Vyhľadávanie:

Komu, koľko a na čo

Komu, koľko a na čo

Obvodný úrad Košice schválil vyúčovanie verejnej zbierky

Čistý výnos z povolenej verejnej zbierky, ktorú organizovala Nadácia U. S. Steel Košice, so sídlom Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice v dňoch od 5. do 23. decembra 2009 denne v čase od 10.00 do 20.00 hodiny v stánku U. S. Steel Košice na Hlavnej ulici v Košiciach počas podujatia Košické Vianoce vo výške 5 706,29 eur bude na základe darovacích zmlúv poukázaný nasledovným subjektom:

1. Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Haniska
Suma: 1 013,54 €
Účel: činnosť útulku a výstavba strediska
2. KOŠICKÁ ORGANIZÁCIA VOZIČKÁROV, NEZÁVISLÝ ŽIVOT, Košice
Suma: 100 €
Účel: náklady súvisiace s činnosťou a prevádzkovaním organizácie
3. Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia Košice
Suma: 212,04 €
Účel: náklady súvisiace s činnosťou a prevádzkovaním organizácie
4. SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej škole, Bernolákova 26, Košice
Suma: 341,80 €
Účel: zakúpenie výtvarného materiálu pre výtvarný odbor základnej umeleckej školy
5. ŠANCA, n.f.
Suma: 415,08 €
Účel: zakúpenie materiálového vybavenia pre Spojenú školu, Opatovská cesta 97, Košice
6. Detská fakultná nemocnica Košice
Suma: 373,36 €
Účel: zakúpenie infúznych púmp pre II. Kliniku detí a dorastu DFN a detských ležadiel pre Detské centrum pri DFN Košice
7. REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
Suma: 175,12 €
Účel: zabezpečenie prázdninových pobytov chovancov mimo zariadenia
8. Materské centrum Stonožka - Košice Juh
Suma: 170,86 €
Účel: zabezpečenie prevádzky centra, vytvorenie bezpečného a hygienického prostredia pre hru detí a na zmysluplné trávenie voľného času rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke
9. Základná umelecká škola - výtvarný odbor, Kováčska 43, Košice
Suma: 151,05 €
Účel: zakúpenie výtvarného materiálu pre žiakov školy
10. Psychosociálne centrum
Suma: 174,80 €
Účel: zakúpenie materiálu na arteterapiu pre klientov
11. Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
Suma: 238,09 €
Účel: činnosť a aktivity Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej 1 v Košiciach
12. Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA
Suma: 388,10 €
Účel: zakúpenie špeciálnych učebných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ul. č. 13 v Košiciach
13. Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
Suma: 461,48 €
Účel: rehabilitačné pomôcky pre telesne postihnuté deti
14. FENESTRA
Suma: 278,96 €
Účel: na náklady súvisiace s činnosťou a prevádzkovaním združenia
15. Detský domov Košická Nová Ves, Poľná 1
Suma: 312 €
Účel: nákup materiálu pre záujmovú činnosť detí z detského domova
16. Detský domov Košice, Uralská 1
Suma: 173,41 €
Účel: zakúpenie umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne
17. Arcidiecézna charita Košice
Suma: 188,86 €
Účel: prevádzka Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, domova dôchodcov a domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1
18. ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Suma: 352,35 €
Účel: zakúpenie výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti
19. Základná umelecká škola Irkutská 1, Košice
Suma: 185,39 €
Účel: zakúpenie výtvarného materiálu pre žiakov školy

Správnosť vyúčtovania verejnej zbierky č. A/2009/11034 potvrdil odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Košice 19. januára 2010.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...