Vyhľadávanie:

Komu a pri čom môžeme pomôcť?

Komu a pri čom môžeme pomôcť?

6. Dni dobrovoľníkov U. S. Steel Košice 2012, 18. - 19. máj 2012

18. máj 2012 (piatok)

HUTNÍCKA KVAPKA KRVI
Miesto realizácie: Hematologicko-transfúziologické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica, poliklinika Vstupný areál USSK
Kapacita: 100 dobrovoľníkov
Čas: 6.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com
www.nemocnicasaca.sk

ZBIERKA ŠATSTVA, POSTEĽNEJ BIELIZNE, KUCHYNSKÝCH POTRIEB, TRVANLIVÝCH POTRAVÍN
Darovanie zachovanej a čistej spodnej bielizne a ošatenia pre deti od 0 do 18 rokov, školských potrieb, hračiek, kočiarov, spodnej bielizne a ošatenia pre dospelých, posteľnej bielizne, uterákov, prikrývok a trvanlivých potravín pre krízové centrum a charitný dom.
Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II)
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2, Košice
Čas: 12.00 - 18.00 hod.
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk, www.oaza-nadej.org

19. máj 2011 (sobota)

ZBIERKA ŠATSTVA, POSTEĽNEJ BIELIZNE, KUCHYNSKÝCH POTRIEB, TRVANLIVÝCH POTRAVÍN
Darovanie zachovanej a čistej spodnej bielizne a ošatenia pre deti od 0 do 18 rokov, školských potrieb, hračiek, kočiarov, spodnej bielizne a ošatenia pre dospelých, posteľnej bielizne, uterákov, prikrývok a trvanlivých potravín pre krízové centrum a charitný dom.
Miesto realizácie: OZ Jeseň života, Tr. SNP 24, Košice (vedľa obchodného centra Lunik II)
Miesto realizácie: Arcidiecézna charita, Dom pokojnej staroby, Južná trieda 2, Košice
Čas: 8.00 - 15.00 hod
Kontakt: S. Tvrdoňová, 0917 704 467, stvrdonova@sk.uss.com
www.charita-ke.sk, www.oaza-nadej.org

AUTISTICKÉ CENTRUM RUBIKON
Dokončovacie práce na detskom ihrisku, úprava kríkov, natieranie oplotenia, maľovanie stien, natieranie okien.
Miesto realizácie: Myslavská 41, Košice-Myslava
Kapacita: 32 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 - 13.00 hod.
Kontakt: S. Kovačová, 0917 952 148, Silvia1Kovacova@sk.uss.com
www.acrubikon.sk

BOTANICKÁ ZÁHRADA
Natieranie lavíc a drevených altánkov, zemné práce na zriadenie potôčika, záhradnícke práce v okrasnej škôlke, údržbárske práce v skleníkoch.
Miesto realizácie: Mánesova 23, Košice
Kapacita: 50 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 - 13.00 hod.
Kontakt: I. Falatová, 0903 656 460, ifalatova@sk.uss.com
www.upjs.sk/pracoviska/botanickazahrada

ŠPORTOVÝ AREÁL KOJŠOVSKÁ HOĽA, LK TJ METROPOL
Úprava bežkárskej trate, orezávanie krovín, vytvorenie zvodov pre odtok dažďovej vody.
Miesto realizácie: Kojšovská hoľa
Kapacita: 18 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Ľ. Šoltésová, 0904 704 112, lsoltesova@sk.uss.com
www.lkmetropol.sk

STREDISKO KRÍZOVEJ INTERVENCIE
Natieranie oplotenia, oprava a náter lavičiek, ohradenie pieskoviska, oprava omietok a maľovanie kuchyne a sociálnych zariadení.
Miesto realizácie: Osloboditeľov 174, Čaňa
Kapacita: 15 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 - 13.00 hod.
Kontakt: F. Gregor, 0917 656 248, fgregor@sk.uss.com
www.skrin.sk

ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA
Bezpečnostný náter zárubní, zábradlí, schodov, maľovanie miestností a okenných mreží.
Miesto realizácie: Park obrancov mieru 1, Košice
Kapacita: 25 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 - 13.00 hod.
Kontakt: L. Šipošová, 0903 656 601, lsiposova@sk.uss.com
www.unss.sk

ÚNIA VZÁJOMNEJ POMOCI ĽUDÍ A PSOV
Úprava priestoru cvičiska, kosenie, rezanie dreva a ďalšie práce v exteriéri.
Miesto realizácie: Útulok pre psov, Haniska
Kapacita: 22 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 - 13.00 hod.
Kontakt: E. Svrčeková, 0917 656 271, esvrcekova@sk.uss.com, www.uvp.sk

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Ošetrenie ohrád a oplotenia vonkajším náterom, ochranný náter v maštaliach, natieranie roštov.
Miesto realizácie: ZOO Kavečany
Kapacita: 30 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 - 13.00 hod.
Kontakt: M. Belušková, 0917 704 182, mbeluskova@sk.uss.com
www.zookosice.sk

DETSKÝ DOMOV
Natieranie oplotenia areálu, práce v záhrade, interiérové práce v zimnej záhrade.
Miesto realizácie: Uralská 1, Košice
Kapacita: 20 dobrovoľníkov
Čas: 8.00 - 13.00 hod.
Kontakt: L. Hrabčáková, 0917 952 685, lhrabcakova@sk.uss.com

ČO TREBA VEDIEŤ
Čas na vybratie aktivity, ktorá je vám blízka, máte od 16. apríla 2012, keď organizátori dobrovoľníckych dní spustia na intranete prihlasovanie, ktoré potrvá do 3. mája 2012. V prípade, že prístup na intranet nemáte, prihlásiť sa budete môcť aj telefonicky, a to na číslach 0904 704 112 alebo 0917 704 068 alebo e-mailom z domu na adresy lsoltesova@sk.uss.com, alebo akoteles@sk.uss.com.

DOPRAVA
Doprava na miesta brigád je individuálna, v prípade záujmu bude na vzdialenejšie miesta zabezpečená mikrobusom:

  • Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Haniska
  • Zoologická záhrada
  • Kojšovská hoľa
  • Stredisko krízovej intervencie
Svoj záujem o dopravu mikrobusom nahláste po zaslaní prihlášky koordinátorovi príslušnej aktivity. Odchod autobusov bude 19. mája o 7.30 hod. z parkoviska za Východoslovenským múzeom Košice (námestie MMM).

PRE KAŽDÉHO TRIČKO A OBČERSTVENIE
Každý z dobrovoľníkov, ktorý sa zapojí do niektorej z plánovaných aktivít (okrem zbierky šatstva), dostane tričko, počas brigády malé občerstvenie a dobrý guláš po práci. Zároveň bude zaradený, na základe prihlášky a účasti na aktivite, do žrebovania o rodinný víkendový pobyt v Doškoľovacom stredisku Medzev.

PRACUJME BEZPEČNE
Akákoľvek manuálna práca je spojená s rizikom menšieho či väčšieho poranenia. Aby sme mu predišli, pracujme bezpečne a používajme ochranné pomôcky. Do terénu treba prísť vhodne oblečený, zoberte si primeranú (pevnú a uzatvorenú) obuv, a to v závislosti od počasia a druhu práce. Ak máte možnosť, zoberte si so sebou aj náradie vhodné na prácu a aktivitu, ktorú ste si vybrali. Špeciálne ochranné pomôcky, vrátane pracovných rukavíc, ako aj špeciálne pracovné nástroje budú zabezpečené.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...