Vyhľadávanie:

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Jedným z podporených projektov v rámci grantového programu Spoločne pre región 2022 bol projekt Komu sa nelení, tomu sa zelení, ktorý pripravilo a realizuje OZ Náš svet z Vranova nad Topľou. Do projektu sú okrem členov OZ zapojení aj žiaci, učni a pedagógovia Spojenej školy internátnej a deti MŠ Okulka vo Vranove nad Topľou.

Cieľom bolo prostredníctvom vzdelávacích a praktických aktivít formovat', rozvíjať a budovat' pozitívny vzťah k životnému prostrediu aj u marginalizovaných rómskych komunít, viesť ich k ochrane životného prostredia a prispieť k ich začleneniu. Cieľom bolo takisto naučiť všetkých zodpovednosti za svoje konanie.

Účastníci projektu sú zapojení do budovania komunitnej záhrady, čistenia lesa a svojho okolia, do výroby hmyzích domčekov, vtáčích búdok a ďalších aktivít.

„Súčasťou projektu sú praktické aktivity, ale aj vzdelávacie a tvorivé aktivity. Deti z marginalizovaných rómskych komunít nemajú veľa príležitostí rozvíjať svoju tvorivosť, najmä doma nenachádzajú podnetné prostredie, preto ich hravou formou vedieme k ochrane životného prostredia,“ hovorí Eva Klapáková, koordinátorka projektu. „S realizáciou sme začali už v júni a teraz sme to rozbehli naplno! Spolupráca medzi škôlkarmi, členmi OZ Náš svet, žiakmi Spojenej školy internátnej vo Vranove nad Topľou a Ing. Porvazníkom – pracovníkom U. S. Steel Košice prináša svoje ovocie. Každý člen tohto úžasného tímu nelenil a prispel k vytvárania krásneho spoločného diela. Začali sme s úpravou terénu a s vyrábaním prvkov – vyvýšených záhonov, dendrofónu – učebnej pomôcky prezentujúcej akustické vlastnosti dreva, hmyzích domčekov, ktoré sú súčasťou našej záhrady. Daždivé počasie sme využili na realizáciu edukačných aktivít, ktoré pomáhajú k rozvíjaniu environmentálneho vedomia u detí predškolského veku. Ďakujeme za podporu!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O zmysluplnosti projektu nepochybuje ani náš kolega Ján Porvazník z Údržby oceliarní a ZPO. „Mojou úlohou v projekte Komu sa nelení, tomu sa zelení, bolo napomôcť vybrať správne pracovné nástroje, vhodný materiál a poskytnúť drobné rady na realizáciu materiálnych pomôcok, a tým v spolupráci s danou organizáciou ,,Náš svet“ zainteresovať deti od ranného veku k správnemu postoju k prírode a okoliu.  Niektoré zručnosti pri výrobe, napríklad vyvýšených záhonov, ma trochu prekvapili a zároveň aj potešili. Neveril som, že aj také nie veľké ciele spôsobili deťom pocit úspechu a krok vpred pre ich ďalší rozvoj.“

Kolega Porvazník je presvedčený, že je určite zmysluplné a potrebné takto viesť mládež a deti, učiť ich formou vlastnoručnej výroby rôznych užitočných vecí, stretávaním sa s odborníkmi, prácou pri obnove čistoty okolia. Veľké nadšenie zo strany pedagogického dozoru a šťastné tváre detí a študentov tomu aj nasvedčovali. V najbližšom čase ho ešte čaká beseda so žiakmi o tom, aké environmentálne projekty rieši a čo robí ohľadom znižovania emisií naša firma.

 

 

 

 

 

 

Na titulnej snímke v strede Eva Klapáková a Ján Porvazník, zamestnanec USSK.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...