Vyhľadávanie:

Kvalita ovzdušia pod drobnohľadom

Kvalita ovzdušia pod drobnohľadom

Imisno-emisné monitorovacie vozidlo "operuje" vo firme i jej okolí už pätnásť rokov

Možno ste ho už na cestách stretli. Alebo videli cez víkend na stabilnom mieste vo vašej obci. Zainteresovaní vedia, na čo slúži. Meracími prístrojmi vybavené imisno-emisné monitorovacie vozidlo, pomocou ktorého možno kontrolovať vypúšťané základné znečisťujúce látky a kovy v spalinách do ovzdušia i jeho kvalitu v okolí huty, majú fabrickí ekológovia k dispozícii už pätnásty rok.

"Za ten čas vykonala naša meracia skupina, ktorú tvoria Martin Píro, Marek Dzubák a Tomáš Krejsa, stovky kontrol," konštatuje riaditeľ pre environment finálnej výroby a monitoring Jozef Martoš. "A to tak priamo na zdrojoch znečisťovania ovzdušia v areáli spoločnosti, ako aj v okolitých obciach. Kým v minulosti sme vo fabrike uskutočnili približne sedemdesiat jednorazových meraní za rok, teraz sa ich periodicita zvýšila. Namerané koncentrácie porovnávame s platnými emisnými limitmi podľa legislatívy Ministerstva životného prostredia SR, správy z meraní nám slúžia aj na interné účely."

Aké? Niektoré zdroje znečisťovania ovzdušia sú opatrené automatickými monitorovacími systémami, takže ich máme vo firme neustále pod kontrolou, no iné nimi z objektívnych dôvodov nedisponujú. "Jednorazové merania majú odhaliť, v akom stave sa to-ktoré zariadenie nachádza," uviedol Martin Píro. "Robíme ich na jednotlivých zdrojoch priebežne, takže máme k dispozícii relevantné informácie o tom, či treba niečo robiť, aby sa predpísané limity dodržiavali. Prostredníctvom prístrojov umiestnených vo vozidle monitorujeme celý rad znečisťujúcich látok. Ide napríklad o oxid uhoľnatý, siričitý, uhličitý, oxidy dusíka, obsah kyslíka, no analyzujeme aj tuhé znečisťujúce látky a celkový organický uhlík," vysvetlil.

Samotný výkon merania, ako zdôraznil hlavný manažér pre monitoring Peter Varga, nie je vôbec jednoduchý. Znamená ťažkú a náročnú prácu. Každé meranie je rôznorodé, treba k nemu pristupovať veľmi zodpovedne. Nič nemožno podceniť. "Vari najťažším, ale za to najdôležitejším úkonom je všetko dobre pozapájať, preveriť a byť si stopercentne istý, že "ťahám" správnu, reprezentatívnu vzorku, ktorá je identická s látkou prúdiacou v komíne," povedal Martin Píro.

Okrem meraní emisií má tím na starosti aj sledovanie kvality ovzdušia v okolitých obciach, kde okrem základných plynných znečisťujúcich látok analyzujú aj tuhé znečisťujúce látky frakcie PM10 a monitorujú i také meteorologické údaje, akými sú smer a rýchlosť vetra, atmosférický tlak, teplota či relatívna vlhkosť vzduchu. "Vozidlo odstavíme v obci na vopred dohodnutom a zabezpečenom mieste, napojíme ho na elektrickú energiu, nakalibrujeme analyzátory, postupne ich pozapájame a spustíme meranie s výstupom na PC," vysvetľuje Marek Dzubák. "V piatok poobede ho tam necháme a prídeme si preňho v pondelok ráno." Stav kvality ovzdušia, ako dodal, kontrolujú v šiestich obciach. V Košiciach - Šaci, Veľkej Ide, Cesticiach, Sokoľanoch, Haniske a v Seni stoosemdesiat dní v roku, pričom na jednu obec pripadá v priemere tridsať dní. "Účasť okolitých obcí na monitoringu je dobrovoľná a my im túto službu vykonávame zadarmo. Obec znáša len náklady na energiu, ktorú spotrebuje meracie vozidlo."

"Výsledky potom spracujeme a sú súčasťou mesačných správ o stave životného prostredia v okolí U. S. Steel Košice, ktorú publikujeme aj v Oceli východu. Hutníci ju nájdu aj na informačnej tabuli v hlavnej administratívnej budove," doložil Tomáš Krejsa.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...