Vyhľadávanie:

Košickí výskumníci sa mali čím pochváliť

Košickí výskumníci sa mali čím pochváliť

V talianskej Padove sa stretli metalurgovia z tridsiatich krajín sveta

S výsledkami projektu na tému Vplyv parametrov valcovania na mechanické vlastnosti a mikroštuktúru dvojfázovej ocele autorov Ľuboš Juhar, Vladislav Jurko a Alena Peterčáková sa košickí výskumníci prezentovali na trojdňovom stretnutí metalurgov z 30 krajín všetkých kontinentov, ktoré sa v polovici septembra uskutočnilo v talianskej Padove. Predchádzajúce konferencie boli v roku 2000 v Londýne a pred štyrmi rokmi v belgickom Liege. V Padove odborníci vystúpili so stovkou prednášok a predstavili výsledky svojich výskumov aj prostredníctvom 30 posterov v 12 odborných sekciách.

Ako informovali Oceľ východu účastníci konferencie z U. S. Steel Košice, prezentácia úspešného vývoja novej, za tepla valcovanej ocele na výrobu diskov kolies automobilov prítomných zaujala a vyvolala živú diskusiu. Košickým výskumníkom sa v spolupráci s výrobou a útvarom kvality podarilo vyvinúť oceľ s "chudobnou" chémiou - úspornou z hľadiska nákladov na legúry, ktorej vysoká pevnosť a dobrá tvárnosť sa dosahuje vysokou intenzitou ochladzovania po dovalcovaní. Pri jej vývoji použili matematický model firmy Integ (Wexford, Pennsylvania, USA), ktorý modifikovali a prispôsobili na podmienky teplej valcovne v USSK. Rozhodujúcu úlohu pri vývoji však mala výroba malých laboratórnych tavieb a skúšky valcovania na pilotných linkách vo výskumných pracoviskách v Košiciach a v Pittsburghu, ako aj v laboratóriu Vysokej školy banskej v Ostrave.

Porovnanie výsledkov z jednotlivých experimentov umožnilo presnejšie stanoviť parametre pre výrobu v Košiciach. Dôležitú etapu vývoja realizovali aj v DZ Oceliareň, kde sa po prvých tavbách podarilo eliminovať výskyt nežiaducej stredovej segregácie. Zníženie rozptylu pevnostných vlastností zabezpečili výskumníci riadením rýchlosti ochladzovania po dovalcovaní. Rýchlosť sa teraz určuje výpočtom na základe dosiahnutej tavnej analýzy a finálnej hrúbky pásu. Automatizáciu tohto riešenia v súčasnosti zabezpečuje útvar BSCe.

Zahraniční experti na konferencii prezentovali nové riešenia v oblasti vysokopevných ocelí pre plynovody a pre aplikácie v automobiloch. Moderné metódy termomechanického spracovania (tvárnenia za tepla) umožňujú dosahovať vysokú pevnosť a plastickosť extrémnym zjemnením štruktúry ocele. Preto pri analýzach takýchto ocelí už nestačí svetelný mikroskop, ale stále častejšie treba využívať nové elektróno-mikroskopické a röntgenografické metódy, ako sú napr. EBDS a ODF analýzy. Je dobré, že aj v tejto analytickej oblasti košickí výskumníci držia krok so svetovým trendom.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...