KONTAKT  |    _eng _sk

Komu, koľko a na čo
           Pridané: 01.02.2010
Autor: -vv-
Kategória: 03/2010

Obvodný úrad Košice schválil vyúčovanie verejnej zbierky

Čistý výnos z povolenej verejnej zbierky, ktorú organizovala Nadácia U. S. Steel Košice, so sídlom Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice v dňoch od 5. do 23. decembra 2009 denne v čase od 10.00 do 20.00 hodiny v stánku U. S. Steel Košice na Hlavnej ulici v Košiciach počas podujatia Košické Vianoce vo výške 5 706,29 eur bude na základe darovacích zmlúv poukázaný nasledovným subjektom:

1. Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Haniska
Suma: 1 013,54 €
Účel: činnosť útulku a výstavba strediska
2. KOŠICKÁ ORGANIZÁCIA VOZIČKÁROV, NEZÁVISLÝ ŽIVOT, Košice
Suma: 100 €
Účel: náklady súvisiace s činnosťou a prevádzkovaním organizácie
3. Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia Košice
Suma: 212,04 €
Účel: náklady súvisiace s činnosťou a prevádzkovaním organizácie
4. SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej škole, Bernolákova 26, Košice
Suma: 341,80 €
Účel: zakúpenie výtvarného materiálu pre výtvarný odbor základnej umeleckej školy
5. ŠANCA, n.f.
Suma: 415,08 €
Účel: zakúpenie materiálového vybavenia pre Spojenú školu, Opatovská cesta 97, Košice
6. Detská fakultná nemocnica Košice
Suma: 373,36 €
Účel: zakúpenie infúznych púmp pre II. Kliniku detí a dorastu DFN a detských ležadiel pre Detské centrum pri DFN Košice
7. REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
Suma: 175,12 €
Účel: zabezpečenie prázdninových pobytov chovancov mimo zariadenia
8. Materské centrum Stonožka - Košice Juh
Suma: 170,86 €
Účel: zabezpečenie prevádzky centra, vytvorenie bezpečného a hygienického prostredia pre hru detí a na zmysluplné trávenie voľného času rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke
9. Základná umelecká škola - výtvarný odbor, Kováčska 43, Košice
Suma: 151,05 €
Účel: zakúpenie výtvarného materiálu pre žiakov školy
10. Psychosociálne centrum
Suma: 174,80 €
Účel: zakúpenie materiálu na arteterapiu pre klientov
11. Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
Suma: 238,09 €
Účel: činnosť a aktivity Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej 1 v Košiciach
12. Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA
Suma: 388,10 €
Účel: zakúpenie špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ul. č. 13 v Košiciach
13. Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
Suma: 461,48 €
Účel: rehabilitačné pomôcky pre telesne postihnuté deti
14. FENESTRA
Suma: 278,96 €
Účel: na náklady súvisiace s činnosťou a prevádzkovaním združenia
15. Detský domov Košická Nová Ves, Poľná 1
Suma: 312 €
Účel: nákup materiálu pre záujmovú činnosť detí z detského domova
16. Detský domov Košice, Uralská 1
Suma: 173,41 €
Účel: zakúpenie umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne
17. Arcidiecézna charita Košice
Suma: 188,86 €
Účel: prevádzka Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, domova dôchodcov a domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1
18. ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Suma: 352,35 €
Účel: zakúpenie výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti
19. Základná umelecká škola Irkutská 1, Košice
Suma: 185,39 €
Účel: zakúpenie výtvarného materiálu pre žiakov školy

Správnosť vyúčtovania verejnej zbierky č. A/2009/11034 potvrdil odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Košice 19. januára 2010.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...