KONTAKT  |    _eng _sk

Pred výskumníkmi sú nové technické výzvy
           Pridané: 20.10.2008
Autor: Zhovárala sa: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 42/2008

Štyridsať rokov od vzniku organizovaného výskumu a vývoja v košických železiarňach

Výskum je nedeliteľnou súčasťou košickej huty už štyri desiatky rokov. Odborní pracovníci za toto obdobie riešili viac ako 750 výskumno-vývojových, zákazkových a operatívnych projektov, získali vyše 120 autorských osvedčení a patentov a uspeli s viac ako 400 zlepšovacími návrhmi. Pozitívny dopad na činnosť výskumného a vývojového pracoviska mal príchod strategického investora do železiarní v roku 2000. Súčasnosť i budúcnosť organizácie približuje v rozhovore generálny manažér pre Výskum U. S. Steel Europe Michael Simko.

· Ako by ste charakterizovali výskum USSE a aké je jeho postavenie v korporácii USS?
Výskum USSE má dobrú podporu a mnoho najnovších, špičkových zariadení s moderným vybavením. Skupina je vysoko kvalifikovaná a stále sa učí, aby pomáhala podporovať výrobu a ďalšie projekty. Vo vnútri výskumu, medzi jednotlivými odbormi, je vynikajúca spolupráca, ktorá pokračuje aj mimo budovy, s úsekmi v košickom závode, v Srbsku a s prevádzkami v USA. Výskum poskytuje usmernenia a pomáha výrobe, úzko spolupracuje s kvalitou, nákupom, najlepšími postupmi a inými úsekmi a zameriava sa na dlhodobejšie rozvojové projekty.
V U. S. Steel má výskum dlhú históriu. Technické laboratóriá existovali v spoločnosti už začiatkom 20. storočia. Prvé zariadenia sa nachádzali v Oaklande v Pensylvánii a Kearney v New Jersey. Pred viac ako päťdesiatimi rokmi sa domáce výskumné zariadenia zlúčili v Monroeville v Pensylvánii, východne od Pittsburghu v univerzitnom areáli, kde pracovalo v oblastiach základného a aplikovaného výskumu veľa významných vedcov. Podobne aj výskum v Košiciach pôsobí pri podpore oceliarne už štyridsať rokov (1968 - 2008). Výskum v Európe a v Munhalle v súčasnosti spolupracuje na mnohých technických projektoch vo všetkých oblastiach prevádzky a výroby zariadení v Európe a USA.

· Na akých významných projektoch sa košickí výskumníci od vstupu USS do železiarní podieľali?
Bol to vývoj a realizácia koncepcie CoE (Center od Excellence - Stredisko vynikajúcej kvality). Zahŕňa zriadenie laboratórií, rozvoj odbornej kvalifikácie a koordináciu úsilí v rámci oddelení v USA. Veľkou oblasťou, na ktorú sa v uplynulých rokoch zameriavala pozornosť, bol vývoj akostí pre automobilový priemysel. Podstatná časť práce výskumu sa zameriavala aj na podporu zlepšenia ochrany životného prostredia, aby sme zabezpečili, že prevádzky oceliarne dodržiavajú slovenské právne predpisy a nariadenia EÚ.

· Ktoré zo spomínaných projektov patria medzi najlepšie?
Od môjho príchodu do Košíc je práca pri vývoji akostí a aplikácia výrobných technológií veľmi dobrá. Táto práca sa opiera nielen o príspevky z jednej oblasti, ale o integráciu technológií v celom procese, od výroby železa a ocele cez valcovanie, až po podporu našich zákazníkov, ktorí materiál používajú.

· Vybavenie výskumných pracovísk sa najmä v ostatných rokoch zlepšilo. Ste spokojný s úrovňou investícií do výskumu?
Áno, tieto investície výkonnosť veľmi zlepšili. Hlavné zlepšenia v laboratóriu zahŕňajú rozvoj miestnych centier vynikajúcej kvality (uhlie a koks, elektrotechnické ocele, navrhovanie a prístrojové vybavenie, štatistika a ekológia). Zakúpili sme nové zariadenia a renovovali sme staré zariadenia z National Steel, keď U. S. Steel získala aktíva tejto spoločnosti. Máme vynikajúce prístroje na metalografickú analýzu, malú taviareň a valcovňu, simulátor žiarového procesu (HDPS), komory na testovanie korózie, zariadenie na testovanie uhlia a koksu, stroje na tvarovateľnosť, zváracie stroje a zariadenia na skúšanie vlastností materiálov.

· Inovácia, výskum a vývoj sú dnes jedným z kľúčových predpokladov konkurencieschopnosti. Aké výzvy sú pred tunajším tímom výskumníkov v ďalšom období?
Niektoré z najväčších výziev pri výrobe ocele dnes zahŕňajú zlepšenia energetickej náročnosti, recyklovanie odpadu a znižovanie emisií oxidu uhličitého. Potrebujeme zabezpečiť aj dobrú kvalitu, výrobky s pridanou hodnotou pre našich zákazníkov, takže vývoj nových výrobkov a zlepšovanie výrobných postupov sú vždy dôležité.

· Čo si myslíte, budeme mať v budúcnosti dostatok vysoko kvalifikovaných pracovníkov? Je podľa vášho názoru v Košiciach postačujúca základňa špecialistov?
Existuje mnoho správ o nedostatku mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o vstup do oceliarskeho priemyslu, ale u nás vo výskume sa nestretávame s veľkými ťažkosťami pri hľadaní vhodných kandidátov na obsadenie voľných miest. Máme niekoľko brilantných mladých ľudí s univerzitným vzdelaním, ktorí pracujú vo výskume, niektorí popri práci pokračujú v ďalšom vzdelávaní. Radi vyhľadáme ľudí s vhodnými zručnosťami a prístupom k práci a požadujeme aj iné špecializácie ako sú metalurgia, vrátane počítačových znalostí, chémie, ekológie, štatistiky, strojárstva a iných technických oblastí. Škola o našich prevádzkach množstvo poznatkov neposkytne, ale len čo noví zamestnanci prídu k nám a dostanú špecializované školenie, stanú sa cennými zdrojmi pre korporáciu.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok