KONTAKT  |    _eng _sk

Kontrolovali prevenciu závažných priemyselných havárií
           Pridané: 30.10.2019
Autor: -h,c-
Kategória: Bezpečnosť

Spoločnosť U. S. Steel Košice je na základe množstva nebezpečných látok v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií zaradená do kategórie B, z čoho pre ňu vyplývajú povinnosti, ktorých plnenie monitorujú zainteresované orgány štátnej správy. Tohtoročná kontrola sa začala 6. júna a bola ukončená 4. októbra. Koordinovala ju Slovenská inšpekcia životného prostredia a zúčastnili sa na nej aj ďalšie kontrolné orgány štátnej správy - Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ako aj odbory krízového riadenia a starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Košice.

Previerka bola zameraná na technologické zariadenia divízneho závodu Energetika s prítomnosťou nebezpečnej látky - kyslíka. S výsledkom kontroly v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií sa oboznámil 15. októbra 2019  viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga. Inšpektorát Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Košiciach v zastúpení Dany Vargovej konštatoval súlad s legislatívnymi požiadavkami v tejto oblasti. Nezistil žiadne nedostatky, ktoré by boli porušením zákona.

„Chceme sa poďakovať všetkým zamestnancom Energetiky za súčinnosť pri vykonávaní tohtoročnej koordinovanej kontroly,“ odkázal energetikom riaditeľ pre krízový manažment Ján Hijj.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok