KONTAKT  |    _eng _sk

Kontrakt s firmou Sodexo na ďalších päť rokov
           Pridané: 14.03.2011
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 06/2011

Ako ďalej v závodnom stravovaní s viceprezidentom pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom

Pred piatimi rokmi, presne 1. februára 2006, začal služby v oblasti stravovania pre košickú oceliareň na základe víťazstva vo výberovom konaní zabezpečovať nový podnikateľský subjekt, firma Sodexo. Odvtedy prešla táto oblasť viacerými zmenami, pričom nesporne k tým najvýznamnejším patrilo zavedenie kreditného systému, v rámci ktorého nahradili dovtedajšie stravné lístky čipové karty. Dnes Sodexo vyrába pre hutníkov priemerne štyritisíc teplých jedál, osemsto až deväťsto chladených jedál a bezmála tristo balených desiatových polievok denne. Novinkou ostatného roka sú diétne jedlá, spĺňajúce kritériá zdravej výživy. Viaceré stravovacie zariadenia prešli za pomoci divíznych závodov rekonštrukciami a modernizáciami, služby v bufetovej sieti boli rozšírené o šesť bistier, v ktorých Sodexo ponúka široký sortiment teplej a doplnkovej stravy.

Na tému stravovanie sme sa pozhovárali s viceprezidentom U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom.

· Spolupráca U. S. Steel Košice s firmou Sodexo v oblasti poskytovania stravovacích služieb vyústila v uplynulých dňoch do podpisu ďalšieho päťročného kontraktu. Čo je jeho obsahom?
Firma Sodexo sa zmluvne zaviazala poskytovať pre U. S. Steel Košice stravovacie služby, ktoré zahŕňajú výrobu i distribúciu teplých a studených jedál, predaj alternatívnych jedál, distribúciu a predaj iných potravinových položiek a výrobkov v stravovacích zariadeniach v dohodnutom čase tak, aby nebol narušený výrobný proces vo fabrike. Dohodnuté normy a záruky by mali zabezpečiť pokračovanie procesu kontinuálneho zlepšovania štandardu a kvality služieb. Údržbu a technické zhodnotenie priestorov jedální, bufetov, bistier, výdajní jedál a stravovacích kútikov budeme zabezpečovať spoločne, Sodexo má podľa zmluvy investovať počas trvania kontraktu do opráv a údržby aj vlastné finančné prostriedky. Priority v tejto oblasti má posudzovať stavebno-investičná komisia, ktorú sme v tejto súvislosti vytvorili. Výsledkom majú byť nielen účelnejšie a estetickejšie priestory na stravovanie pre našich zamestnancov, ale aj kvalitnejší technologický proces výroby teplých jedál. Chcem pritom zdôrazniť, že hodnota základnej stravnej jednotky a podmienky jej poskytovania ostali pre všetkých zamestnancov U. S. Steel Košice zachované. Plnenie záväzkov dohodnutých v Zmluve o poskytovaní podnikových stravovacích služieb bude počas jej platnosti pod drobnohľadom zodpovedných manažérov.

· Akú úlohu bude v tomto smere plniť Stravovacia komisia U. S. Steel Košice?
Stravovacia komisia bola zriadená s cieľom operatívneho riešenia požiadaviek zamestnancov v oblasti stravovania, vypracovávania analýz príčin vzniknutých problémov, návrhov opatrení na ich odstránenie a v neposlednom rade i návrhov na zlepšovanie stravovania. Jednoducho povedané, bude dohliadať, tak ako doteraz, na dodržiavanie kvality poskytovaných služieb v tejto oblasti. Komisia má dvanásť členov. Piatich z nich menujú odbory, jedného firma Sodexo, šiestich z radov zamestnancov určuje úsek ľudské zdroje. Zasadá spravidla raz mesačne. Najmenej tri razy v roku sa schádza aj tzv. rozšírená stravovacia komisia. Okrem riadnych členov ju tvoria aj zástupcovia jednotlivých základných organizácií OZ KOVO, ktorí majú stravovanie na starosti. Na spoločných zasadnutiach tlmočia konkrétne podnety, pripomienky a požiadavky zamestnancov.

· Ostávajú právomoci komisie nezmenené?
Na základe dohodnutých podmienok môžu jej členovia vykonávať kontrolu kvality a hygieny stravovacích služieb, a to či už v kuchyniach, jedálňach alebo bufetoch. Takúto povinnosť majú v zmysle právnych predpisov aj vybraní zamestnanci útvaru Riaditeľa pre pracovnú zdravotnú službu. Kontrolné tímy zložené z členov stravovacej komisie vykonali v posledných troch rokoch viacero kontrol. Odhalili viacero nedostatkov, ktoré boli následne odstránené. Týkali sa napríklad dostupnosti ponúkaných jedál počas výdajného času, spôsobu ukladania príborov v boxoch, výdaja chleba, čistoty tanierov, podnosov či technologických stravovacích zariadení. Dodržiavanie nápravných opatrení komisia pravidelne preveruje a v prípade, že sa minuli účinkom, hľadá ďalšie riešenie. Sme presvedčení, že vyššia kvalita stravovacích služieb zvýši záujem zamestnancov spoločnosti o teplé jedlá, čo je naším prioritným cieľom.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu