Vyhľadávanie:

Technikov budeme potrebovať stále

Technikov budeme potrebovať stále

TU Košice má novú poslucháreň USSK

Multifunkčnú a bezbariérovú poslucháreň, ktorej komplexnú rekonštrukciu finančne podporila spoločnosť U. S. Steel Košice, odovzdali do užívania v pondelok, 22. septembra, v deň slávnostného otvorenia nového akademického roka, študentom Technickej univerzity v Košiciach. Nová poslucháreň, nesúca názov košickej oceliarne, na otvorení ktorej nechýbali predstavitelia univerzity, prezident USSK George F. Babcoke, viceprezident pre riadenie externých služieb a vzťahov USSK Miroslav Kiraľvarga, predseda KSK Zdenko Trebuľa a ďalší hostia, má kapacitu 210 miest, je vybavená najmodernejšími technologickými zariadeniami a jej súčasťou sú aj tlmočnícke miestnosti. Jej stvárnenie vychádzalo z návrhu architekta Petra Pásztora. Už pri vstupe do priestoru je evidentné, že ide o poslucháreň U. S. Steel Košice. Ladená je v technickom duchu. Slúžiť bude študentom, ale aj spoločnosti USSK.

"Pri koncipovaní návrhu sme brali tiež do úvahy, že študent tu bude prežívať určitý čas a mal by mať teda komfort a pohodlie. Každé miesto má elektrickú prípojku, miestnosť bude mať kvalitnú klimatizáciu," informoval P. Pásztor.

"Je to výsledok dlhodobej spolupráce našej univerzity a spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá je zameraná najmä na zvýšenie záujmu mladých ľudí o štúdium technických odborov, pretože nedostatok kvalifikovaných inžinierov začína byť v praxi problémom číslo jeden. Predpokladám, že našu spoluprácu rozšírime aj do oblasti vedy, výskumu a inovácií," povedal pri tejto príležitosti Anton Čižmár, rektor TU Košice, ktorý označil vzájomné vzťahy medzi univerzitou a košickou oceliarňou za vzorové. "Môžu slúžiť ako príklad pre ostatné podnikateľské subjekty," konštatoval.

"Kiežby takých firiem, akou je U. S. Steel Košice, ktoré chápu a vnímajú potreby regiónu a strategicky pracujú na príprave kvalifikovaných ľudí, idú ruka v ruke s filozofiou nového školského zákona, to znamená do odbornosti a k praxi, bolo viac," konštatoval okrem iného pred slávnostným otvorením novej posluchárne predseda KSK Z. Trebuľa.

"Je relatívne ľahké podporiť takýto zaujímavý projekt," prihovoril sa slávnostnému zhromaždeniu prezident U. S. Steel Košice George F. Babcoke, "ale oveľa dôležitejšia a ďalekosiahlejšia je zodpovednosť, ktorú ja osobne i naša spoločnosť voči regiónu cítime." Zdôraznil, že firma plánuje aj v budúcnosti spolupracovať s univerzitou a ďalšími školami, Košickým samosprávnym krajom i mestom Košice na tom, aby sme spoločnými silami vytvorili pre mladých ľudí také študijné programy či prostredie a podmienky, aby vedeli v budúcnosti nájsť zmysluplné uplatnenie v tomto regióne. Bude to prospešné pre všetkých jeho obyvateľov. "Nie je to iba investícia do ľudí, ich vzdelania," povedal na margo novej posluchárne, ale i aktivít, ktoré USSK v oblasti prípravy mladých ľudí na povolanie rozvíja, "ale aj investícia do trvalo udržateľného rozvoja a budúcnosti celého regiónu." V U. S. Steel Košice, doložil prezident, máme desiatky, ba stovky lídrov, absolventov TU Košice. Mnohí z nich využili príležitosť, ktorá sa im ponúkala a momentálne pracujú v rôznych amerických prevádzkach korporácie, kde rozvíjajú svoje manažérske schopnosti a zručnosti. Zdôraznil tiež spoločné črty všetkých úspešných lídrov v histórii korporácie. Boli a sú nimi dôraz na bezpečnosť a pracovné podmienky, vysoký stupeň etiky a technické vzdelanie na univerzitách. "Budeme potrebovať kvalifikovaných, technicky zdatných lídrov, ľudí, hľadajúcich skutočne zaujímavú prácu v prostredí globálneho podnikania. Využite všetky možnosti," odporučil prezident študentom, "ktoré vám toto prostredie i súčasná situácia ponúkajú. Dúfame, že sa čoskoro uvidíme v U. S. Steel Košice."

"Byť v centre diania, okúsiť, ako to chodí v reálnom podnikateľskom živote U. S. Steel Košice, majú poslucháči vysokých škôl a univerzít počas letných stáží," odpovedal prezident na tlačovej besede na otázku či košická oceliareň neuvažuje o zadávaní konkrétnych úloh mladým ľuďom v rámci výskumu a vývoja. "Pracujú na konkrétnych projektoch, riešia konkrétne úlohy z nášho interného prostredia. A ich reakcia na priebeh stáže je veľmi pozitívna. Teší nás to. Potrebujeme, aby mladí ľudia mali záujem o štúdium technických disciplín."

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...