Vyhľadávanie:

Špičkoví odborníci o žeriavoch, ich spoľahlivosti a bezpečnosti

Špičkoví odborníci o žeriavoch, ich spoľahlivosti a bezpečnosti

Medzinárodné sympózium AIST po prvýkrát v Košiciach

Medzinárodné sympózium o žeriavoch, ich spoľahlivosti, bezpečnosti a najlepších údržbárskych praktikách usporiadala minulý týždeň, 23. a 24. septembra, v TeleDome v Košiciach AIST (Association for Iron & Steel Technology). Stretnutie bezmála sto odborníkov z dvanástich krajín sveta, siedmich oceliarskych spoločností a dvadsaťjeden dodávateľských firiem pôsobiacich v biznise zdvíhacích zariadení, pripravila asociácia na Slovensku, v Košiciach, po prvýkrát v svojej histórii.

"V posledných rokoch sme zorganizovali v Spojených štátoch pätnásť podobných sympózií, a to na rôzne témy," prihovoril sa plénu na úvod Charlie Totten. "To, že sme dnes v tomto kúte sveta, je aj zásluhou prvého prezidenta U. S. Steel Košice Johna H. Goodisha, ktorý dostal vlani ocenenie práve v tejto oblasti a odporučil usporiadať toto podujatie práve tu." Účastníkov sympózia, medzi ktorými mali hojné zastúpenie aj košickí oceliari, pozdravil a privítal i prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke. "Som presvedčený, že vaše rokovanie bude veľmi plodné a plné zaujímavých a potrebných informácií, a že počas neho nadviažete kontakty, ktoré budú pre každého prínosom. Využite túto príležitosť. Sám som bol počas mojej pracovnej kariéry v korporácii istý čas zodpovedný v Gary Works aj za údržbu žeriavov a všetci vieme, aká dôležitá je z hľadiska výkonov celej prevádzky ich spoľahlivosť. Ale aj pri zlepšovaní našej najväčšej hodnoty - bezpečnosti zamestnancov." Povedal tiež, okrem iného, že podobné odborné semináre plánuje v našom meste U. S. Steel Košice v spolupráci s AIST a EUROFER-om organizovať aj v budúcnosti.

Priemyselné firmy investujú veľa prostriedkov do bezpečnej a spoľahlivej prevádzky žeriavov. Ak sú pokazené, je prerušené aj fungovanie celej prevádzky. Je pochopiteľné, že všetci majú záujem na maximálnej bezpečnosti, minimalizácii nákladov na údržbu a na dosiahnutí maximálnej pohotovosti žeriavu. Práve tieto fakty rozhodli o zameraní programu košického sympózia. Jeho účastníci si vymieňali skúsenosti a diskutovali o programoch údržby špičkových svetových oceliarní a ich prínosoch pre bezpečnosť a spoľahlivosť žeriavov, silný dôraz kládli na modernizáciu a prestavbu zdvíhacích zariadení, ich kontrolu, do popredia sa dostala aj otázka dôležitosti tréningov a pravidelného preškoľovania žeriavnikov. Účastníkov sympózia nesporne zaujali aj dve prezentácie manažérov U. S. Steel Košice.

Peter Furka, vedúci prevádzky Žeriavy studenej valcovne a zušľachťovní priblížil skúsenosti košických oceliarov z vybavenia žeriavov systémami núdzových bŕzd, ktoré významne zlepšujú prevádzkovú bezpečnosť a spoľahlivosť a znižujú riziko zranenia zamestnancov. O použití inteligentného relé v riadiacich obvodoch žeriavov s cieľom znížiť riziko nehody žeriavu v prípade poruchy ovládania pohonu či za účelom zníženia nadmerného impulzného zaťaženia pohonov, hovoril Miroslav Bučko, technológ elektro vybavenia zdvíhacích zariadení DZ Servis a služby. Priebeh prvého sympózia AIST v Košiciach si jeho usporiadatelia z asociácie, ale i zahraniční účastníci mimoriadne pochvaľovali. Ocenili najmä pomoc U. S. Steel Košice pri organizovaní podujatia, aktívnu účasť na jeho priebehu, ústretovosť a možnosť absolvovať prehliadku huty. Oficiálne poďakovanie firme v podobe diplomu prevzali z rúk výkonného riaditeľa AIST Ronalda Ashburna prezident spoločnosti George F. Babcoke a viceprezident pre výrobu Matthew B. Perkins.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...