KONTAKT  |    _eng _sk

Košickí hutníci kráčajú s dobou
           Pridané: 05.10.2009
Autor: Zhovárala sa: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 40/2009

Prezident Spoločnosti Oceľové pásy Miloslav Kiša si včera, 13. októbra, medzi dopoludňajším plenárnym zasadnutím Spoločnosti Oceľové pásy a popoludňajším odborným programom, našiel chvíľku aj na krátky rozhovor.

· V Košiciach sa členovia Spoločnosti Oceľové pásy schádzajú po piatich rokoch - už ako právnický člen spoločnosti. Ako si s odstupom času spomínate a hodnotíte ostatné stretnutie v roku 2004? V čom bolo pre členov spoločnosti prínosom?
U. S. Steel Košice sa k programu Spoločnosti Oceľové pásy (SOP), ktorá je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, prihlásila 24. mája 2006. Ostatné stretnutie na Jahodnej sa uskutočnilo pri príležitosti 57. pracovného seminára v októbri 2004. Odborný program na tému Valcovanie pásov z vákuovaných ocelí mal vysokú technickú úroveň, prezentované prednášky poukázali na cielenú stratégiu vašej spoločnosti pri uplatňovaní efektívnych postupov na výrobu špičkových ocelí a pásov pre finálne výrobky. Pre našich členov mala veľký prínos exkurzia vo firme s prehliadkou vákuovacieho zariadenia, zariadenia na plynulé odlievanie ocele do brám, teplej širokopásovej trate, novej dynamolinky a lakoplastovacej linky. Seminár sme hodnotili ako úspešný, po organizačnej stránke, po stránke účasti i výberu krásneho prostredia.

· Čo zaujímavé sa za uplynulé roky udialo v živote spoločnosti?
Od stretnutia v Košiciach SOP v spolupráci so svojimi členmi pripravila osem pracovných seminárov, v poradí už 7. medzinárodnú konferenciu Oceľové pásy 2006 v Přerove, na ktorej sa zúčastnilo sto odborníkov troch svetadielov z trinástich krajín - Českej republiky, Číny, Talianska, Maďarska, Nemecka, Holandska, Poľska, Rakúska, Ruska, Slovenska, Srbska, Veľkej Británie a USA. Na konferencii odznelo 42 prednášok v troch odborných sekciách. Spoločnosť Oceľové pásy tiež zorganizovala jednu zahraničnú odbornú exkurziu do Rakúska, tohto roku v máji sme navštívili firmu Voestalpine. Na 64. pracovnom seminári v septembri 2008 sa konali voľby nového vedenia SOP. Žiaľ, stretla nás i smutná udalosť - v januári 2008 nás opustil jeden zo zakladateľov a predchádzajúci prezident spoločnosti František Kuře.

· Tohtoročné stretnutie je venované téme pozinkovaného materiálu pre automobilový priemysel. Zrejme nie náhodou. Košická oceliareň pred dvomi rokmi, v septembri 2007, uviedla do prevádzky kontinuálnu pozinkovaciu linku č. 3, ktorá umožňuje vyrábať materiál aj pre povrchové dielce automobilov. Ako vnímate výrobné, technologické a vývojové investície U. S. Steel Košice?
Dovoľujem si povedať, že U. S. Steel Košice si dlhoročným úsilím vedúcich a vývojových pracovníkov, technikov a investorov vydobyla významné postavenie tak na európskom kontinente, ako aj na celom svete. Udržanie si tohto postavenia na trhu, najmä pri súčasnej ekonomickej kríze hutníckeho priemyslu, predpokladá sústavné uplatňovanie nových výrobkov podľa potrieb zákazníkov. A k tomu veľkou mierou prispela i vaša náročná investícia do kontinuálnej pozinkovacej linky č. 3. Opäť ste v pravý čas poodskočili od konkurencie tým správnym smerom. Patrí vám obdiv a uznanie všetkých členov SOP.

· Na čo sa v Košiciach najviac tešíte a čo očakávate od seminára?
Najviac sa tešíme na to, že uvidíme, akú vyspelú technologickú úroveň finalizácie výrobkov ste dosiahli. Samozrejme, tešíme sa aj na stretnutie so svojimi dlhoročnými priateľmi a spolupracovníkmi na projektoch modernizácie U. S. Steel Košice. Od seminára už tradične v Košiciach očakávame bohatú diskusiu, zameranú nielen na problematiku náplne 66. seminára, ale tiež napríklad na výmenu názorov v oblasti ďalšieho smerovania oceliarskeho priemyslu.

Empty

ODPORÚČAME

11.09.2019
Minister hospodárstva ocenil aj desiatich košických oceliarov
02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam