KONTAKT  |    _eng _sk

KSK vyhlásil súťaže na logo a slogan kraja
           Pridané: 16.06.2008
Autor: -c-
Kategória: 24/2008

Verejnú neanonymnú súťaž na logo vyhlásil Košický samosprávny kraj (KSK). Cieľom je vytvoriť novú značku pre KSK, ktorá sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou. Krajská samospráva chce popri erbe na prezentáciu kraja a jeho aktivít, pre budovanie a upevňovanie identity, spoločenské, kultúrne a športové aktivity, podporu rozvoja cestovného ruchu využívať logo. Má zohľadňovať územie pôsobnosti KSK, zviditeľňovať ho a jasne odlišovať od ostatných samosprávnych krajov, má sa dať použiť aj v kombinácii s erbom, má byť dynamické, aktuálne, moderné, oslovovať rôzne vekové kategórie občanov.

Porota bude pri hodnotení­ prihliadať na pôvodnosť a originalitu návrhu, zrozumiteľnosť a jednoduchosť, úroveň výtvarného spracovania, jednoduchú farebnú a čiernobielu reprodukovateľnosť a zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zväčšovaní a zmenšovaní. Uzávierka súťaže, ktorej odborným garantom je Fakulta umení TU Košice a do ktorej sa môžu prihlásiť fyzické i právnické osoby, je 30. júna 2008. Na víťaza čaká odmena 30 tisíc korún. Päťtisíc korún dostane autor víťazného návrhu na slogan, ktorý by mal čo najstručnejšími slovami vystihnúť podstatu kraja, jeho hodnoty a zvýrazňovať jeho postavenie v rámci Slovenska.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu