KONTAKT  |    _eng _sk

Komu verejné ocenenie? Navrhnite
           Pridané: 05.12.2011
Autor: -c-
Kategória: 25/2011

Stalo už tradíciou, že vyvrcholením osláv Dňa mesta Košice býva každoročne v máji aj slávnostný ceremoniál spojený s oceňovaním ľudí, ktorí sa významnou mierou pričinili o rozvoj metropoly východného Slovenska.

Cenu mesta Košice udeľuje mestské zastupiteľstvo v Košiciach raz v roku najviac pätnástim jednotlivcom a trom kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a inej verejnoprospešnej činnosti. Cenu primátora mesta udeľuje primátor Košíc obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a jeho rozvoja, a to raz v roku najviac dvadsiatim jednotlivcom a trom kolektívom.

Ak máte návrh, ktorý jednotlivec alebo kolektív z radov zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice by si cenu zaslúžil, kontaktujte Ľ. Šoltésovú, 3-4250 alebo 0917 704 112, mail:lsoltesova@sk.uss.com najneskôr do 12. januára 2012.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2