KONTAKT  |    _eng _sk

Model košickej oceliarne môže byť pre ďalšie firmy príkladom
           Pridané: 13.10.2008
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 41/2008

O pomoci marginálnym skupinám obyvateľstva medzinárodne

V maďarskom mestečku Esztergom sa v uplynulých dňoch uskutočnila medzinárodná konferencia Možnosti do budúcnosti: Zapojenie prostredníctvom vzdelávania. Medzi vyše sto účastníkmi podujatia z desiatich európskych krajín, reprezentujúcich predovšetkým mimovládne organizácie, fondy a inštitúcie súkromného sektora, ktoré vyvíjajú charitatívne aktivity, mala svojich zástupcov aj spoločnosť U. S. Steel Košice.

"Cieľom trojdňovej konferencie, ktorú pripravila organizácia Komensky Fond v spolupráci s Erste Foundation a Caritas Austria" informuje viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák, "bolo hľadať východiská a vymeniť si skúsenosti v oblasti pomoci marginálnym skupinám, ktoré trpia sociálnym vylúčením. Na viacerých úsekoch. Či už je to bývanie, vzdelávanie alebo zamestnanie. Všetky tieto tri oblasti, ako zhodne účastníci podujatia konštatovali, navzájom veľmi úzko súvisia a podmieňujú sa. Vzdelanie otvára cestu na pracovný trh, ak má človek zamestnanie, má aj bývanie, stará sa o svoju rodinu... Diskutovali sme tiež o najlepších praktikách a postupoch v tomto smere. Bolo to veľmi inšpirujúce."

· Na konferencii ste vystúpili s prezentáciou doterajších skúseností košickej oceliarne v tejto oblasti...
Na projekte U. S. Steel Košice Rovnosť príležitostí pracujeme už niekoľko rokov a so svojimi skúsenosťami sme sa radi podelili s ostatnými. Je zameraný na podporu zamestnanosti obyvateľov obce Veľká Ida a dvoch košických mestských častí - Šace a Lunika IX. V spolupráci so starostami sa nám od roku 2002 podarilo vytvoriť formou personálneho lízingu desiatky pracovných miest pre Rómov. Vďaka tomu dnes získava pracovné návyky, má pravidelný príjem, umožňujúci starať sa o rodinu, 171 Rómov. Nemalé úsilie, v súlade s trendmi konferencie, vynakladáme aj na zvyšovanie kvalifikácie tejto skupiny obyvateľstva, ale aj na prácu detí v školách. Práve mládež je podľa nášho názoru skupinou, ktorú je možné pozitívne posúvať dopredu a budovať v nej zmysel pre potrebu vzdelania a spoločenskú zodpovednosť.

· Ktorá téma vás najviac zaujala?
Na záver prezentácie som hovoril o tom, že naším záujmom v rámci projektu Rovnosť príležitostí je naštartovať ďalšie firmy v regióne východného Slovenska, aby sa snažili použiť podobný model zamestnávania marginálnych skupín obyvateľstva. Nemusí ísť o taký počet ľudí, aký sme docielili my. Pomôže každé pracovné miesto. Jedna firma môže zamestnať piatich, iná šiestich. Synergický efekt bude veľký. Ten, kto prácu získa, môže byť príkladom pre ostatných. Aj v tom, že bude mať vďaka pravidelnému príjmu lepší život. Pokiaľ sa to nebude robiť na veľkom a masovom základe, otázka zamestnanosti marginálnych skupín sa bude riešiť veľmi ťažko. Jedna firma nezmôže toľko, ako keby ich bolo viac... V tejto súvislosti použijem jeden z mnohých príkladov a najlepších praktík.
Jedna česká charitatívna organizácia organizuje špeciálne vzdelávacie kurzy pre päť až osem ľudí, ktorých zaškolí napríklad za zváračov, stolárov či krajčírov a potom každému absolventovi hľadá zamestnanie. Jej zástupcovia vravia, že sa im v takomto postupe veľmi darí. To len potvrdzuje už známe pravidlo - vzdelanie rovná sa práca. Ďalšia rumunská organizácia sa zasa zameriava na deti z marginálnych skupín obyvateľstva v predškolských zariadeniach a na ich prípravu na základné školy, čo má z hľadiska ich budúcnosti nesporne veľký význam.

Empty

ODPORÚČAME

13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021