmienok. Veľmi pekne ďakujeme Nadácii U. S. Steel Košice a prajeme jej ešte veľa krásnych, aj spoločných akcií, na ktorých budú môcť železiari pomôcť všetkým tým, ktorí to naozaj potrebujú.“

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...