Vyhľadávanie:

Kolektívne vyjednávanie ukončené, sociálni partneri sa dohodli

Kolektívne vyjednávanie ukončené, sociálni partneri sa dohodli

V pondelok 17. júna 2019  podpisom Dodatku č. 6 ku Kolektívnej zmluve U. S. Steel Košice uzatvorenej na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2020 sa skončil proces kolektívneho vyjednávania o mzdových otázkach v košickej oceliarni. Svojimi podpismi dokument v prítomnosti odborových predákov a členov vedenia spoločnosti odobrili  za zástupcov zamestnancov  Juraj Varga v zastúpení Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice a za zamestnávateľa – U. S. Steel Košice, s.r.o., U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o., U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. a Ferroenergy s.r.o.  prezident a konateľ spoločnosti James E. Bruno a viceprezident pre ľudské zdroje a konateľ spoločnosti Martin Pitorák. Dodatok nadobudol platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom dohodnuté mzdové úpravy platia od 1. mája 2019.

„Chcem sa vám všetkým poďakovať za to, že sme dosiahli cieľ tejto dlhej cesty,“ prihovoril sa všetkým účastníkom slávnostného aktu podpisu dokumentu prezident košickej oceliarne James Bruno. „Došli sme do bodu, keď sme dospeli k vzájomnej dohode, ktorá, som o tom presvedčený, uspokojí aj všetkých našich zamestnancov. Teším sa teraz na našu nadchádzajúcu spoluprácu, ktorá bude veľmi dôležitá, keďže prechádzame značne náročným obdobím. Vyjednávanie máme za sebou, môžeme sa  začať spoločne venovať ďalším dôležitým veciam – bezpečnosti  našich zamestnancov  a takisto tomu, ako spoločne  urobiť z tejto fabriky jednu z najlepších  firiem v širokom okolí. Ďakujem vám všetkým ešte raz za to, čo ste dosiahli aj v tomto náročnom období. Zamerajme sa odteraz na naše podnikanie a zlepšovanie našich spoločných výsledkov,“ vyzval prítomných prezident spoločnosti.

Slová poďakovania adresoval kolektívnym vyjednávačom za stranu zamestnancov, ako aj tímu sociálneho partnera aj predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga. „Chcem sa poďakovať za to, že sme v tejto zložitej situácii dosiahli dohodu, ktorá sa rodila ťažko. Konštruktívne debaty nás nemíňali za stolom, podpora zamestnancov aj mimo stola – dospeli sme až do stavu, kde nás zmierovala pani sprostredkovateľka, ale výsledkom je dohoda, ktorú o chvíľu podpíšeme. Verím tomu, že zamestnanci pochopia, v akej sme zložitej situácii a že tento výsledok je adekvátny tomu, čo momentálne na trhu s európskou oceľou prežívame. Verím pevne, že oceľ sa bude v Košiciach vyrábať v takom množstve, ako sme zvyknutí a že zamestnanosť tiež zostane neohrozená. Ďakujem všetkým za trpezlivosť a vieru. Rešpektujeme  okolnosti deja, ktoré  nevieme ovplyvniť a k veciam, ktoré ovplyvniť vieme, sa budeme snažiť pristupovať konštruktívne,“ uviedol odborový predák.

Prácu vyjednávacích tímov na oboch stranách ocenil aj viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martin Pitorák. „Dohoda odzrkadľuje to, čo sa v oceliarstve deje,“ poznamenal na margo dodatku č. 6, ktorý vzápätí podpísali zástupcovia oboch sociálnych partnerov.

Kompletné znenie Dodatku č. 6 ku Kolektívnej zmluve U. S. Steel Košice na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2020 uverejňujeme na 3. strane tohto mimoriadneho vydania Ocele východu.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...