Vyhľadávanie:

Hľadáme mladých technikov na riešenie aktuálnych výziev

Hľadáme mladých technikov na riešenie aktuálnych výziev

Spoločnosť U. S. Steel Košice sa zaviazala dlhodobo investovať do rozvoja talentov v regióne

Technické talenty 2020+. To je názov špeciálneho projektu, prostredníctvom ktorého chcú Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach a U. S. Steel Košice motivovať talentovaných mladých ľudí k štúdiu technických odborov. „Žijeme v dobe plnej výziev. Potrebujeme inovácie nielen pri výrobe ocele, ale aj nové riešenia dekarbonizácie a zlepšovania životného prostredia,“ povedal pri predstavení projektu prezident USSK James Bruno. „Na rozvoj technických talentov poskytneme v priebehu nasledujúcich piatich rokov 250 000 eur.“

Projekt bol predstavený 20. mája 2020 na pôde FMMR TUKE v Košiciach. Podľa docentky Dany Baricovej, poverenej prodekanky pre vonkajšie vzťahy a marketing, jeho hlavným poslaním je popularizovať vedu, aktívne zapojiť študentov stredných a vysokých škôl do objavovania vzrušujúcej stránky technických predmetov a pomáhať im porozumieť, akú majú úlohu pri budovaní trvalo udržateľnej budúcnosti.Program zároveň poskytuje príležitosť vidieť nekonečné možnosti, ktoré dokáže škola a priemysel spoločne ponúknuť pri riešení drobných každodenných problémov, ako aj najväčších svetových výziev.“

To zdôraznil aj prof. Stanislav Kmeť, rektor TUKE: „Podporiť kreativitu mladých ľudí je veľmi aktuálny cieľ, pretože ich riešenia budú formovať život na našej planéte. Vďaka našim spolupracovníkom z priemyselnej praxe budeme mať možnosť zapojiť do tvorivého technického myslenia a projektov súvisiacich s energiami, obehovou ekonomikou a životným prostredím aj stredoškolákov. Veríme, že toto je správna cesta, ako povzbudiť záujem mladých ľudí študovať techniku na vysokých školách.“

Za dlhodobú podporu poďakovala aj docentka Iveta Vasková, dekanka FMMR. „Vďaka spolupráci s U.  S. Steel Košice môžeme rekonštruovať učebne, budovať nové laboratóriá a využívať aj expertízu zamestnancov USSK, ktorí sa zapájajú do výuky študentov FMMR aj partnerských stredných škôl.“

Projekt Technické talenty 2020+ je určený pre všetkých študentov tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl, ako aj študentov FMMR a ostatných fakúlt TUKE. Študenti sa môžu do projektu prihlásiť formou on-line formulára https://fmmr.sk/projekt-vzdelavania/, kde vložia ako prílohu svoju prácu na jednu z vybraných tém v min. rozsahu 1 normostrany. Na konci každého mesiaca zasadá trojčlenná komisia tvorená z odborníkov FMMR a USSK, ktorá vyberá vždy 3 - 6 najlepších prác, ktoré sú odmenené finančnou odmenou 200 eur. Doposiaľ bolo takto ocenených 45 prác (26 zo SŠ a 19 z VŠ). Projekt trvá od 1. januára do 31. októbra 2020.

Prezident hutníckej firmy James Bruno vidí v novej vzdelávacej iniciatíve veľký potenciál: „S Technickou univerzitou máme fungujúce partnerstvo už 20 rokov, teda rovnako dlho, ako v Košiciach podnikáme; tento projekt je však unikátny razantným osobným zapojením našich expertov. U. S. Steel Košice pokračuje v podpore mladých ľudí, aby si vybrali zameranie, ktoré im zabezpečí budúcnosť v akomkoľvek priemyselnom podniku. Od našich expertov dostanú množstvo relevantných informácií a spolu
s výskumníkmi nájdu udržateľné riešenia pre budúcnosť.“

Študenti pozor!

Máte príspevok do diskusie alebo riešenie v niektorej z nasledovných tém? Zapojte sa!

■ Obehová ekonomika / Buď kreatívny v recyklácii
■ Materiály modernej doby /Steelový svet technológií
■ Energetika / Kde v pekle je energia?
■ Environmentálne inžinierstvo / Bráň zelenú hranicu

■ špeciálna kategória: Každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...